Законът за приватизацията и следприватизационния контрол стана поле за нови търкания в малката управляваща коалиция "Обединени патриоти" и за нови обвинения за прокарване на лобистки текстове. Проектът за изменението на закона е на етап приемане на предложения между първо и второ четене. В част от предложенията на собствените му партньори в ОП обаче вицепремеиерът Валери Симеонов съзря опити за опрощаване на дълговете на собствениците на приватизирания Български морски флот.

За Симеонов съмнителен бил и фактът, че тези предложения, две на брой, са направени в деня, в който е излязло и решението на Арбитражния съд към БТПП, с което държавата спечели делото за БМФ. При установяване на неизпълнение на договора Агенция за приватизация и следприватизационен контрол ще предприеме съответните законови действия за начисляване на неустойка в размер на приблизително 58 млн. лв.

Междувременно проектът за законови изменения претърпява метаморфози - разтегля се и се свива. 

На 9 юли (денят на решението на арбитража) депутатът от Атака Николай Александров внася следното предложение:

"Специфични задължения, пряко свързани с осъществявания от приватизираното дружество предмет на дейност, с изключение на задължението за запазване на седалището, предмета на дейност, за инвестиции и трудова заетост не могат да бъдат вменени на купувача за повече от пет години."

И тъй като Валери Симеонов обясни, че лобистът депутат бил от "Атака", на Александров му се наложи да обяснява, че не е лобистът. 

"Групата, работила по текстовете, е правила анализ и е установила, че в над 90% от случаите обикновеният срок за специфични задължения е 5-годишен. Тоест, и в момента Агенцията по приватизация, когато е правила такива сделки, това, което е записвала в договорите, е било със срок около 5 години. Не е записано в закон, да. До момента в закона срокове не е имало -или Агенцията по приватизацията е сключвала всички договори по свое усмотрение", заяви той пред Клуб Z.

Александров категорично отрича дори да си е помислял да прави предложение по същия закон, с което да се въведе ретроактивно действие за т. нар. опрощаване на дългове, за което Симеонов говори.

Той не е единственият депутат от групата на "патриотите" с предложения в закона. Веднага след Александров такова е внесъл и Емил Димитров-Ревизоро, който минава за квота на ВМРО. Ревизоро и Симеонов влязоха в конфликт за закона за говивата като вторият обвини първия в прокарване на лобистки интереси в интерес на големите производители.

Със своето предложение Ревизоро надгражда това на колегата си от ОП Александров. То гласи:

"Разпоредбата на чл. 32б-32в се прилага и за сключени приватизационни договори, по които към датата на влизане в сила на този закон няма непогасени плащания за неустойки за неизпълнени през първите пет години следприватизационни задължения."

Изненадващо обаче този понеделник Ревизоро е решил да оттегли предложението си. Засега не е ясно защо.