София е един от осемте града в Европа, които ще приемат първите европейски суперкомпютри.

Новината съобщи еврокомисарката по цифровата икономика и общество Мария Габриел. Тя говори в края на днешното заседание на Съвет „Транспорт, телекомуникации и енергетика“ в Люксембург.

Компютрите ще бъдат разположени в центрове за свръхбързи изчисления.

Освен София останалите 7 града са Барселона (Испания), Болоня (Италия), Каяни (Финландия), Миню (Португалия), Острава (Чехия), Бисен (Люксембург) и Марибор (Словения). Осемте места бяха избрани от Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC).

Центровете ще работят в подкрепа на европейските научни работници, промишлеността и бизнеса. Те ще разработват нови приложения в редица области - от създаването на лекарства и нови материали до борбата с климатичните промени.

Общо 19 от 28-те държави членки, участващи в EuroHPC, ще се включат и в консорциумите, експлоатиращи центровете. Заедно със средствата от ЕС общият бюджет ще възлезе на 840 милиона евро. Договореностите за финансирането за новите суперкомпютри ще залегнат в подробните споразумения за тяхното приемане, които предстои да бъдат подписани.

Какъв ще бъде приносът на EuroHPC

Високопроизводителните изчислителни мощности са от решаващо значение за създаването на растеж и работни места, както и за стратегическата автономност и иновациите във всяка една област, изтъкват от Съвета. Суперизчисленията намират приложение в множество сфери. С тях може например да се прогнозира развитието на местния и регионалния климат и да се предвиждат мащабът и траекторията на бури и наводнения. Това пък дава възможност за задействане на системите за ранно предупреждение в случай на екстремни метеорологични явления.

Те се използват и при разработката на нови лекарства и решаването на сложни физични уравнения, които представят процесите и взаимодействията на новото лекарство и човешките тъкани.

Във въздухоплаването и автомобилната промишленост също се използват суперкомпютри за създаване на сложни симулационни модели и изпитване както на отделни компоненти, така и на цели самолети и автомобили.

Освен това суперкомпютрите са от решаващо значение за извършването на мащабни симулации и за анализа на данни. Това ги превръща в изключително важен елемент от разработването на изкуствен интелект и увеличаването на възможностите на Европа в киберсигурността и блоковата верига.

Какво предстои

EuroHPC заедно с избраните 8 града в ЕС смята да придобие 8 суперкомпютъра:

• 3 прекурсора на машини с производителност над 1 екзафлопс (с капацитет да извършват над 150 петафлопса, или 150 свадрилиона милиарда изчисления в секунда). Един квадрилион е равен на 1015. Тези прекурсори ще се наредят сред първите 5 в света;

• 5 машини с производителност от порядъка на петафлопс (които могат да извършват поне 4 петафлопса, или 4 квадрилилиона операции в секунда).

Очаква се прекурсорите на системите с производителност от порядъка на екзафлопс да осигурят 4—5 пъти повече изчислителна мощност от сегашните върхови суперкомпютърни системи на Партньорството за авангардна електронна обработка на данни в Европа (PRACE).

Заедно със системите с производителност от порядъка на петафлопс свръхмашините ще удвоят ресурса за суперизчисления. Той може да бъде използван на европейско равнище, което означава, че много повече потребители ще имат достъп до него.

Очаква се суперкомпютрите да бъдат пуснати в действие през втората половина на 2020 г. за европейските потребители от академичните среди, промишлеността и публичния сектор. Всички нови такива машини ще бъдат свързани с общоевропейската високоскоростна мрежа GEANT, подобно на съществуващите суперкомпютри, които са част от PRACE.

EuroHPC – що е то?

EuroHPC, или Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии, е създадено през ноември 2018 г. Целта е до края на 2020 г. ЕС да разполага с инфраструктура от суперкомпютри на световно равнище.

Високопроизводителните изчисления са ключов приоритет от програма „Цифрова Европа“ на ЕС, предложена от Еврокомисията през май 2018 г. в рамките на следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Тя включва предложение за 2,7 милиарда евро за финансиране на суперизчисленията в Европа през 2021-2027 г.