Пет, а не тригодишни да са мандатите на ръководствата на Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР), смятат да предложат депутати от ГЕРБ и ДПС с изменения в Закона за радиото и телевизията. Занижават се и изискванията за заемането на поста на генералния директор - вместо пет години трудов стаж, съответно в радио или телевизия, просто пет години стаж, т. е. кандидатът може и да е бил на граждански договор.

Промяната обаче ще бъде внесена за разглеждане в парламента след конкурсите за нови генерални директори на двете обществени медии, като ще бъде така разписана, че да важи за новите ръководства.

В края на май изтича мандатът на Александър Велев, който в момента управлява БНР. 

БНТ пък  изпадна в хипотезата на временно управление. На 24-и генералният директор Константин Каменаров депозира оставката си, година преди изтичането на мандата му през лятото на 2020 г. Това се наложи, след като Каменаров получи присъда от година и три месеца условно за шофиране в нетрезво състояние, като присъдата го прави несъвместим с поста. В същия ден Съветът за електронни медии (СЕМ) избра за негов заместник в срок от три месеца Емил Кошлуков, който бе назначен преди това от Каменаров за програмен директор на телевизията. 

Така почти по едно и също време СЕМ трябва да организира два конкурса.

Законовите изменения бяха за кратко внесени в деловодството на Народното събрание, но бързо изтеглени. Един от вносителите - Тома Биков, който е и член на комисията по култура и медии обясни, че изтеглянето се е наложило, за да няма обвинения, че "служебно" се удължава мандатът на настоящия генерален директор на радиото с още две години. Затова щяло да се изчака с проекта след конкурсите за нови титуляри.

Най-общо увеличаването на годините мандат за управителните съвети е мотивирано с това, че 3 г. са твърде кратко време за едно ръководство да наложи и развие концепцията си за медията.

"Практиката до момента показва, че за да се постигне приемливо високо ниво на ефективност в работата се губят средно между 4 и 6 месеца. Актуалните проблеми, които се поставят пред обществените медии и обществото като цяло не позволяват подобна загуба на време, особено с предварително известна 3-годишна циклична повторяемост.

Честата смяна на ръководствата на обществените медии, съчетана с транзитния период в началото и в края на всеки мандат, поставя стабилното функциониране на БНТ и БНР в зависимост от редица случайни фактори", посочват в мотивите си вносителите.

Проектът обаче не предвижда увеличаване на броя на мандатите, на които едно лице има право да е генерален директор. Сега те са два. Само у нас и в Македония шефовете на обществените радио и телевизия имат 3-годишно управление с право на още едно. В останалите страни от Европа мандатите са от 4 до 6-годишни, а в десет държави - неограничени.

Текстът, въвеждащ отпадането на изискването за "трудов" стаж, пък е мотивиран с това, че сегашното положение е въведено в далечната 1998 година.