Над половината от българите не са били при личния си лекар, а близо 80 на сто не са посещавали зъболекар - за период от една година. 

Това сочат данните на Евростат.

Което вероятно означава, че или сме много здрави, или сме бедни и здравните услуги не са достъпни.

През 2017 г. 38 на сто от хората в ЕС са посетили личния си лекар един път или два пъти за една година. Една четвърт са били при джипито си между три и пет пъти. А друга близо една четвърт - 24 на сто от гражданите на страните членки на ЕС въобще не са ходили при общопрактикуващия лекар. Има и хора, които са били над шест пъти в докторския кабинет - те са обаче значително по-малък процент (14 на сто).

Жените по-често ходят при личния се лекар в сравнение с мъжете - това показват средните стойности за ЕС. 

Най-често при джипито отиват датчаните - 49 на сто или близо половината от тях са заявили, че са били 6 или над 6 пъти на преглед. Франция е с най-големия процент от хора - над една трета - които посещаващ личния си лекар между три и пет пъти годишно, а Словакия (47 на сто) - граждани, които отиват на преглед един или два пъти годишно.

В Гърция хората ходят най-рядко при личния си лекар- там 61 на сто от анкетираните твърдят, че не посещават докторите си.

България е на второ място след Гърция по този показател - 52 на сто от българите заявяват, че не са били при личния си лекар през последните 12 месеца преди провеждането на изследването.

Третата позиция е за друга балканска държава - Румъния, но там процентът е по-нисък.

Възможните обяснения на тези факти са няколко - или става дума за много здрави нации, на които не им се налага да търсят лекарска помощ, или сатва дума за небрежност, склонност към самолечение, небрежност към профилактиката и задтруднен достъп до здравеопазване. За България данните не предполагат цветущи показатели за здравния статут на гражданите на страната. Наред с немалкия процент на здравнонеосигурени, в страната има големи райони, в които има недостиг на лични лекари, труден достъп до лекарска помощ и т. н.

Зъболекарите

Посещенията при зъболекар са още по-непопулярни сред гражданите на страните членки на ЕС. 45 на сто от хората не са били при дентален лекар през последните 12 месеца преди провеждането на изследването, сочат данните. 42 на сто са били един път или два пъти, 10 на сто - между 3 и 5 пъти, само 3 на сто - над 6 пъти.

Най-голям процент от хора, които са били на зъболекар над шест пъти има при словенци - 6%. 17 на сто от германците (най-висок процент за ЕС) са били при денталния лекар межзу три и пет пъти. 

82 на сто от румънците не са ходили на зъболекар в период от една година.

България отново е в челото по негативни показатели - малко под 80 на сто от българите твърдят, че не са били на зъболекар през последните 12 месеца преди изследването.

Което показва или че българите имат много здрави зъби, или че имат финансови затруднения да посетят зъболекар (здравната каса поема много минимална част от услугите).