На пръв поглед един безобиден стратегически документ, в чийто център е държавната политика към детето, е на път да се завърти като поредната бурна обществена дискусия, каквато колективна суматоха предизвика Истанбулската конвенция. Първо ВМРО, а след това и Св. синод на Българската православна църква (БПЦ) се обявиха срещу текстовете на Националната стратегия за детето (2019-2030 г.), която в момента е на ниво обществено обсъждане. 

От Св. синод излязоха със становище, в което се казва, че са против "механичното възприемане и прилагане на чуждестранни практики и политики в сферата на детското развитие и семейния институт". Оттам призовават за цялостна редакция на документа, като се дават и конкретни препоръки за физическата защита на децата, тяхното духовно, религиозно и дори сексуално образование, насърчаването на ученолюбието и трудолюбието у тях.

ВМРО отново вижда "подводни камъни"

Евродепутатът Ангел Джамбазки, който беше сред основните остриета срещу Истанбулската конвенция, също обяви, че стратегията е привидно добре звучащ проект, но с много подводни камъни. Според него не е нормално детето да бъде разделяно като отделна единица от семейството.

"Защо в този проект се пише "проблемът на детето", а не "проблемът на семейството"? Редно ли е да се лансира в една 10-годишна стратегия идеята за отнемане на окончателното решение за детето на родителите и прехвърлянето му в ръцете на институциите? Възмутително е!", се казва в позицията му.

По-рано през деня в парламентарния контрол социалният министър Бисер Петков заяви, че "стратегията няма как да отнеме родителски права и си поставя за цел да подпомогне родителите при отглеждането на децата". Той определи документа като "рамков политически документ, който отразява цялостната визия на българската държава и на гражданското общество за развитието на следващите поколения граждани". И заложеният подход в стратегия "разглежда детето като носител на права, а не като пасивен обект на въздействие от страна на възрастните".

Църквата настоява за пренаписване на стратегията

В становището на Св. синод се изразява също категорична позиция срещу "узаконяването на насилствената институционализация на децата (между 0-3 г. възраст в детските ясли и между 3-7 г. възраст в детските градини и училищата) без никаква възможност за алтернативно решение на техните родители". Интересно е, че позицията противоречи на последните идеи за интеграция на малцинствата на "Обединени патриоти" за въвеждане на задължително посещаване на детска градина на деца от малцинствените групи от 4-годишна възраст. Още по-любопитно е, че в момента по закон посещението в предучилищни групи е задължително за всички деца от 5-годишна възраст.

"В тази крехка възраст най-първото право и най-ключовият интерес на детето е да прекарва колкото се може повече време със своите родители, от което зависи цялостното му психофизическо развитие. Този интерес трябва да бъде защитен съобразно желанията и възможностите и на родителите", смятат обаче от БПЦ.  

Според Св. синод с предложената в стратегията "работеща система за превенция на домашното насилие, докладване и предприемане на незабавни мерки за закрила при всички случаи на домашно насилие над деца" се създават условия за спекулации, тотално непослушание на детето спрямо родителите му и безконтролно развитие на детската личност с възможност за лесното му отделяне от семейната среда, включително и с активното участие на държавни чиновници.

А самата стратегия "съдържа твърде много общи и недефинирани в закона термини, тя залага риск за фатални грешки в преценката на държавата, за сериозни злоупотреби и за пагубни решения спрямо детския живот и развитие", смятат духовниците.

В становището си БПЦ призовава държавата да насочи усилията си към "духовно-нравственото ограмотяване и възпитание на децата и учениците в България".

"Така например считаме, че е по-правилно подрастващите поколения да бъдат възпитавани относно ценността на истинската любов, а не за сексуалността, изведена вън от контекста на любовта. Така също на младежите и девойките следва да се преподава, че най-добрата контрацепция е въздържанието в интимния живот, съответно на възрастта и семейния им статус, а не сексуалната всепозволеност при употребяване на контрацептивни средства преди и извън брака. По-хуманно и съответстващо на божествения закон е да се говори на децата и младежта за ценността на живота, брака и детерождението, отколкото да им се внушава, че забременяването е лесно отстранимо, че абортът е суверенно право на майката или че двама или повече души могат да живеят без брак и да съжителстват на семейни начала, включително и ако са от един и същи пол", пише в становището на Св. синод. 

Оттам смятат, че в момента се експериментира "върху българските деца и българските семейства".

"Все по-либералните методи на „възпитание” и „образовнание”, които странят от здравите и консервативни ценности на християнството, носят на обществата, в които се прилагат, ценностен разпад, развращаване на децата и младежта, изкуствена преориентация по отношение на пола, значително намаляване на техните физически и морални сили, дух на протест, отчаяние, безнадеждност и суицидност", пише в документа на БПЦ.

Становището на Св. синод завършва с припомнянето, че отхвърлянето от българското общество на Истанбулската конвенция е достатъчно знаков пример за това, че всяка национална стратегия трябва да се съобразява с нагласите на българския народ.

"Народът ни засвидетелства пред управляващите, че не одобрява формите на семейното, образователното и социалното експериментиране и инженерство, особено тези, внасяни отвън. Така също българското семейство не би приело стратегия, с която се нарушават вековните му традиции, религиозно-нравствените му устои и чувствителната сфера, сързана с отглеждането, възпитанието и образованието на българските деца", заявяват от БПЦ. 

Според владиците при несъобразяване с факторите, които изреждат в своето становище предложената Национална стратегия за детето, би се превърнало в инструмент за противопоставяне на държавата и семейството.

"Чистотата на детските души, правата на родителите и защитата на традиционното семейство имат пряко отношение към националната сигурност, държавния просперитет и вечното спасение в Бога", завършват от Св. синод.