Article_top

"България все повече се откъсва от цивилизационния си избор, направен през последните години, от демократичния път на развитие и от проевропейската си ориентация. Парадоксалното е, че именно тези, които най-активно атакуват доверието в общите европейски ценности, са първи в партийните листи за евродепутати и заплашват да разрушат нашия общ европейски дом отвътре."

Това се казва в отворено писмо, подписано от над 500 представители на науката и изкуството, хора, "обединени от ценностите на либералната демокрация и защитата на човешките права". То е адресирано до българските граждани в навечерието на 24 май и изборите за Европейски парламент. 

"В публичния дискурс нарастват уклоните към екстремизъм", "от екрана се лее реч на омразата", "новите медии се използват за манипулиране на общественото мнение" се отбелязва в писмото.

"Надига се краен национализъм, очертаващ нови фронтови линии", се подчертава още там.

Подписалите отвореното писмо призовават:

"Бъдете активни, информирайте се и дайте гласа си за партии и кандидати, които ясно заявяват проевропейска, продемократична и пролиберална ориентация!

Нашата европейска идентичност допълва и обогатява, а не се противопоставя на националната ни идентичност."

Ето и пълния текст на писмото:

Ние сме граждани, обединени от ценностите на либералната демокрация и защитата на човешките права.

В навечерието на 24 май, Празника на българската просвета и култура, и на изборите за Европейски парламент на 26.05.2019 г. се обръщаме към нашите съграждани:

Да се обединим категорично около демократичните принципи и либералните ценности на свободата, равенството, зачитането на гражданските и човешките права, толерантността, солидарността, опазването на околната среда и грижата за всички членове на обществото, залегнали в основните документи на Европейския съюз!

С огромна загриженост отбелязваме все по-голямата поляризация в обществото както у нас, така и в глобален мащаб. Надига се краен национализъм, очертаващ нови фронтови линии. Правят се активни опити да се размие границата между религията и светската държава. Излива се огромен финансов ресурс в подкрепа на ултраконсервативни и популистки движения. Полагат се активни усилия да се върнат назад достиженията в сферата на човешките права и демократичните свободи, постигнати през последните години: отричат се утвърдени научни изследвания и се правят опити да бъдат подменени с пропагандни доктрини; атакуват се неправителствени организации, преподаватели, журналисти, правозащитници и представители на гражданското общество; поставят се под въпрос базисни международни документи за правата на човека и детето, които България отдавна е приела.

Новите медии се използват за манипулиране на общественото мнение, разпространяване на фалшиви новини и всяване на параноични страхове. Армии от тролове и ботове налагат екстремни позиции, маскирани като „глас на гражданското общество“. Подкопава се доверието в авторитети и в основни източници на информация. Общественото пространство се залива с дезинформационни кампании до степен на пълна дезориентация и масови истерии.

В публичния дискурс нарастват уклоните към екстремизъм. Спокойните и рационални гласове се давят в блато от шумни, скандални изказвания, които провокират чисто емоционални реакции. От екрана свободно и необезпокоявано се лее реч на омразата, а от словото до реалното действие крачката понякога е твърде кратка.

България все повече се откъсва от цивилизационния си избор, направен през последните години, от демократичния път на развитие и от проевропейската си ориентация. Парадоксалното е, че именно тези, които най-активно атакуват доверието в общите европейски ценности, са първи в партийните листи за евродепутати и заплашват да разрушат нашия общ европейски дом отвътре.

Всичко това е част от глобален процес, очертан в Отвореното писмо на тридесет световни интелектуалци. Те алармират, че Европа стои пред най-голямата заплаха за съществуването си от 30-те години на XX век насам, и призовават активно да отстояваме принципите на либералната демокрация и европейските ценности.

Присъединяваме се към апела на интелектуалците и призоваваме нашите съграждани: бъдете активни, информирайте се и дайте гласа си за партии и кандидати, които ясно заявяват проевропейска, продемократична и пролиберална ориентация!

Нашата европейска идентичност допълва и обогатява, а не се противопоставя на националната ни идентичност.

Българската култура винаги е процъфтявала в периоди на отваряне и активен обмен с европейските и световните традиции. А Европейският съюз е най-сигурният гарант, че нашият език и нашата култура ще бъдат съхранени и ще оставят трайна следа в европейското и световното културно наследство.

На всички, които предстои да ни представляват в Европейския парламент през следващия му мандат, напомняме, че той е общност, основана на споделени ценности: зачитане на човешкото достойнство, човешките права, свободата, демокрацията, равенството и принципите на правовата държава. Тези ценности изискват да отстояваме плурализма, недискриминацията, толерантността, справедливостта и солидарността в обществото.

 
знаме на ЕС

"България все повече се откъсва от цивилизационния си избор, направен през последните години, от демократичния път на развитие и от проевропейската си ориентация. Парадоксалното е, че именно тези, които най-активно атакуват доверието в общите европейски ценности, са първи в партийните листи за евродепутати и заплашват да разрушат нашия общ европейски дом отвътре."

Това се казва в отворено писмо, подписано от над 500 представители на науката и изкуството, хора, "обединени от ценностите на либералната демокрация и защитата на човешките права". То е адресирано до българските граждани в навечерието на 24 май и изборите за Европейски парламент. 

"В публичния дискурс нарастват уклоните към екстремизъм", "от екрана се лее реч на омразата", "новите медии се използват за манипулиране на общественото мнение" се отбелязва в писмото.

"Надига се краен национализъм, очертаващ нови фронтови линии", се подчертава още там.

Подписалите отвореното писмо призовават:

"Бъдете активни, информирайте се и дайте гласа си за партии и кандидати, които ясно заявяват проевропейска, продемократична и пролиберална ориентация!

Нашата европейска идентичност допълва и обогатява, а не се противопоставя на националната ни идентичност."

Ето и пълния текст на писмото:

Ние сме граждани, обединени от ценностите на либералната демокрация и защитата на човешките права.

В навечерието на 24 май, Празника на българската просвета и култура, и на изборите за Европейски парламент на 26.05.2019 г. се обръщаме към нашите съграждани:

Да се обединим категорично около демократичните принципи и либералните ценности на свободата, равенството, зачитането на гражданските и човешките права, толерантността, солидарността, опазването на околната среда и грижата за всички членове на обществото, залегнали в основните документи на Европейския съюз!

С огромна загриженост отбелязваме все по-голямата поляризация в обществото както у нас, така и в глобален мащаб. Надига се краен национализъм, очертаващ нови фронтови линии. Правят се активни опити да се размие границата между религията и светската държава. Излива се огромен финансов ресурс в подкрепа на ултраконсервативни и популистки движения. Полагат се активни усилия да се върнат назад достиженията в сферата на човешките права и демократичните свободи, постигнати през последните години: отричат се утвърдени научни изследвания и се правят опити да бъдат подменени с пропагандни доктрини; атакуват се неправителствени организации, преподаватели, журналисти, правозащитници и представители на гражданското общество; поставят се под въпрос базисни международни документи за правата на човека и детето, които България отдавна е приела.

Новите медии се използват за манипулиране на общественото мнение, разпространяване на фалшиви новини и всяване на параноични страхове. Армии от тролове и ботове налагат екстремни позиции, маскирани като „глас на гражданското общество“. Подкопава се доверието в авторитети и в основни източници на информация. Общественото пространство се залива с дезинформационни кампании до степен на пълна дезориентация и масови истерии.

В публичния дискурс нарастват уклоните към екстремизъм. Спокойните и рационални гласове се давят в блато от шумни, скандални изказвания, които провокират чисто емоционални реакции. От екрана свободно и необезпокоявано се лее реч на омразата, а от словото до реалното действие крачката понякога е твърде кратка.

България все повече се откъсва от цивилизационния си избор, направен през последните години, от демократичния път на развитие и от проевропейската си ориентация. Парадоксалното е, че именно тези, които най-активно атакуват доверието в общите европейски ценности, са първи в партийните листи за евродепутати и заплашват да разрушат нашия общ европейски дом отвътре.

Всичко това е част от глобален процес, очертан в Отвореното писмо на тридесет световни интелектуалци. Те алармират, че Европа стои пред най-голямата заплаха за съществуването си от 30-те години на XX век насам, и призовават активно да отстояваме принципите на либералната демокрация и европейските ценности.

Присъединяваме се към апела на интелектуалците и призоваваме нашите съграждани: бъдете активни, информирайте се и дайте гласа си за партии и кандидати, които ясно заявяват проевропейска, продемократична и пролиберална ориентация!

Нашата европейска идентичност допълва и обогатява, а не се противопоставя на националната ни идентичност.

Българската култура винаги е процъфтявала в периоди на отваряне и активен обмен с европейските и световните традиции. А Европейският съюз е най-сигурният гарант, че нашият език и нашата култура ще бъдат съхранени и ще оставят трайна следа в европейското и световното културно наследство.

На всички, които предстои да ни представляват в Европейския парламент през следващия му мандат, напомняме, че той е общност, основана на споделени ценности: зачитане на човешкото достойнство, човешките права, свободата, демокрацията, равенството и принципите на правовата държава. Тези ценности изискват да отстояваме плурализма, недискриминацията, толерантността, справедливостта и солидарността в обществото.

Коментари

Цитат:

"Прегледах имената на подписалите и по азбучен ред първо се натъкнах на Арман Бабикян, собственик и издател на информиран.нет
Ще ме прощавате, но търговци на фейк новини да ми обясняват за ценности, не, мерси.

Иначе хубаво са го накаканизали, но за мен загуби всякаква тежест. "
Познатата ви Догуоман, Елисавета Писарева и т.н.

Подписано от:

15. Александър Кашъмов, адвокат
17. Проф. Александър Кьосев, СУ „Св. Климент Охридски“
35. Арман Бабикян, политически пиар
84. Велислав Минеков, скулптор
...В момента, в който прочетох

В момента, в който прочетох за правата на детето, реших, че живковската ЕнтелЕгенция е писала обръщението. Че и през 24. май!
Със собствените си уши чух в неделя, че е отложена за обсъждане стратегията, но тихомълком /в теА ЕнтелЕгенти има и джурналя,нали?!/ са гласувани промени в 25 БРОЯ ЗАКОНИ, т. е. ОТХВЪРЛЕНАТА ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА ДНЕШНИТЕ /останали налични в територията все още/ ДЕЦА СТРАТЕГИЯ Е ВЕЧЕ ЗАЛОЖЕНА В ЗАКОНОВАТНА БАЗА!
Типично за гореупоменатите хора винаги е било безочието и самодоволството тип "Слушкаш-папкаш".
Klingon Oid's picture
Klingon Oid
Klingon Oid

Я си заминавай обратно в

Я си заминавай обратно в пещерата ... ма !
смехурко's picture
смехурко
смехурко

Заради една бълха

не изхвърляй целия юрган!
Omurtag Tervelov's picture
Omurtag Tervelov
kanartikin

не0либералната проказа се нуждае от хирургическа интервенция ;)

не0либералната робовладелска дИмУкрация   е за изриване по милион и 1 причини - ще изложа една - търговията с деца Не0либералнот робство е с корени във веруюто на не0либерализма -
всичко е стока !

Всичко и без изключения !

Алъш веришът с децата е полулегализиран вече .

- Особено очеваден е бизнеса на джендърски или само педерастки "семейства" с т.нар. сурогатни майки.

- Сериозна пазарна ниша се оформя чрез "Закрилниците" на децата , тежък пример е Норвежкото детско Гестапо.

-Видима и особено тежка ниша е пазарът с деца при мигрантите. Поне 1/3 от децата с миграните са напазарувани, за да получат облаги и улеснен достъп.

-Но най-кратък е животът е на продадените деца за заколение - търговците на органи са си очевадни убийци.

Напомням ,че на 99 г Боклукът Дейвид Ротшилд се е сдобил с 6-то чуждо сърце.
Франк Лойд Райт's picture
Франк Лойд Райт
Фран Лойд Райт

Контра

Смятам да направя точно обратното...

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Какво ще товари и разтоварва новото пристанище на Ахмед Доган?