Част от туристическия бранш у нас се обяви против измененията в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), определяйки ги като противоконституционни, създаващи предпоставка за корупция и заличаващи цял сегмент - природосъобразния туризъм. 

Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) и Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) са изпратили становище до председателите на комисиите по икономическа политика и туризъм, по регионална политика и по околната среда в парламента, в което критикуват мракобесните текстове, с които се поставят палатките извън закона и се налагат петцифрени глоби. Измененията в ЗУЧК ще бъдат разгледани на второ четене този четвъртък във водещата комисия - тази по регионална политика. По всичко личи, че там цари хаос - никой не е доволен от направените предложения в нито една част.

Както Клуб Z писа, измененията, предложени от Министерството на туризма, уж трябваше да опазват дюните от човешка намеса, като се предвиждаше и спорното "наказание за поставяне на хавлия" върху природно образувание от този тип. Но в парламента с предложенията на депутатите текстовете се изродиха до предложения за застрояване в зони с дюни и до преследване на любителите на природосъобразния туризъм с наказания, по-големи от тези за рецидивистите по отношение на нарушенията на пътя.

Това отбелязват и двете браншови организации.

"Обявява се за особено опасно обществено деяние разполагането на плажни принадлежности или палатка върху дюни. (...) Глобата в проекта надхвърля глобите за някои някои от най-тежките нарушения в Закона за движение по пътищата, които са източник на опасност за живота, и приравнява разпъването на палатка с поставянето на преместваемо съоръжение!", пише в становището им и се припомня, че според Конституцията всеки има право на свободно придвижване.

И се допълва:

"АБТТА и БААТ напомнят, че морският ни туризъм отдавна работи в условията на свръхпредлагане с всички произтичащи от това негативи - къс сезон, недостиг на кадри, ниска средногодишна заетост, занижени средни приходи от нощувка, разрушена природа, несъответстваща инфраструктура и пр. В същото време предмет на регулация на настоящия ЗИД на ЗУЧК е къмпингуването - пазарен сегмент с бъдеще, щадящ природата, и непредполагащ публични инвестиции в скъпоструваща инфраструктура."

Двете организации настояват за предприемане на действия по одържавяване на държавната собственост, попаднала назад в годините в частни ръце (както е известно, 70 на сто от дюните са на частници), каквото е изискването в самия ЗУЧК, да се "респектира незаконното строителство в зони А и Б", да бъдат отредени като плажове за природосъобразен туризъм всички плажове, попадащи в защитени територии (сега такива се водят само Иракли, Карадере и Корал, като само край Карадере няма строителство, б.р.) и др.

"Същевременно цялата законова рамка с ниския капацитет за контрол оставят достатъчно корупционни възможности за застрояване на плажовете и дори за унищожаване на местообитания, защитени територии, скални образувания и дюни, всички те предмет на специална защита, включително по ЗУЧК", заявяват още от АБТТА и БААТ.

Оттам посочват в заключение, че измененията не почиват на "здрава икономическа логика" и на "експертна оценка за очакваното въздействие" и искат законът да бъде върнат на Министерството на туризма за преработка.

Министерството - не ни е работа да регулираме палатките

Любопитно е становището на самото Министерство на туризма по предложенията на депутатите - най-вече в частта за регулиране на този сегмент от пазара - природосъобразния туризъм. От ведомството на Николина Ангелкова отказват да се занимават с този въпрос - не било тяхна работа. 

Както Клуб Z писа, председателят на регионалната комисия Искрен Веселинов внесе предложение да се обособят специални места за свободно разполагане на палатки, кемпери и пр., които да не се третират като редовите къмпинги с бунгала и пр. В самия ЗУЧК отдавна е записано, че ще се изготвят правила за къмпингуването и именно на този текст стъпва Веселинов за предложението си.

Под "егидата" на Ангелкова през годините бяха сформирани специални работни групи за целта, но те не успяваха да достигнат до консенсус. Сега изненадващо от екипа на същата министърка заявяват, че обособяването на места за природосъобразен туризъм не е работа на Министерството на туризма. То се занимавало само с категоризираните като туристически обекти места.

"Няма ясна обосновка защо точно в ЗУЧК трябва да се регламентира материя, която е от функционалната компетентност на други държавни институции и закони (Закона за защитените територии, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за горите)", смятат от МТ.

С това от ведомството на Ангелкова прехвърлят спорния въпрос към други институции. Както е известно, сега любителите на природосъобразен туризъм са подлагани на непрекъснати гонения - от местните и от държавните власти, и за това спомага липсата на регулация.

Становища по проекта са постъпили и от Националния борд по туризъм на Красимир Гергов, от Асоциацията на концесионерите на морски плажове и др. Те категорично се обявяват против предложенията на съпредседателя на "Обединени патриоти" и лидер на НФСБ Валери Симеонов, който настоява за ред неща, сред които: общините, а не концесионерите да изготвят схемите за разполагане на обектите по плажовете, за равнопоставеност като качество на зоните за свободно и платено плажуване, за забрана за готвена храна по плажовете, за промяна в местата за разполагане на обектите на концесионерите, за неотдаване на концесия на плажове, до които няма автомобилен достъп, и др. Сред мотивите е, че не може да се правят такива изменения без становища от бранша и непосредствено преди старта на сезона.