Администрацията на Министерския съвет ще стопанисва резиденция "Бояна", а Югозападно държавно предприятие-Благоевград - стопанство "Кричим".

Решението за безвъзмездно управление на двата имота, които до момента се стопанисват от Националната служба за охрана (НСО) е заради тяхната "отпаднала необходимост“, тъй като не били свързани с "основната дейност на службата". НСО е към президента. Настоящият държавен глава Румен Радев и съпругата му Десислава живеят в "Бояна".

Двуетажната сграда със специално предназначение на резиденция "Бояна" е със застроена площ от 1027 кв. м и е необходима за изпълнение на дейностите на администрацията на Министерския съвет, обясняват от пресслужбата на МС.

Стопанство "Кричим" се намира в землището на село Куртово Конаре, община Стамболийски, и включва общо 24 имота с различна площ. На територията на стопанството се намират сгради паметници на културата - дворецът "Кричим" и "Австрийската къща", които са със статут на недвижимо културно наследство.

Мотивите да го стопанисва горското в Благоевград са, че държавното предприятие "разполага със служители със специфични умения с профилирано образование и опит, които са необходими за поддържането на земите, горите, горските части и водните площи, част от територията на стопанство "Кричим".

От правителството обещават, че дейностите по управление и стопанисване на "Кричим" ще бъдат "единствено и само във връзка с упражняване на законоустановените му функции," и ще бъдат съобразени с режимите на защитена местност "Кричим" и с изискванията на Закона за културното наследство.