Article_top

Еврокомисията обяви увеличаване на националните помощи за земеделските стопани до 25 000 евро.

Тя прие днес правила за държавната помощ в сектора на селското стопанство (т.нар. минимална помощ). С тях се увеличава максималният размер на средствата, които националните органи могат да отпуснат за подпомагане на земеделските стопани, без да е необходимо предварително одобрение от Брюксел.

Благодарение на това решение страните членки на ЕС ще имат възможност да увеличат подкрепата за земеделските стопани, без да се нарушава функционирането на пазара. Същевременно ще бъде намалена административната тежест за националните органи.

Новите правила ще се прилагат успоредно с действащите правила относно уведомяването за държавна помощ, които държавите членки могат да продължат да прилагат.

Максималният размер на помощта, която може да бъде предоставена на едно земеделско стопанство за тригодишен период, ще се увеличи от 15 000 на 20 000 евро. За да се избегне евентуално нарушаване на конкуренцията, всяка държава от ЕС разполага с максимална сума на национално ниво, която не може да надхвърля. Националният таван се определя в размер на 1,25 на сто от годишната селскостопанска продукция на съответната държава през същия тригодишен период (в сравнение с 1 процент съгласно сегашните правила). Това представлява увеличение на националния таван с 25%.

Ако за даден селскостопански сектор съответната държава не изразходва повече от 50 на сто от общия си пакет за национална помощ, тя може допълнително да увеличи размера на минималната помощ за едно стопанство до 25 000 евро, а националният таван – до 1,5 на сто от годишната продукция. Това представлява увеличение тавана за един земеделски стопанин с 66 процента, или две трети, и увеличение с 50 процента на националния таван.

От държавите, които изберат този най-висок таван, ще се изисква съгласно новите правила да създадат задължителни централни регистри на национално равнище. По този начин предоставените помощи ще могат да се проследяват с цел да се опрости и подобри на отпускането и мониторинга на т. нар. минимална помощ.

Увеличението на таваните влиза в сила на 14 март и може да се прилага със задна дата по отношение на помощите, които отговарят на всички условия.

Що е то?

Съгласно правилата на ЕС за държавната помощ страните членки уведомяват Комисията, за да я получат. Те не могат да приложат мярка за такава помощ преди да получат разрешение от Брюксел. Когато обаче става дума за достатъчно малки по размер помощи, какъвто е случаят с минималната помощ, държавите от ЕС не са длъжни да представят уведомление или да получават разрешение. Поради своя размер тази помощ не представлява заплаха за конкуренцията и търговията на вътрешния пазар.

Минималната помощ обикновено се използва от страните членки, когато се налага да реагират бързо, без да създават схема съгласно правилата за държавна помощ, по-специално в условия на криза. Освен това тя често се използва за строго определена цел, например подпомагане за предотвратяване или ликвидиране на болести по животните непосредствено след появата на огнище или за обезщетяване на земеделски стопани за щети, причинени от животни, които не са защитени в законодателството на ЕС или в националното законодателство, като например диви свине. Щетите, причинени от защитени животни (вълци, рисове, мечки и т.н.) могат да бъдат компенсирани съгласно правилата относно уведомяването за държавна помощ.

 

Еврокомисията обяви увеличаване на националните помощи за земеделските стопани до 25 000 евро.

Тя прие днес правила за държавната помощ в сектора на селското стопанство (т.нар. минимална помощ). С тях се увеличава максималният размер на средствата, които националните органи могат да отпуснат за подпомагане на земеделските стопани, без да е необходимо предварително одобрение от Брюксел.

Благодарение на това решение страните членки на ЕС ще имат възможност да увеличат подкрепата за земеделските стопани, без да се нарушава функционирането на пазара. Същевременно ще бъде намалена административната тежест за националните органи.

Новите правила ще се прилагат успоредно с действащите правила относно уведомяването за държавна помощ, които държавите членки могат да продължат да прилагат.

Максималният размер на помощта, която може да бъде предоставена на едно земеделско стопанство за тригодишен период, ще се увеличи от 15 000 на 20 000 евро. За да се избегне евентуално нарушаване на конкуренцията, всяка държава от ЕС разполага с максимална сума на национално ниво, която не може да надхвърля. Националният таван се определя в размер на 1,25 на сто от годишната селскостопанска продукция на съответната държава през същия тригодишен период (в сравнение с 1 процент съгласно сегашните правила). Това представлява увеличение на националния таван с 25%.

Ако за даден селскостопански сектор съответната държава не изразходва повече от 50 на сто от общия си пакет за национална помощ, тя може допълнително да увеличи размера на минималната помощ за едно стопанство до 25 000 евро, а националният таван – до 1,5 на сто от годишната продукция. Това представлява увеличение тавана за един земеделски стопанин с 66 процента, или две трети, и увеличение с 50 процента на националния таван.

От държавите, които изберат този най-висок таван, ще се изисква съгласно новите правила да създадат задължителни централни регистри на национално равнище. По този начин предоставените помощи ще могат да се проследяват с цел да се опрости и подобри на отпускането и мониторинга на т. нар. минимална помощ.

Увеличението на таваните влиза в сила на 14 март и може да се прилага със задна дата по отношение на помощите, които отговарят на всички условия.

Що е то?

Съгласно правилата на ЕС за държавната помощ страните членки уведомяват Комисията, за да я получат. Те не могат да приложат мярка за такава помощ преди да получат разрешение от Брюксел. Когато обаче става дума за достатъчно малки по размер помощи, какъвто е случаят с минималната помощ, държавите от ЕС не са длъжни да представят уведомление или да получават разрешение. Поради своя размер тази помощ не представлява заплаха за конкуренцията и търговията на вътрешния пазар.

Минималната помощ обикновено се използва от страните членки, когато се налага да реагират бързо, без да създават схема съгласно правилата за държавна помощ, по-специално в условия на криза. Освен това тя често се използва за строго определена цел, например подпомагане за предотвратяване или ликвидиране на болести по животните непосредствено след появата на огнище или за обезщетяване на земеделски стопани за щети, причинени от животни, които не са защитени в законодателството на ЕС или в националното законодателство, като например диви свине. Щетите, причинени от защитени животни (вълци, рисове, мечки и т.н.) могат да бъдат компенсирани съгласно правилата относно уведомяването за държавна помощ.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Къде ще почивате през лятото?