ВМРО обяви с декларация какво "би осмислило... участие в управлението на страната". Сред обичайните приоритети на войводите - противодействие на "циганската престъпност", на "социалния паразитизъм", противодействие на "радикалния ислям" и др. се появява още една идея - за по-справедливо данъчно облагане и въвеждане на "данък лукс", с който да се облага имуществото на по-богатите хора.

От ВМРО се обявяват против скандалите и междуличностните противопоставяния в коалицията "Обединени патриоти".

Ето какво се казва в декларацията:

"В средата на мандата на настоящото управление на страната, част от което е и ВМРО, войводите са категорични, че е крайно време да бъдат застъпени основни приоритети, за които Организацията се бори от години. Сред тях категорично не са личните амбиции, водещи до боричкания на база его между едни или други политически фигури в коалицията „Обединени патриоти“.

Приблизително в средата на мандата на настоящото управление, от което сме част ние, Патриотите от ВМРО, считаме, че следва по-целенасочено да се фокусираме върху теми, които са водещи за нашата програма, която доведе и до подкрепата на нашите избиратели. Считаме, че политическото злободневие не трябва да измества фокуса ни от дневния ред на обществото.

През последните месеци съществуването на коалицията „Обединени патриоти“ бе под знака на скандали и междуличностни противопоставяния. Това трябва да спре, трябва да се потърси единство около общи приоритети и да бъдат постигнати реални резултати в управлението, иначе съществуването на коалицията става безсмислено.

За нас от ВМРО задачите, върху които трябва да се съсредоточат общите усилия на коалицията, са следните:

1. Мерки за противодействие на циганската престъпност и социалния паразитизъм:

Изготвяне на правителствена програма за мерки срещу циганизацията, гетоизацията и произтичащите от това проблеми;

Преодоляване на чувството за безнаказаност сред представителите на маргиналните общности чрез въвеждане на административни наказания „обществено полезен труд“ и „задържане под стража“;

Единна база данни за социалните помощи и въвеждане на сумарен максимум на годишна база, строг контрол срещу злоупотреби със социални плащания, включителво обвързване на получаването им със степента на социализация и грамотност;

Поощряване на отговорното родителство за сметка на намаляване на помощите за деца на несоциализираните групи;

Възможност за създаване на Доброволни отряди към МВР с цел охрана на обществения ред.

2. Противодействието на радикалния ислям и чуждото влияние през българските вероизповедания и неправителствен сектор:

Финализиране на промените в Наказателния кодекс за криминализиране на проповядването на радикален ислям;

Приемане на правила за прозрачност на финансирането с източник зад граница на НПО и вероизповедания.

3. Достоен живот на възрастните хора:

Закон за възрастните хора, който да регламентира социалните услуги и възможностите за трудова и творческа реализация;

Реализиране на ревизията в инвалидните пенсии и преизчисляване на т.нар. „стари пенсии“;

Успоредно с повишаване на доходите, пренасочване на ресурси на МТСП за борба с пенсионерската бедност за сметка на социалния паразитизъм.

4. Укрепване на българското национално самосъзнание в България и зад граница:

Държавна програма за разпространение на българския език и култура, включително създаване на институт „Св.св. Кирил и Методий“;

Законодателни промени за улесняване на получаването на българско гражданство и създаване на „Карта българин“, с която да се урежда правото на пребиваване и труд в България на сънародниците ни от диаспората;

Български паспорти за всеки българин по етнически произход без чакане, бумащина и корупционни схеми;

Програма за подпомагане на завръщането на наши сънародници от чужбина, като най-силна демографска мярка;

Преглед на учебното съдържание и заличаване на остатъците от десетилетията антинационална пропаганда в учебниците, които изкривиха до неузнаваемост историята и литературознанието ни;

Въвеждане на часове по родинознание и начално военно обучение.

5. Трябва да поставим пред ГЕРБ въпроса за по-справедливо данъчно облагане имуществото на богатите – включително „Данък лукс“. Особено очеваден е случаят с крупните собственици на земя. 31 стопански субекта притежават над 3 милиона декара земя, а не плащат никакъв данък върху собствеността. Същевременно тази концентрация вреди на развитието на земеделието, обезлюдява селата и не създава принадена стойност в икономиката.

Настоящите приоритети са утвърдени на Организационен съвет на ВМРО - БНД и следва да са основа за дискусия както в коалицията „Обединени патриоти“, така и с ПП ГЕРБ. Считаме, че в разумен срок трябва да има видим напредък по тях.

Само това би осмислило реално нашето участие в управлението на страната."

Междувременно днес НФСБ провали редовното заседание на парламентарната група на Обединени патриоти, което трябваше да се проведе от 17 часа, в сградата на Народното събрание. На него присъства ръководството на ПП АТАКА, но нямаше нито един депутат от НФСБ, с което те провалиха кворума на заседанието.