Article_top

Асоциация „Прозрачност без граници” се обяви категорично срещу "противоречивия, хаотичен и реактивен подход" в промените за финансирането на партиите и намаляването на субсидията от 11 лв. на 1 лв. В позиция до медиите се отбелязва, че е нарушена законодателната процедура, по която ще се извършат промените и се настоява да се проведе задълбочена дискусия по проблема. 

От асоциацията припомнят, че в рамките на един и същи ден Народното събрание разглежда два паралелни законопроекта (единият е за актуализация на държавния бюджет, внесен от Министерския съвет, а вторият е за партиите - за изчистване на грешката, довела до "надвзетите" от формациите пари над заложените в бюджета 11 лв., бел. ред.) Според организацията обаче е нарушена законодателната процедура. Мотивите и в двата законопроекта са бланкетни, липсва оценката на въздействието при единия законопроект; не е консултирано общественото мнение.

Съществените проблеми остават

Според „Прозрачност без граници” един от нерешените проблеми е липсата на ясен и предвидим критерий за определяне размера на субсидията. Оттам посочва, че сегашният чл. 27 от Закона за политическите партии препраща към друг закон (този за държавния бюджет - б.р.). Този текст се променя ежегодно по инициатива на изпълнителната власт и с решение на парламента в края на всяка календарна година, и не е систематична част от основния закон, регламентиращ дейността на политическите партии.

Фактът, че един ден след разглеждането на първия законопроект Министерският съвет е внесъл предложение за промени в Закона за държавния бюджет за 2019 г. е още едно потвърждение за този проблем.  

Друг проблем, който отчитат от организацията, е твърде високият размер на държавната субсидия. Той създава огромна диспропорция между партиите, които получават държавна субсидия и останалите партии, бюрократизира партийните структури.

Освен това обезсърчава партиите да търсят легална финансова подкрепа от своите симпатизанти чрез малки и редовни дарения, които всъщност биха дали стабилна база на партийните структури. 

Припомня се още и липсата на обвързаност между размера на държавната субсидия и реалната практическа подкрепа на партиите от техните членове и дарители (в тази връзка винаги е отбелязвана добрата практика за финансиране на партиите в Германия, но тя никога не е била подлагана на обсъждане в българския парламент).

Отченост и отразяване от обществени медии

"Прозрачност без граници" отчита и липса на правомощия на Сметната палата да извършва проверка за съответствие между реално получените и реално изразходваните пари в предизборните кампании. В тази насока бяха извършени редица промени, но и досега контролът на Сметната палата остава преди всичко контрол по документи. 

Сред нерешените проблеми е и изразходването на държавната субсидия за несвойствени партийни дейности, като например за благотворителност. Както и ролята на медиите при отразяване на предизборните кампании на партиите и особено въпросът за безплатното отразяване в обществените медии, които се издържат от парите на всички данъкоплатци и имат задължението да предоставят трибуна на различни гледни точки в обществото и да информират пълноценно гражданите.

"Въпросите за финансирането на политическите партии и на предизборните кампании са сериозни, засягат базисни структури в демократичното общество и се отразяват както на изборния процес, така и на начина, по който функционират политическите партии и основните институции в държавата. Именно затова към тях трябва да се подхожда с отговорност и с мисъл за последствията, които произтичат от едно или друго законодателно решение.

В тази връзка подчертаваме, че смисълът от държавното финансиране на политическите партии е в това да бъде оказвана подкрепа на партиите, така че да поддържат ефективни партийни структури, които работят в интерес на избирателите и не попадат в зависимост от икономически интереси на големи корпоративни дарители.

Държавната субсидия се предоставя, за да защитава политическия плурализъм, да подкрепя политически субекти, които са получили значителна избирателна подкрепа и да служи като бариера срещу корупцията. Двата разглеждани законопроекта трябва да бъдат синхронизирани в рамките на законодателната процедура.", коментират от Асоциация „Прозрачност без граници”.  

 
От "Прозрачност без граници" представиха новия си индекс

Асоциация „Прозрачност без граници” се обяви категорично срещу "противоречивия, хаотичен и реактивен подход" в промените за финансирането на партиите и намаляването на субсидията от 11 лв. на 1 лв. В позиция до медиите се отбелязва, че е нарушена законодателната процедура, по която ще се извършат промените и се настоява да се проведе задълбочена дискусия по проблема. 

От асоциацията припомнят, че в рамките на един и същи ден Народното събрание разглежда два паралелни законопроекта (единият е за актуализация на държавния бюджет, внесен от Министерския съвет, а вторият е за партиите - за изчистване на грешката, довела до "надвзетите" от формациите пари над заложените в бюджета 11 лв., бел. ред.) Според организацията обаче е нарушена законодателната процедура. Мотивите и в двата законопроекта са бланкетни, липсва оценката на въздействието при единия законопроект; не е консултирано общественото мнение.

Съществените проблеми остават

Според „Прозрачност без граници” един от нерешените проблеми е липсата на ясен и предвидим критерий за определяне размера на субсидията. Оттам посочва, че сегашният чл. 27 от Закона за политическите партии препраща към друг закон (този за държавния бюджет - б.р.). Този текст се променя ежегодно по инициатива на изпълнителната власт и с решение на парламента в края на всяка календарна година, и не е систематична част от основния закон, регламентиращ дейността на политическите партии.

Фактът, че един ден след разглеждането на първия законопроект Министерският съвет е внесъл предложение за промени в Закона за държавния бюджет за 2019 г. е още едно потвърждение за този проблем.  

Друг проблем, който отчитат от организацията, е твърде високият размер на държавната субсидия. Той създава огромна диспропорция между партиите, които получават държавна субсидия и останалите партии, бюрократизира партийните структури.

Освен това обезсърчава партиите да търсят легална финансова подкрепа от своите симпатизанти чрез малки и редовни дарения, които всъщност биха дали стабилна база на партийните структури. 

Припомня се още и липсата на обвързаност между размера на държавната субсидия и реалната практическа подкрепа на партиите от техните членове и дарители (в тази връзка винаги е отбелязвана добрата практика за финансиране на партиите в Германия, но тя никога не е била подлагана на обсъждане в българския парламент).

Отченост и отразяване от обществени медии

"Прозрачност без граници" отчита и липса на правомощия на Сметната палата да извършва проверка за съответствие между реално получените и реално изразходваните пари в предизборните кампании. В тази насока бяха извършени редица промени, но и досега контролът на Сметната палата остава преди всичко контрол по документи. 

Сред нерешените проблеми е и изразходването на държавната субсидия за несвойствени партийни дейности, като например за благотворителност. Както и ролята на медиите при отразяване на предизборните кампании на партиите и особено въпросът за безплатното отразяване в обществените медии, които се издържат от парите на всички данъкоплатци и имат задължението да предоставят трибуна на различни гледни точки в обществото и да информират пълноценно гражданите.

"Въпросите за финансирането на политическите партии и на предизборните кампании са сериозни, засягат базисни структури в демократичното общество и се отразяват както на изборния процес, така и на начина, по който функционират политическите партии и основните институции в държавата. Именно затова към тях трябва да се подхожда с отговорност и с мисъл за последствията, които произтичат от едно или друго законодателно решение.

В тази връзка подчертаваме, че смисълът от държавното финансиране на политическите партии е в това да бъде оказвана подкрепа на партиите, така че да поддържат ефективни партийни структури, които работят в интерес на избирателите и не попадат в зависимост от икономически интереси на големи корпоративни дарители.

Държавната субсидия се предоставя, за да защитава политическия плурализъм, да подкрепя политически субекти, които са получили значителна избирателна подкрепа и да служи като бариера срещу корупцията. Двата разглеждани законопроекта трябва да бъдат синхронизирани в рамките на законодателната процедура.", коментират от Асоциация „Прозрачност без граници”.  

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията