Това не е някаква нова идея – това е идея още от предходния министър на правосъдието. Тя се възпроизвежда в последното изказване и първите стъпки на новия министър на правосъдието.

Така коментира председателят на ВКС Лозан Панов идеята на новия министър на правосъдието Данаил Кирилов, който заговори за предсрочно прекратяване на мандата на "тримата големи" и обеща изготвяне на "режим" за това.

"Изкуственото пришиване на двамата председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд към главния прокрор е тема, която и преди това съм дискутирал - няма как тя да бъде приемлива за българското законодателство, доколкото такива предпоставки същетвуват. Това по темата за разследването."

(С думи прости - всеки прокурор може да образува разследване и съответно да задвижи съответните предвидени от закона репресии срещу всеки предесдател на върховен съд, но срещу главния прокурор това трябва да извърши негов... подчинен, б.р.)

"Темата за предсрочното прекратяване на мандати – ако това е въпросът, който ми задавате - в Закона за съдебната власт има ясно регламентирани основания, които са предвидени - припомни Панов.

Аз оставам по-скоро с впечатлението, че се търси основание – не се търсят законови предпоставки."

Панов продължи с напомняне на очевидното:

"Прокуратурата е вертикална струкутра - на върха на нея стои главният прокурор. Така че казусът с разследването на главния прокурор е казус, който дискутират още след осъдително решение в Страсбург по делото „Колеви срещу България“ от 2009 г. И убеждения има в тази посока от страна на Европйската комисия.

Не съм чул ЕК да изисква някакъв специален ред на разследване срещу тримата големи, специално двамата председатели на върховни съдилища. Те и сега биха могли да бъдат разследвани от прокуратурата.

А ще со отнася до мен конкретно – аз и сега съм разследван, срещу мен има и данъчни проверки, КПКОНПИ и каквото още..."

Панов днес е гост и лектор на форум "Независим съд - свободна държава. За правото и справедливостта". Организатори са гражданските движения "Правосъдие за всеки" и "Боец".