И трите чуждестранни консорциума, явили се на обществената поръчка за проектиране, строеж и доставка на мателиали на новите газови тръби на "Булгартрансгаз" - проект, станал популярен като българската част на "Турски поток" - не отговарят на първоначалните критерии на търга. В резултат - кандидатите имат срок от 5 дни, в който да приведат документите си във вид, в който да отговарят на условията на възложителя по проекта. Той е на стойност 2,8 млрд. лв. 

Става дума за разширението на газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" от Провадия до границата със Сърбия. Трасето от близо 500 км би било връзка с проекта "Турски поток" на Русия и Турция и би позволило - според идеята - транзит на руски газ през България към Европа. Обществената поръчка бе обявена в края на миналата година, премина през обжалване и странно оттегляне на жалбата, подадена от компания, близка до бизнесмена Христо Ковачки. Крайният срок за подаване на оферти бе 6 март, а на 7 март въпросните оферти бяха отворени. Три консорциума - на италиански фирми със скрито руско участие, на унгарски компании и на фирми от Саудитска Арабия - се явиха: 

 - ДЗЗД Консорциум – Газово развитие и разширение в България ГРРБ с участници: Консорцио Варна 1 (учредено от Бонатти С.П.А и Макс Щрайхер С.П.А) и Комплишънс дивелъпмънт С.А.Р.Л- клон България;

- Обединение от Industries Fovallalkozo Zrt и Industries-KVV Kivitelezo Zrt;

- Обединение Консорциум Аркад с участници: Аркад Ей Би Би С.п.А и Аркад Енджиниъринг енд Констръкшънс Къмпъни.

На 14 март комисията на възложителя "Булгартрансгаз", която оценява офертите, излезе с протокол за оценка на предложенията. А от него става ясно, че нито една от офертите не отговаря на един или повече от критериите. Ако в петдневен срок компаниите не подадат новата нужна информация до "Булгартрансгаз", то ще бъдат отстранени от състезанието.

Италианският консорциум с руския партньор

Още като бяха отновери офертите, както Клуб Z писа, стана ясно, че първият консорциум - ДЗЗД Газово развитие и разширение в България ГРРБ, се състои освен от утвърдените в този тип строителство италиански компании Бонатти С.П.А и Макс Щрайхер С.П.А, участва и регистрираното пред януари дружество - след обявяване на поръчката на "Булгартрансгаз" -  Комплишънс дивелъпмънт С.А.Р.Л- клон България. Проверка на представителите на фирмата показа, че тя има пряка връзка с руската "Трубная металлургическая компания" (ТМК) на Дмитрий Пумпянски. Още докато течеше срока за подаване на оферти руският специализиран сайт РБК съобщи, че компанията ще доставя тръбите за "Турски поток" през България. Предположението бе, че това може да стане чрез компанията "Щрабах". Тя обаче не участва в търга. На тяхно място се оказаха италианските фирми. 

От протокола на комисията за офертите се разбира, че компаниите от Апенините биха си поделини дейностите по проектиране, доставка на материалите и строежа на тръбите, ако консорциумът спечели търга,  а "Комплишънс дивелопмънт С.А.Р.Л. - клон България" ще отговаря за финансирането. Изненадващо се появява и друго юридическо лице в документите – "ДриллТек ГУТ ГмБХ". Фирмата е германска, занимава се с петролни сондажи, а от протокола не се разбира ясно какво би било участието й в офертата.

Прави впечатление, че именно на ДЗЗД Газово развитие и разширение в България ГРРБ комисията по офертите отделя най-голямо и пространно внимание. Най-много обаче са и забележките на комисията, оценявала документите. Притестения няма с финансовото състояние на компаниите, но има по отношение на техническата готовност, доказване на нужния кадрови потенциал според критериите на "Булгартрансгаз" и т.н.

Унгарците и саудитците - също със забележки

Унгарското обединение между компаниите Fovallalkozo ZRT и KVV Kivitelezo ZRT също има някаква, макар и индиректна "руска връзка". А именно - в компаниите мажоритарен акционер е швейцарската група МОЛ. Тя от своя страна има акции от швейцарската "Мет Груп". Това е втората компания, освен "Газпром", която заяви, че би резервирала капацитет от тръбата за транзит през България по време на пазарните тестове за трасето. Положителен резултат от тестовете имаше чак на третия път. Сред основните забележки към подадените документи са липса на документ за правното основание за създаването на обединението за участие в проекта на "Булгартрансгаз", както и за техническия капацитет на консорциума.

Най-малко са забележките към третия участник в процедурата - консорциум "Аркад", включващ "Аркад Ей Би Би С.П.А" и регистрираната в Саудитска Арабия"Аркад Енджиниъринг енд Констръкшънс Къмпъни".И двете дружества са свързани със саудитската енергийна група "Аркад", която строи газовата инфраструктура в района на Персийския залив. 

За интереса на компании от Саудитска Арабия към проекта в България се разбра при посещението на Бойко Борисов в Египет, докато още течеше срока за подаване на оферти към "Булгартрансгаз". .

При отварянето на офертите на 7 март изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов каза, че плановете са до края на март да станат ясни ценовите оферти и дори да иам избран изпълнител.