Българските данъкоплатци ще трябва да се простят с 8 447 785,20 лв. Tолкова ще струва данъчната амнистия за вероизпореданията, която предложиха със законодателна поправка лидерите на парламентарните групи на ГЕРБ и ДПС Цветан Цветанов и Мустафа Карадайъ. Точната сума беше предоставена от Националната агенция по приходите (НАП) на "Клуб Z" след питане по Закона за достъп до обществената информация до финансовия министър Владислав Горанов. 

Проектът за ремонт на Закона за вероизповеданията, написан от тандема Цветанов–Карадайъ, предлага всички регистрирани по закона вероизповедания да бъдат еднократно освободени от натрупаните от тях задължения (вкл. главници и лихви) към държавата към края на 2018 г. В предложените промени обаче не бяха посочени конкретни мотиви за тази данъчна аминистия. Нямаше нито финансова обосновка, нито бяха посочени средствата, които дължат вероизповеданията на общините и държавата. Единствено беше посочено:

"За изпълнение на целите на финансирането чрез целева субсидия за текущи разходи на вероизповеданията се предвижда амнистия на неплатените публични задължения до 31 декември 2018 година."

"Клуб Z" се обърна в началото на февруари към финансовото министерство с въпроса:

"Какви са задълженията за времето до 31.12.2018 г. на всяко едно от регистрираните вероизповедания към държавата и общините (ако финансовото министерство разполага със справка за общинските бюджети)?"

Оттам търсената информация беше пренасочена към Националната агенция по приходите, която предостави частичен достъп - дадена е обобщена информация, без да се посочи кое вероизповедание колко дължи на държавата и съответните общини.

"Общият брой на религиозните организации/институции, вкл. местните им поделения, както и представителите на чуждестранни лица и неправителствени организации, регистрирани по Закона за вероизповеданията, е 3440. От тях 3255 лица нямат просрочени задължения, а останалите 185 лица формират дълг към 31.12.2018 г. в размер общо на 8 447 785,20 лв", се казва в отговора на изпълнителния директор на НАП Галя Димитрова. 

 Отказва се обаче информация за това кое вероизповедание колко дължи на държавата. 

"След преценка на отправеното искане намирам същото за недопустимо, долкото се иска достъп до конкретни индивидуализиращи данни за задължени лица и субекти съгл. чл. 72, ал. 1., т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), представляващи защитена информация (данъчна и осигурителна), за която е предвиден специален ред за предоставяне, изключващ приложението на ЗДОИ", посочва още изпълнителният директор на НАП г-жа Димитрова. 

Така българският данъкоплатец няма да научи има ли и в какъв размер са задълженията например на Българската православна църква (БПЦ), Главното мюфтийство и другите големи вероизповедания. Защото се оказва "защитена" информацията за опрощаването на милиони левове, чиято - макар и несъбрани - тежест ще се поеме от българските граждани. Оказва се, че има религиозни институции, които могат и да не си знаят имотите, но да са извън данъчната система на държавата.

Това е поредният голям подарък, който изпълнителната власт прави на представителите на двете големи вероизповедания, и най-вече на Българската православна църква. Многобройни са случаите, в които премиерът Бойко Борисов раздава пари от държавния бюджет за ремонти на манастири и православни храмове.  

И накрая какво дава гаранция, че данъчната амнистия сега няма да се повтори след няколко години, когато задълженията се натрупат отново? Защото в случая големите вероизповедания са извършили системно нарушение на българското данъчно законодателство. Един рецидив, който едва ли данъчните служби биха позволили на обикновения мирянин.