Суша и обилни валежи.

Тези две основни заплахи пред България вследствие от климатичните промени отчете екоминистерството днес, съобщава Novini.bg.

Заплахите за България, свързани с изменението на климата, са предстоящи, с очаквано средно повишение на температурите до 4 градуса до 2100 година.  Моделите на валежите също ще се променят. Двете основни заплахи за България са, от една страна, засушаването, а от друга страна - внезапни обилни валежи, посочи Боряна Каменова, директор на Дирекция "Политика по изменение на климата" в Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

По думите ѝ направена е оценка на рисковете, свързани с изменението на климата в девет икономически сектора, сред които земеделие, биоразнообразие, екосистеми, енергетика, градска среда, туризъм... Част от последиците от климатичните промени са намаляване на водните запаси, смущение в земеделското производство, щети по инфраструктурата.

Според макроикономически изчисления, ако не се предприемат действия, изменението на климата ще окаже негативно влияние на страната в парично отношение, като е възможно да ликвидира целия икономически растеж на България до 2050 г. 

В тази връзка Каменова анонсира, че е изготвена Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и план за действие, като проектът предстои да бъде внесен в Министерски съвет за гласуване. Националната стратегия и планът за действие обхващат периода от 2030-2050 г.

Към стратегията има план за действие, който описва какви действия за адаптация да бъдат предприети, като се посочват потенциалните последици за бюджета и източници, предвидената продължителност и очакваните резултати, показателите за изпълнение и отговорните институции.