Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) реши да увеличи цената на природния газ от 1 октомври. Тя ще е с 13,89% по-висока от сегашната и ще важи до края на годината.

Комисията за енергийно и водно регулиране прие Решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз” ЕАД заявление за утвърждаване на цени за IV тримесечие на 2018 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, съобщиха от КЕВР.

Към момента на пазара на природен газ в България не са налице фактически предпоставки за формиране на конкурентна среда и Комисията регулира цената на природния газ за крайните снабдители и за клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, като се произнася с отделни ценови решения за всяко тримесечие на годината, се посочва в решението, публикувано на сайта на институцията.

При утвърждаването на цената регулаторът отчита условията по действащия договор между "Булгаргаз" ЕАД и "Газпром експорт" и прилага изцяло залегналата в него методика, съгласно която се вземат предвид промените на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари през последните 9 месеца, калоричността на природния газ, както и измененията в курса на щатския долар спрямо лева.

Правомощията на регулатора са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на наредбата за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества, мотивира решението си комисията.

Така през четвъртото тримесечие "Булгаргаз" ще продава суровината на снабдители и клиенти за 456,65 лв. за 1000 куб. м.

В следващите дни се очаква регулаторът да вземе решение и с колко се повишава цената на парното и топлата вода, която също ще е в сила от 1 октомври. При проведените обсъждания досега се разбра, че поскъпването за различните топлофикационни дружества ще е между 3 и 9%, за София - с около 8%.

Ето и още от мотивите на КЕВР за вдигането на цената на горивото:

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита условията по действащия договор между "Булгаргаз" ЕАД и "Газпром експорт" и прилага изцяло залегналата в него методика, съгласно която се вземат предвид промените на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари през последните 9 месеца, калоричността на природния газ, както и измененията в курса на щатския долар спрямо лева. Правомощията на регулатора са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

В решението на КЕВР утвърдената цена на природния газ за четвъртото тримесечие на 2018 г., на която "Булгаргаз" ЕАД продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, е в размер на 456,65 лв./1000 нм3 или 43,28 лв./MWh (без акциз и ДДС). Тя е с 13,89% по-висока от досегашната цена за ІІІ тримесечие на 2018 г. и е определена въз основа на анализ на икономическата обосновка в заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД, отчитане на настъпилата промяна в ценообразуващите фактори и след направени изчисления съгласно прилагания ценови модел.

Утвърдената от КЕВР цена от 456,65 лв./1000 нм3 включва компонента за услугата „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ в размер на 6,17 лв./1000 нм3. В цената е включена и компонентата "задължение към обществото" по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ от 1,40 лв./1000 нм3, която покрива разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището Чирен в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации съгласно Регламент на ЕС № 994/2010. В предлаганата цена на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Поради запазване размера на съпътстващите такси за достъп, пренос, разпределение и снабдяване с природен газ, повишението на цената за крайните битови и стопански клиенти - ползватели на природен газ, ще бъде под 8%. Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за ІV тримесечие на 2018 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора. 

Преговорите с "Газпром"

В близките дни представители на "Булгаргаз" и държавата ще започнат разговори с "Газпром" по доставната цена на синьото гориво. Възможност за това даде споразумение на руския гигант с Европейската комисия от май, според което руският газов гигант се съгласи да преразгледа пазарните си политики, прилагани спрямо осем държави от Централна и Източна Европа, сред които и България.

"Имаме надежда и перспектива за намаляване на цената на природния газ чрез предоговаряне с "Газпром Петрол България".

Това обяви вицепремиерът Валери Симеонов по Bulgaria on Air. Той обясни, че процесът все още не е приключил и не разбира защо трябва да се правят черни прогнози.

„Тези черни прогнози създават една народопсихология, която е негативна над всичко. България е една нормална европейска държава. Тя е в първата петица на икономически ръст“, продължи Симеонов. По думите му в продължение на четири години всякакви специалисти коментират повишаване на цената за тока в бита, но такова нещо няма.

„Природният газ влияе много малко в икономиката на България и е крайно време някой да се изправи и да съобщи това на българската нация", каза още той, като пресметна, че газът влияе на икономиката в порядъка на 6-7% като енергоносител.

Според него съвсем нормално е търговците да търсят по-висока цена за продуктите, които са създали.