Article_top

Приет от Съвета на ЕС нов регламент разширява обхвата на задължението на всеки гражданин, който влиза в ЕС или излиза от него, и носи минимум 10 000 евро или повече, да ги декларира пред митническите органи. От пътуващите ще се изисква да декларират паричните средства, независимо дали те са у тях самите, в багажа им или в транспортното средство. При поискване от страна на органите, те ще трябва да ги покажат за извършване на проверка.

След като регламентът бъде подписан от Съвета на ЕС и Европейския парламент, ще бъде публикуван в Официален вестник на Съюза и ще влезе в сила на 20-тия ден след този, в който е публикуван.

В случай че паричните средства са изпратени по друг начин ("непридружени парични средства"), компетентните органи ще имат правото да изискват от изпращача или получателя да направи декларация за оповестяване на информация. Органите ще имат право да извършват проверки на всички пратки, пакети или транспортни средства, които могат да съдържат непридружени парични средства.

Държавите членки ще обменят информация, когато има индикации, че паричните средства имат връзка с престъпна дейност, която би могла да има отрицателни последствия за финансовите интереси на ЕС. Тази информация ще се предоставя и на Европейската комисия.

Финансирането на тероризма, изпирането на пари, отклонението от данъчно облагане и други престъпни дейности е необходимо да бъдат проследявани и отстранявани. Новият регламент ни предоставя необходимите инструменти да бъдем по-ефективни в справянето с такива заплахи, заяви Хартвиг Льогер, федерален министър на финансите на Австрия.

Регламентът ще подобри действащата система за контрол на паричните средства, които се въвеждат в ЕС или се извеждат от него. Това означава, че новостите при международните стандарти относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, разработени от Специалната група за финансови действия (FATF), ще бъдат отчетени в законодателството на ЕС.

На практика новият регламент разширява определението за парични средства, така че да обхване не само банкнотите, но и други инструменти или високоликвидни стоки като чекове, пътнически чекове, предплатени карти и злато. Освен това в обхвата на регламента се включват паричните средства, които се изпращат като пощенски, товарни или куриерски пратки.

Настоящите правила относно движението на парични средства, които се въвеждат в ЕС и се извеждат от него (Регламент относно контрола на паричните средства - регламент 1889/2005), се прилагат от 15 юни 2007 г. и са неразделна част от рамката на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Новият регламент актуализира тези правила и допълва правната рамка на ЕС за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, определена в Директива 2015/849.

 

Приет от Съвета на ЕС нов регламент разширява обхвата на задължението на всеки гражданин, който влиза в ЕС или излиза от него, и носи минимум 10 000 евро или повече, да ги декларира пред митническите органи. От пътуващите ще се изисква да декларират паричните средства, независимо дали те са у тях самите, в багажа им или в транспортното средство. При поискване от страна на органите, те ще трябва да ги покажат за извършване на проверка.

След като регламентът бъде подписан от Съвета на ЕС и Европейския парламент, ще бъде публикуван в Официален вестник на Съюза и ще влезе в сила на 20-тия ден след този, в който е публикуван.

В случай че паричните средства са изпратени по друг начин ("непридружени парични средства"), компетентните органи ще имат правото да изискват от изпращача или получателя да направи декларация за оповестяване на информация. Органите ще имат право да извършват проверки на всички пратки, пакети или транспортни средства, които могат да съдържат непридружени парични средства.

Държавите членки ще обменят информация, когато има индикации, че паричните средства имат връзка с престъпна дейност, която би могла да има отрицателни последствия за финансовите интереси на ЕС. Тази информация ще се предоставя и на Европейската комисия.

Финансирането на тероризма, изпирането на пари, отклонението от данъчно облагане и други престъпни дейности е необходимо да бъдат проследявани и отстранявани. Новият регламент ни предоставя необходимите инструменти да бъдем по-ефективни в справянето с такива заплахи, заяви Хартвиг Льогер, федерален министър на финансите на Австрия.

Регламентът ще подобри действащата система за контрол на паричните средства, които се въвеждат в ЕС или се извеждат от него. Това означава, че новостите при международните стандарти относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, разработени от Специалната група за финансови действия (FATF), ще бъдат отчетени в законодателството на ЕС.

На практика новият регламент разширява определението за парични средства, така че да обхване не само банкнотите, но и други инструменти или високоликвидни стоки като чекове, пътнически чекове, предплатени карти и злато. Освен това в обхвата на регламента се включват паричните средства, които се изпращат като пощенски, товарни или куриерски пратки.

Настоящите правила относно движението на парични средства, които се въвеждат в ЕС и се извеждат от него (Регламент относно контрола на паричните средства - регламент 1889/2005), се прилагат от 15 юни 2007 г. и са неразделна част от рамката на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Новият регламент актуализира тези правила и допълва правната рамка на ЕС за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, определена в Директива 2015/849.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Къде ще почивате през лятото?