Раситското изказване на зам. главния прокурор Иван Гешев е докладвано на Комисията по професионална етика към Върховната касационна прокуратура и Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС). Двата сигнала са подадени на 30 април от следователя Бойко Атанасов в писма до главния прокурор Сотир Цацаров и ВСС. Повод за това е телевизионно интервю на Гешев, в което той каза "... и циганите така правят".

Според Бойко Атанасов, който е следовател в следствения отдел на Софийска градска прокуратура, изказването на Иван Гешев съдържа „твърдения за извършено нарушение на Кодекса на за етично поведение на българските магистрати“. А в сигнала до Инспектората на ВСС настоява да бъде проверен „дали с изявлението си е уронил престижа на дъбената власт“.

"Изявлението е станало причина за негативни публикации за Прокуратурата в Р.България в средстава за масова информация и възмущение от казаното“, добавя още Атанасов.  

В края на април и ромският активист Христо Николов подаде жалба срещу Гешев до Комисията по дискриминация.

„Чрез своите думи заместник главния прокурор и директор на специализираната прокуратура отписва и не признава българските граждани от ромски произход като част от българския народ, разделя от останалата част от българската нация. Определя и обобщава, че всички роми са фактор на който да не се вярва, лъжат и променят показанията си.

Иван Гешев определя с думите „циганите“ ромската общност, целенасочено използва наслоеното с негативни нагласи „цигани“ , вместо легалното наименование роми ,ромска общност. Иван Гешев с думите подбужда към дискриминация по признак етническа принадлежност. Чрез внушения, изразени словесно от Иван Гешев, се извършва дискриминация под формата на тормоз и подбуждане спрямо българските граждани от ромски произход.“, се казваше в жалбата на Николов.