Бум на жалбите от граждани за защита на личните данни от май 2018 г. насам с влизането на европейския регламент за защитата им отчита ресорната комисия. 

"С повече от 1/3 са се повишили жалбите и сигналите до Комисията за защита на личните данни. На европейско ниво – жалбите и сигналите са 900 хил.“, обяви пред БНР председателят на КЗЛД Венцислав Караджов.

Над 80% от сигналите са от физическите лица, които действително имат право на защита и те я получават, обясни той.

Преди европейските избори през май тази година от Европейския парламент се въвеждат и финансови санкции за политически организации, които умишлено злоупотребяват с лични данни по време на изборната кампания, съобщи още Караджов. Той припомни, че във вторник ЕП прие нови правила за политическите кампании и използването на лични данни в тях и се очаква и Съветът на ЕС да ги приеме през април.

„В правилата за обработване на лични данни за произвеждане на изборите през май Комисията за защита на личните данни е отразила тези изменения и ги е изпратила на ЦИК за съгласуване. Съвсем скоро тези правила ще бъдат публикувани и всички, участващи в изборите за ЕП, ще трябва да ги спазват“, каза председателят на КЗЛД.

По думите му става въпрос са случаи на "получаване на предимство пред другите участници в изборите чрез незаконосъобразно обработване на лични данни“. И даде следния пример:

Ако една политическа партия, фондация или коалиция се опитва да закупи например профили във фейсбук на физически лица или друга информация срещу заплащане, касаеща лични данни, с цел да им предлага персонализирана политическа реклама - това би било нарушение.“

Ако КЗЛД установи такова нарушение, тя ще изпраща информацията на европейския орган за европейските политически партии и фондации. Той на свой ред ще преценява дали нарушението влияе върху европейските избори и дава неправилно предимство на политическото семейство, от което идва тази партията. В резултат, ако нарушение действително бъде констатирано, то на това политическо семейство/партия се налага до 5% санкция от финансирането за изборите. При "съществени нарушения", или такива в повече от една държава на територията на ЕС, то на тази партия ще ѝ се отнеме финансирането за следващата календарна година, обясни процедурата Венцислав Караджов.