Article_top

Мeтодологията за измерване тежестта на отделните видове дела и преписки и допълнителните служебни задължения на съдиите, прокурорите и следователите работи що-годе ефективно и се нуждае само от фини настройки.

За пръв път се въвежда механизъм за определяне на нормата на натовареност и на съдебната администрация, налице са и стандарти за условията на труд в съдилищата и прокуратурите. 

Това са някои от изводите на заключителна пресконференция по европроект, посветен на изредените по-горе цели. Проектът е ръководен от Калина Чапкънова от ВСС (между другото, координатор е Драгомир Кояджиков от съдебната колегия, но за него никой не казва, че "движи" европроект - както за абсолютно идентичната ситуация на Калин Калпакчиев от бившия ВСС, б.р.)

Ако трябва с няколко думи да се обобщи: целта на заниманието е да се дадат решения за неравномерната натовареност в съдебната система, която води до претоварване в някои съдилища и бездействие в други; да се подобри организацията на работата и липса на контрол; правораздаването да стане по-бързо, но и по-справедливо. 

На представянето днес беше оповестено, че са изпълнени 4 основни дейности. 

Мартин Петков, който говори от името на наблюдаващите методологията за измерване тежестта на отделни видове дела и преписки, каза, че проучванто им е продължило 1 месец.

В онлайн допитване до магистратите са участвали внушителен брой - 678 съдии, 500 прокурори и 157 следователи.

Досегашните норми на натовареност са по-скоро близки до реалността, заключават експертите.  

"Трябва да кажем, че където и да има такива норми в чужбина - навсякъде е експериментално въведено, навсякъде, където е въведено, има и недоволство."

Авторите обръщат внимание, че поне 10 различни способа имат отношение към натовареността: преместване и командироване на магистрати, търсене на дисциплинарна отговорност, атестиране, назначаване на административни ръководители и др.

Изпълнителите на проекта казаха, че за пръв път се въвеждат механизъм за определяне на норма на натовареност на съдебната администрация и равномерно разпределение на работата в рамките на отделните структури. Съдебни служители са попълнили общо 2091 анкетни карти.

Условията на труд в 38 органа на съдебната власт от петте апелативни района в страната пък са изследвани документално, заедно с посещения на място и т.н.

По друга голяма тема - причините за забавяне на делата и препсиките, също са изготвили анализ на измененията на процесуалните закони с оглед преодоляване на факторите, водещи до забавяния. Проведени са 3 публични обсъждания с представители на органите на съдебната власт, съсловни организации, неправителствени организации и заинтересовани лица, а също така е изготвен пакет с предложения за законодателни промени в процесуалните закони с оглед преодоляване на факторите, водещи до забавяне на делата и преписките. Те ще бъдат обнародвани на сайта на ВСС, казаха изпълнителите на проекта, който е по Оперативна програма "Добро управление".

Паралелно с този проект, във ВСС тече и друг - за съдебната карта и въвеждане на обща деловодна система на делата и преписките.

 

Мeтодологията за измерване тежестта на отделните видове дела и преписки и допълнителните служебни задължения на съдиите, прокурорите и следователите работи що-годе ефективно и се нуждае само от фини настройки.

За пръв път се въвежда механизъм за определяне на нормата на натовареност и на съдебната администрация, налице са и стандарти за условията на труд в съдилищата и прокуратурите. 

Това са някои от изводите на заключителна пресконференция по европроект, посветен на изредените по-горе цели. Проектът е ръководен от Калина Чапкънова от ВСС (между другото, координатор е Драгомир Кояджиков от съдебната колегия, но за него никой не казва, че "движи" европроект - както за абсолютно идентичната ситуация на Калин Калпакчиев от бившия ВСС, б.р.)

Ако трябва с няколко думи да се обобщи: целта на заниманието е да се дадат решения за неравномерната натовареност в съдебната система, която води до претоварване в някои съдилища и бездействие в други; да се подобри организацията на работата и липса на контрол; правораздаването да стане по-бързо, но и по-справедливо. 

На представянето днес беше оповестено, че са изпълнени 4 основни дейности. 

Мартин Петков, който говори от името на наблюдаващите методологията за измерване тежестта на отделни видове дела и преписки, каза, че проучванто им е продължило 1 месец.

В онлайн допитване до магистратите са участвали внушителен брой - 678 съдии, 500 прокурори и 157 следователи.

Досегашните норми на натовареност са по-скоро близки до реалността, заключават експертите.  

"Трябва да кажем, че където и да има такива норми в чужбина - навсякъде е експериментално въведено, навсякъде, където е въведено, има и недоволство."

Авторите обръщат внимание, че поне 10 различни способа имат отношение към натовареността: преместване и командироване на магистрати, търсене на дисциплинарна отговорност, атестиране, назначаване на административни ръководители и др.

Изпълнителите на проекта казаха, че за пръв път се въвеждат механизъм за определяне на норма на натовареност на съдебната администрация и равномерно разпределение на работата в рамките на отделните структури. Съдебни служители са попълнили общо 2091 анкетни карти.

Условията на труд в 38 органа на съдебната власт от петте апелативни района в страната пък са изследвани документално, заедно с посещения на място и т.н.

По друга голяма тема - причините за забавяне на делата и препсиките, също са изготвили анализ на измененията на процесуалните закони с оглед преодоляване на факторите, водещи до забавяния. Проведени са 3 публични обсъждания с представители на органите на съдебната власт, съсловни организации, неправителствени организации и заинтересовани лица, а също така е изготвен пакет с предложения за законодателни промени в процесуалните закони с оглед преодоляване на факторите, водещи до забавяне на делата и преписките. Те ще бъдат обнародвани на сайта на ВСС, казаха изпълнителите на проекта, който е по Оперативна програма "Добро управление".

Паралелно с този проект, във ВСС тече и друг - за съдебната карта и въвеждане на обща деловодна система на делата и преписките.

Коментари

Gotse Delchev's picture
Gotse Delchev
Gotse Delchev

Не може в системата, която е партийно заразена и,

нечистоплътността екачена на трон, натовареността на магистратите да е честна!

Влезте по-интимно във Варненския районен съд, за видите що е то феодал, подмазваща му се групад0авите
Gotse Delchev's picture
Gotse Delchev
Gotse Delchev

Извинявам се за техническата грешка. Продължение

Влезте по-интимно във Варненския районен съд, за да видите що е то феодал, подмазваща му се група, и роби, които всяка нощ остават до късно, за да довършат и да не бъдат категоризирани като абсолютни кретени и некадърници.

Опитайте се да разберете как феодалката набира поддръжници за ВСС.

В държавата ни всеки може да се праевърне в крадец и лъжец! Но когата това се случва с магистрати, означава, че държавата е паднала под дъното на мизерабилността!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кой ще понесе отговорността за НАПлийкс?