Точно 292 служители - заедно с ръководния състав и помощния персонал - това е броят на хората, които работят в държавната фирма "Автомагистрали" ЕАД. Наличната техника в компанията с принципал МРРБ към края на януари 2019 г. е точно 236 бройки. Всички машини са изброени под обща формулировка "строителна техника". 67 от обаче са пътнически и лекотоварни автомобили. 

Това става ясно от отговор на министърката на регионалното развитие Петя Аврамова до депутата от БСП Георги Свиленски по реда на парламентарния контрол. Въпросът и отговорът са в писмен вид. 

Социалистите отправиха въпроси към регионалното министерство след решението на властта да посочи държавната "Автомагистрали" ЕАД за строител на магистрала "Хемус". Законът позволява, когато избраната компания е държавна, да не се провежда обществена поръчка, а възложителят - в случая "Агенция Пътна инфраструктура" - да сключи директно договор с изпълнителя. Това и стана, след като в края на 2018 г. правителството отпусна 1,3 млрд.лв. за строежа на 134 км от аутобана. Очакванията са първите копки на отделните участъци от новия строеж да започнат да се случват през март - по думите на премиера Бойко Борисов. 

Липсата на публичен търг за изпълнител на мащабния проект провокира дискусия има ли държавната фирма капацитет да се справи с проектирането и строежа. Ето с какво разполага съм момента държавната компания като жива сила и техника. 

От общо 292 служители, в графата "квалифицирани работници" попадат 146 души. 17 са ръководните кадри - зам.-изпълнителен директор, шефове на дирекции, отдели и звена. Специалистите - инженери, одитори, счетоводители, юристи - са 25. Техниците и приложните специалисти са 56, а помощният административен персонал се състои от 14 души, става ясно от отговора на Петя Аврамова. 

По отношение на техниката - извън леките и лекотоварни автомобили, "Автомагистрали" ЕАД отчита точно 20 броя машини, обединени под етикет "строителна техника". Не се уточнява видът им. Тежкотоварните возила на държавната фирма са общо 42 - 17 с капацитет до 3,5 т. и  25 - над 3,5 т. В графа "специализирани автомобили" попадат 107 машини. Според данните на Аврамова само за месец - от декември 2018  г. до края на януари тази година бройката е набъбнала с 10 машиши - една от тях е "строителна техника", 9 са лекотоварните нови попълнения в автопарка, плюс един камион от по-малките. 

От левицата са задали официално въпрос на Петя Аврамова и за рамковите споразумения или други форми на сътрудничество, подписвани между строителни фирми и държавната "Автомагистрали" ЕАД - за три години назад, действали през 2018 г. и действащи в момента. Настоява се да бъде уточнено кои са страните по тези споразумения, какъв е предметът на всяко от тях, какви са сроковете, заложени в тях и основанията за прекратяване (ако са прекратени).

Този въпрос е със същата дата като този за наличната техника и персонал, но отговор още не е постъпил, показва справка в сайта на Народното събрание.