Article_top

Куба прави първа стъпка към приемането на нова конституция, която да смени сегашния основен закон, датиращ още от 1976 г. На 2 юни парламентът ще определи състава на комисията за разработка на документа. В него на първо място ще бъдат затвърдени промени, наложили се вече на острова, като ограничения брой мандати на държавния глава и легализирането на някои видове индивидуално предприемачество. Предвиждат се обаче и нови за кубинците неща. В страната може например да бъдат узаконени еднополовите бракове и да се вдигне забраната върху двойното гражданство. Политиката впрочем ще се базира все така върху "идеите на марксизма-ленинизма", а единствена партия ще си остане Комунистическата. Правозащитниците недоволстват, призовавайки "да бъдат махнати от конституцията антидемократичните положения".

Дошлият неотдавна на власт Мигел Диас-Канел наследи плановете за нова конституция от Раул Кастро, напуснал поста председател на Държавния съвет през април т. г. Най-малкият от братята Кастро лансира идеята за пренаписване на основния закон още през 2016 г. И ето че в събота парламентът ще назначи комисия по въпроса.

Действащата конституция на Куба от 1976 година претърпя несъществени промени през 1992 и 2002 г. От 2008 до 2016 г. обаче - през управлението на Раул Кастро, в живота на страната се очертаха ред нови моменти, които трябва да бъдат закрепени в основния закон. 

Още през 2011 г. Раул Кастро предложи пред Шестия конгрес на компартията престоят му начело на страната да бъде ограничен с десетгодишен срок. Седмият конгрес през 2016 г. одобри и друго нововъведение: за държавен глава не може вече да бъде избран човек над 60-те, а лидерът на комунистическата партия не бива да надхвърля 70 години. И след десетгодишно управление Раул Кастро наистина се оттегли като председател на Държавния съвет, при все че тази норма още не бе внесена в конституцията.

В новия документ ще бъде затвърдена и възможността за работа в частния сектор. Раул Кастро призна за легитимни над 200 вида самостоятелно предприемачество още през 2010 г. и днес близо 500 хил. души сред 11,4-милионното население на Куба имат недържавни работодатели. В конституцията обаче все още пише: частен сектор в страната няма. Анонсирайки предстоящите промени в закона, Раул Кастро направи впрочем уговорка - "реставрация на капитализма" няма да има, "частните предприятия ще работят в строго очертани рамки", а държавните компании ще запазят водеща роля в икономиката. 

В конституцията може да бъдат създадени и принципно нови точки. Както съобщи Мариела Кастро, дъщеря на Раул Кастро, предвижда се да бъдат разширени правата на хората от ЛГБТ общността. Активна правозащитничка и депутат от кубинския парламент, тя води кампания за легализиране на еднополовите бракове. Сегашното законодателство описва брака като "доброволен съюз между мъж и жена", но Мариела Кастро се стреми да премахне този израз от документа. Освен това новата конституция може да вдигне забраната върху двойното гражданство, което ще е добра новина за кубинската диаспора в САЩ. По данни на неправителствения Институт за миграционна политика във Вашингтон за 2016 г. в САЩ живеят близо 1,3 милиона кубинци. 

Стратегическите цели на Куба обаче ще останат същите, обеща Раул Кастро на жителите на острова. Комунистическата партия ще запази "ръководната си роля" в държавата, а политиката на страната все така ще се гради върху "идеите на марксизма-ленинизма, мислите на историческия лидер на революцията Фидел Кастро и самото революционно дело".

Непроменен ще остане по-специално член 53 от конституцията, гарантиращ на гражданите свобода на словото и печата "съобразно с целите на социалистическото общество". Това означава, че легализирането на частния сектор няма да обхване медиите - те ще останат под държавен контрол.

Отказът от съществени промени в конституцията предизвика недоволство сред опозицията и правозащитниците. Общественото сдружение "Кубински център за мониторинг на човешките права" със седалище в Мадрид прикани на 30 май властите на Куба да премахнат "антидемократичните членове" от основния закон. Такива са според организацията точките за върховенството на компартията и правото на медиите да разпространяват само информация, ползотворна за социалистическото общество. 

Раул Кастро обеща да обсъди новата конституция с народа и да подложи документа на референдум, преди да бъде приет. При всяко положение обаче опозицията "няма да получи възможност да организира никакви партии", защото "на този етап многопартийността със сигурност се отхвърля", разказа пред "Комерсант" Николай Калашников, съветник на директора на Института за Латинска Америка към РАН. 

Той същевременно посочи, че "всякакви промени в конституцията са важен процес, отразяващ промените в обществото".

"Прехвърлянето на властта от Раул Кастро към Мигел Диас-Канел потвърждава намерението за спазване на нормата, според която постът председател на Държавния съвет може да бъде заеман най-много в течение на два петгодишни мандата. Наред с въвеждането на пределна възраст за назначаване на висши държавни длъжности това е важен елемент от демократизацията", обясни експертът.

Но добави:

"Това впрочем не отваря път към многопартийност, нито към свобода на печата."

 

Куба прави първа стъпка към приемането на нова конституция, която да смени сегашния основен закон, датиращ още от 1976 г. На 2 юни парламентът ще определи състава на комисията за разработка на документа. В него на първо място ще бъдат затвърдени промени, наложили се вече на острова, като ограничения брой мандати на държавния глава и легализирането на някои видове индивидуално предприемачество. Предвиждат се обаче и нови за кубинците неща. В страната може например да бъдат узаконени еднополовите бракове и да се вдигне забраната върху двойното гражданство. Политиката впрочем ще се базира все така върху "идеите на марксизма-ленинизма", а единствена партия ще си остане Комунистическата. Правозащитниците недоволстват, призовавайки "да бъдат махнати от конституцията антидемократичните положения".

Дошлият неотдавна на власт Мигел Диас-Канел наследи плановете за нова конституция от Раул Кастро, напуснал поста председател на Държавния съвет през април т. г. Най-малкият от братята Кастро лансира идеята за пренаписване на основния закон още през 2016 г. И ето че в събота парламентът ще назначи комисия по въпроса.

Действащата конституция на Куба от 1976 година претърпя несъществени промени през 1992 и 2002 г. От 2008 до 2016 г. обаче - през управлението на Раул Кастро, в живота на страната се очертаха ред нови моменти, които трябва да бъдат закрепени в основния закон. 

Още през 2011 г. Раул Кастро предложи пред Шестия конгрес на компартията престоят му начело на страната да бъде ограничен с десетгодишен срок. Седмият конгрес през 2016 г. одобри и друго нововъведение: за държавен глава не може вече да бъде избран човек над 60-те, а лидерът на комунистическата партия не бива да надхвърля 70 години. И след десетгодишно управление Раул Кастро наистина се оттегли като председател на Държавния съвет, при все че тази норма още не бе внесена в конституцията.

В новия документ ще бъде затвърдена и възможността за работа в частния сектор. Раул Кастро призна за легитимни над 200 вида самостоятелно предприемачество още през 2010 г. и днес близо 500 хил. души сред 11,4-милионното население на Куба имат недържавни работодатели. В конституцията обаче все още пише: частен сектор в страната няма. Анонсирайки предстоящите промени в закона, Раул Кастро направи впрочем уговорка - "реставрация на капитализма" няма да има, "частните предприятия ще работят в строго очертани рамки", а държавните компании ще запазят водеща роля в икономиката. 

В конституцията може да бъдат създадени и принципно нови точки. Както съобщи Мариела Кастро, дъщеря на Раул Кастро, предвижда се да бъдат разширени правата на хората от ЛГБТ общността. Активна правозащитничка и депутат от кубинския парламент, тя води кампания за легализиране на еднополовите бракове. Сегашното законодателство описва брака като "доброволен съюз между мъж и жена", но Мариела Кастро се стреми да премахне този израз от документа. Освен това новата конституция може да вдигне забраната върху двойното гражданство, което ще е добра новина за кубинската диаспора в САЩ. По данни на неправителствения Институт за миграционна политика във Вашингтон за 2016 г. в САЩ живеят близо 1,3 милиона кубинци. 

Стратегическите цели на Куба обаче ще останат същите, обеща Раул Кастро на жителите на острова. Комунистическата партия ще запази "ръководната си роля" в държавата, а политиката на страната все така ще се гради върху "идеите на марксизма-ленинизма, мислите на историческия лидер на революцията Фидел Кастро и самото революционно дело".

Непроменен ще остане по-специално член 53 от конституцията, гарантиращ на гражданите свобода на словото и печата "съобразно с целите на социалистическото общество". Това означава, че легализирането на частния сектор няма да обхване медиите - те ще останат под държавен контрол.

Отказът от съществени промени в конституцията предизвика недоволство сред опозицията и правозащитниците. Общественото сдружение "Кубински център за мониторинг на човешките права" със седалище в Мадрид прикани на 30 май властите на Куба да премахнат "антидемократичните членове" от основния закон. Такива са според организацията точките за върховенството на компартията и правото на медиите да разпространяват само информация, ползотворна за социалистическото общество. 

Раул Кастро обеща да обсъди новата конституция с народа и да подложи документа на референдум, преди да бъде приет. При всяко положение обаче опозицията "няма да получи възможност да организира никакви партии", защото "на този етап многопартийността със сигурност се отхвърля", разказа пред "Комерсант" Николай Калашников, съветник на директора на Института за Латинска Америка към РАН. 

Той същевременно посочи, че "всякакви промени в конституцията са важен процес, отразяващ промените в обществото".

"Прехвърлянето на властта от Раул Кастро към Мигел Диас-Канел потвърждава намерението за спазване на нормата, според която постът председател на Държавния съвет може да бъде заеман най-много в течение на два петгодишни мандата. Наред с въвеждането на пределна възраст за назначаване на висши държавни длъжности това е важен елемент от демократизацията", обясни експертът.

Но добави:

"Това впрочем не отваря път към многопартийност, нито към свобода на печата."

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?