България се превръща в земя на мамини синчета. Младите българи на възраст от 16 до 29 години, които живеят с родителите си, са с близо 20 на сто повече от младите българки, показват данни, обявени днес от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

Те сочат, че в България, където разликата между дела на младежите и девойките, които живеят с мама и тате (19,3%), е най-голяма и е в полза на младежите.

Делът на младите хора на възраст от 16 до 29 години, живеещи с родителите си, през 2017  година е бил 68,2% в целия ЕС. За младите мъже той е 73,3%, докато за младите жени е 62.9% - разлика от 10,4 процентни пункта.

Във всяка държава членка делът на младите жени, които живеят с родителите си, е по-голям от този на младите мъже. Втората след българската разлика е румънската (17,2 процентни пункта). Най-малки са разликите в Испания (5,7 процентни пункта), Швеция (4,7 процентни пункта) и Малта (4,6 процентни пункта).

Най-голям дял на млади мъже, които живеят с родителите, си има в Хърватия (93,1%), Словакия (89,2%), Италия (88,3%) и Малта (87,0%), докато за младите жени най-висок пpоцент е установен в Малта (82,4 на сто) и Хърватия (82,3 на сто). Най-ниски проценти за двата пола отбелязват Финландия (40,8 за младите мъже и 30,1 на сто за младите жени) и Дания (39,5 за младите мъже и 31,9 на сто за младите жени). За България тези стойности са приблизително 82% за младите мъже и 62% за младите жени.