В София днес се проведе национален адвокатски протест под надслов "Адвокатите не са доносници!". Той е организиран от членовете на Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА) - най-голямото неформално обединение на адвокати в страната с 2100 членове. Протестът е срещу цялостната държавна политика, водеща до ограничаване на адвокатската свобода и независимост, нарушаването на адвокатските права и тайната и доверителността в отношенията адвокат - клиент.

Във Висшия адвокатски съвет адвокатите внесоха писмено искане за иницииране на промени в Закона за мерките срещу избирането на пари и Правилника за прилагането на закона, с които на адвокатите се вменява задължение да нарушават адвокатската тайна и да дават сведения на ДАНС за своите клиенти. Адвокатите също така искат от ВАДС да се внесе конституционна жалба срещу възможно най-репресивния за професията текст, който силно застрашава и гражданските права на клиентите. Искането е и за кардинални промени в закона за Адвокатурата с цел разширяване на адвокатското самоуправление, защита на адвокатската дейност и електронно дистанционно гласуване за органи на Адвокатурата.

След внасянето на искането се проведе кратко шествие до Съдебната палата.

При неизпълнение на исканията им, адвокатите ще започнат подготовка за национална адвокатска стачка и ще поискат оставката на целия Висш Адвокатски съвет.