Основателни ли са стаховете от масова безработица заради роботизацията и автоматизацията? Скорошно проучване показа, че тези процеси могат да доведат и до увеличаване на заетостта

Автоматизацията не само намалява количеството работна ръка, необходимо за производството, да речем, на метър плат. В една конкурентна икономика тя също така намалява цената на тази плат и подобрява неговото качество. И тези промени увеличават търсенето на плат.  Ако то се повиши достатъчно, заетостта в текстилната промишленост ще се увеличи, макар че по-малък брой хора са необходими за производството на един метър плат.

Производството на дрехи е бил трудоемък процес през 19-ти век, а дрехите са били скъпо удоволствие заради големия брой хора необходими за направата им. До средата на 20-ти век, с голямото напредване на автоматизация на процесите и многократното намаление на цените, обаче, търсенето се увеличава многократно. След 1950 г. обаче новият спад в цените не се отразява значително на търсенето, следователно и заетостта спада.

Анализът, базиран на множество други проучвания, показва, че загуба на работни места ще има в преработващата промишленост, защото този сектор е пренаситен, но ефектът на информационните технологии се разпростира върху много други сектори и автоматизацията там пък ще увеличи заетостта до известна степен.

Скорошни проучвания показват, че ИТ технологиите, интернет и роботизацията имат по-скоро негативен ефект за заетостта в преработващата промишленост и позитивен такъв за заетостта в търговията на едно, финансите и услугите; негативен ефект за нискоквалифицираните работници и положителен за квалифицираните работници в автоматизиращите се отрасли. Макар и да създава нови работни места в същите отрасли, автоматизацията изисква придобиване на нови умения от работната ръка и преквалификация.

Водещ аргумент, който подхранва страха от безработица  заради  технологичното развитие днес е, че темпът на промяна е твърде бърз. Но този аргумент не взима под внимание ролята на търсенето-ако търсенето е достатъчно еластично,то ще доведе до бърз ръст в заетостта. А ИТ автоматизацията винаги ще отговаря положително на нуждите на потребителското търсене - в бъдеще и докато новите технологии се справят с големи неудовлетворени нужди на пазара, не е необходимо да се безпокоим от масова безработица.Това, за което трябва да се притесняваме, е капацитетът на политиците да създават условия за хората да придобиват умения за работа с нови технологии и съответно преквалификация към работните места на бъдещето.

Институт за пазарна икономика