Article_top

"България все повече се откъсва от цивилизационния си избор, направен през последните години, от демократичния път на развитие и от проевропейската си ориентация. Парадоксалното е, че именно тези, които най-активно атакуват доверието в общите европейски ценности, са първи в партийните листи за евродепутати и заплашват да разрушат нашия общ европейски дом отвътре."

Това се казва в отворено писмо, подписано от над 500 представители на науката и изкуството, хора, "обединени от ценностите на либералната демокрация и защитата на човешките права". То е адресирано до българските граждани в навечерието на 24 май и изборите за Европейски парламент. 

"В публичния дискурс нарастват уклоните към екстремизъм", "от екрана се лее реч на омразата", "новите медии се използват за манипулиране на общественото мнение" се отбелязва в писмото.

"Надига се краен национализъм, очертаващ нови фронтови линии", се подчертава още там.

Подписалите отвореното писмо призовават:

"Бъдете активни, информирайте се и дайте гласа си за партии и кандидати, които ясно заявяват проевропейска, продемократична и пролиберална ориентация!

Нашата европейска идентичност допълва и обогатява, а не се противопоставя на националната ни идентичност."

Ето и пълния текст на писмото:

Ние сме граждани, обединени от ценностите на либералната демокрация и защитата на човешките права.

В навечерието на 24 май, Празника на българската просвета и култура, и на изборите за Европейски парламент на 26.05.2019 г. се обръщаме към нашите съграждани:

Да се обединим категорично около демократичните принципи и либералните ценности на свободата, равенството, зачитането на гражданските и човешките права, толерантността, солидарността, опазването на околната среда и грижата за всички членове на обществото, залегнали в основните документи на Европейския съюз!

С огромна загриженост отбелязваме все по-голямата поляризация в обществото както у нас, така и в глобален мащаб. Надига се краен национализъм, очертаващ нови фронтови линии. Правят се активни опити да се размие границата между религията и светската държава. Излива се огромен финансов ресурс в подкрепа на ултраконсервативни и популистки движения. Полагат се активни усилия да се върнат назад достиженията в сферата на човешките права и демократичните свободи, постигнати през последните години: отричат се утвърдени научни изследвания и се правят опити да бъдат подменени с пропагандни доктрини; атакуват се неправителствени организации, преподаватели, журналисти, правозащитници и представители на гражданското общество; поставят се под въпрос базисни международни документи за правата на човека и детето, които България отдавна е приела.

Новите медии се използват за манипулиране на общественото мнение, разпространяване на фалшиви новини и всяване на параноични страхове. Армии от тролове и ботове налагат екстремни позиции, маскирани като „глас на гражданското общество“. Подкопава се доверието в авторитети и в основни източници на информация. Общественото пространство се залива с дезинформационни кампании до степен на пълна дезориентация и масови истерии.

В публичния дискурс нарастват уклоните към екстремизъм. Спокойните и рационални гласове се давят в блато от шумни, скандални изказвания, които провокират чисто емоционални реакции. От екрана свободно и необезпокоявано се лее реч на омразата, а от словото до реалното действие крачката понякога е твърде кратка.

България все повече се откъсва от цивилизационния си избор, направен през последните години, от демократичния път на развитие и от проевропейската си ориентация. Парадоксалното е, че именно тези, които най-активно атакуват доверието в общите европейски ценности, са първи в партийните листи за евродепутати и заплашват да разрушат нашия общ европейски дом отвътре.

Всичко това е част от глобален процес, очертан в Отвореното писмо на тридесет световни интелектуалци. Те алармират, че Европа стои пред най-голямата заплаха за съществуването си от 30-те години на XX век насам, и призовават активно да отстояваме принципите на либералната демокрация и европейските ценности.

Присъединяваме се към апела на интелектуалците и призоваваме нашите съграждани: бъдете активни, информирайте се и дайте гласа си за партии и кандидати, които ясно заявяват проевропейска, продемократична и пролиберална ориентация!

Нашата европейска идентичност допълва и обогатява, а не се противопоставя на националната ни идентичност.

Българската култура винаги е процъфтявала в периоди на отваряне и активен обмен с европейските и световните традиции. А Европейският съюз е най-сигурният гарант, че нашият език и нашата култура ще бъдат съхранени и ще оставят трайна следа в европейското и световното културно наследство.

На всички, които предстои да ни представляват в Европейския парламент през следващия му мандат, напомняме, че той е общност, основана на споделени ценности: зачитане на човешкото достойнство, човешките права, свободата, демокрацията, равенството и принципите на правовата държава. Тези ценности изискват да отстояваме плурализма, недискриминацията, толерантността, справедливостта и солидарността в обществото.

 
знаме на ЕС

"България все повече се откъсва от цивилизационния си избор, направен през последните години, от демократичния път на развитие и от проевропейската си ориентация. Парадоксалното е, че именно тези, които най-активно атакуват доверието в общите европейски ценности, са първи в партийните листи за евродепутати и заплашват да разрушат нашия общ европейски дом отвътре."

Това се казва в отворено писмо, подписано от над 500 представители на науката и изкуството, хора, "обединени от ценностите на либералната демокрация и защитата на човешките права". То е адресирано до българските граждани в навечерието на 24 май и изборите за Европейски парламент. 

"В публичния дискурс нарастват уклоните към екстремизъм", "от екрана се лее реч на омразата", "новите медии се използват за манипулиране на общественото мнение" се отбелязва в писмото.

"Надига се краен национализъм, очертаващ нови фронтови линии", се подчертава още там.

Подписалите отвореното писмо призовават:

"Бъдете активни, информирайте се и дайте гласа си за партии и кандидати, които ясно заявяват проевропейска, продемократична и пролиберална ориентация!

Нашата европейска идентичност допълва и обогатява, а не се противопоставя на националната ни идентичност."

Ето и пълния текст на писмото:

Ние сме граждани, обединени от ценностите на либералната демокрация и защитата на човешките права.

В навечерието на 24 май, Празника на българската просвета и култура, и на изборите за Европейски парламент на 26.05.2019 г. се обръщаме към нашите съграждани:

Да се обединим категорично около демократичните принципи и либералните ценности на свободата, равенството, зачитането на гражданските и човешките права, толерантността, солидарността, опазването на околната среда и грижата за всички членове на обществото, залегнали в основните документи на Европейския съюз!

С огромна загриженост отбелязваме все по-голямата поляризация в обществото както у нас, така и в глобален мащаб. Надига се краен национализъм, очертаващ нови фронтови линии. Правят се активни опити да се размие границата между религията и светската държава. Излива се огромен финансов ресурс в подкрепа на ултраконсервативни и популистки движения. Полагат се активни усилия да се върнат назад достиженията в сферата на човешките права и демократичните свободи, постигнати през последните години: отричат се утвърдени научни изследвания и се правят опити да бъдат подменени с пропагандни доктрини; атакуват се неправителствени организации, преподаватели, журналисти, правозащитници и представители на гражданското общество; поставят се под въпрос базисни международни документи за правата на човека и детето, които България отдавна е приела.

Новите медии се използват за манипулиране на общественото мнение, разпространяване на фалшиви новини и всяване на параноични страхове. Армии от тролове и ботове налагат екстремни позиции, маскирани като „глас на гражданското общество“. Подкопава се доверието в авторитети и в основни източници на информация. Общественото пространство се залива с дезинформационни кампании до степен на пълна дезориентация и масови истерии.

В публичния дискурс нарастват уклоните към екстремизъм. Спокойните и рационални гласове се давят в блато от шумни, скандални изказвания, които провокират чисто емоционални реакции. От екрана свободно и необезпокоявано се лее реч на омразата, а от словото до реалното действие крачката понякога е твърде кратка.

България все повече се откъсва от цивилизационния си избор, направен през последните години, от демократичния път на развитие и от проевропейската си ориентация. Парадоксалното е, че именно тези, които най-активно атакуват доверието в общите европейски ценности, са първи в партийните листи за евродепутати и заплашват да разрушат нашия общ европейски дом отвътре.

Всичко това е част от глобален процес, очертан в Отвореното писмо на тридесет световни интелектуалци. Те алармират, че Европа стои пред най-голямата заплаха за съществуването си от 30-те години на XX век насам, и призовават активно да отстояваме принципите на либералната демокрация и европейските ценности.

Присъединяваме се към апела на интелектуалците и призоваваме нашите съграждани: бъдете активни, информирайте се и дайте гласа си за партии и кандидати, които ясно заявяват проевропейска, продемократична и пролиберална ориентация!

Нашата европейска идентичност допълва и обогатява, а не се противопоставя на националната ни идентичност.

Българската култура винаги е процъфтявала в периоди на отваряне и активен обмен с европейските и световните традиции. А Европейският съюз е най-сигурният гарант, че нашият език и нашата култура ще бъдат съхранени и ще оставят трайна следа в европейското и световното културно наследство.

На всички, които предстои да ни представляват в Европейския парламент през следващия му мандат, напомняме, че той е общност, основана на споделени ценности: зачитане на човешкото достойнство, човешките права, свободата, демокрацията, равенството и принципите на правовата държава. Тези ценности изискват да отстояваме плурализма, недискриминацията, толерантността, справедливостта и солидарността в обществото.

Коментари

Цитат:

"Прегледах имената на подписалите и по азбучен ред първо се натъкнах на Арман Бабикян, собственик и издател на информиран.нет
Ще ме прощавате, но търговци на фейк новини да ми обясняват за ценности, не, мерси.

Иначе хубаво са го накаканизали, но за мен загуби всякаква тежест. "
Познатата ви Догуоман, Елисавета Писарева и т.н.

Подписано от:

15. Александър Кашъмов, адвокат
17. Проф. Александър Кьосев, СУ „Св. Климент Охридски“
35. Арман Бабикян, политически пиар
84. Велислав Минеков, скулптор
...В момента, в който прочетох

В момента, в който прочетох за правата на детето, реших, че живковската ЕнтелЕгенция е писала обръщението. Че и през 24. май!
Със собствените си уши чух в неделя, че е отложена за обсъждане стратегията, но тихомълком /в теА ЕнтелЕгенти има и джурналя,нали?!/ са гласувани промени в 25 БРОЯ ЗАКОНИ, т. е. ОТХВЪРЛЕНАТА ОТ РОДИТЕЛИТЕ НА ДНЕШНИТЕ /останали налични в територията все още/ ДЕЦА СТРАТЕГИЯ Е ВЕЧЕ ЗАЛОЖЕНА В ЗАКОНОВАТНА БАЗА!
Типично за гореупоменатите хора винаги е било безочието и самодоволството тип "Слушкаш-папкаш".
Klingon Oid's picture
Klingon Oid
Klingon Oid

Я си заминавай обратно в

Я си заминавай обратно в пещерата ... ма !
смехурко's picture
смехурко
смехурко

Заради една бълха

не изхвърляй целия юрган!
Omurtag Tervelov's picture
Omurtag Tervelov
kanartikin

не0либералната проказа се нуждае от хирургическа интервенция ;)

не0либералната робовладелска дИмУкрация   е за изриване по милион и 1 причини - ще изложа една - търговията с деца Не0либералнот робство е с корени във веруюто на не0либерализма -
всичко е стока !

Всичко и без изключения !

Алъш веришът с децата е полулегализиран вече .

- Особено очеваден е бизнеса на джендърски или само педерастки "семейства" с т.нар. сурогатни майки.

- Сериозна пазарна ниша се оформя чрез "Закрилниците" на децата , тежък пример е Норвежкото детско Гестапо.

-Видима и особено тежка ниша е пазарът с деца при мигрантите. Поне 1/3 от децата с миграните са напазарувани, за да получат облаги и улеснен достъп.

-Но най-кратък е животът е на продадените деца за заколение - търговците на органи са си очевадни убийци.

Напомням ,че на 99 г Боклукът Дейвид Ротшилд се е сдобил с 6-то чуждо сърце.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Само Нено Димов ли е виновен за водната криза и боклука?