Article_top

Ново развитие с потенциал да се превърне в обрат по търга за разширението на газопреносната мрежа на държавната "Булгартрансгаз" от турската до сръбската граница, станало по-известно като "Турски поток" през България.

Саудитската компания "Аркад", която първо спечели търга за строителството на газовото трасе, но в крайна сметка договор не беше подписан, обжалва решението на възложителя. Жалбата пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е публикувана на 6 юни. Това е рамките на срока за обжалване по закон. Все още няма данни да е започнало производство от антимонополната комисия. В жалбата, чийто текст все още не е достъпен, няма искане за временно спиране на процедурата.

Самата жалба обаче поставя под въпрос дали трасето би било готово до края на 2019 г., какъвто е амбициозният план на "Булгартрансгаз" и държавата. Става дума за близо 500 км. газопроводна мрежа. 

В края на май от "Булгартрансгаз" обявиха, че декласират "Аркад" и пристъпват към сключване на договор с втория допуснат кандидат в обществената поръчка. Това е консорциумът "Газово развитие и разширение в България" между италианските компании "Бонатти С.П.А.", "Макс Щрайхер С.П.А." и "Комплишънс дивелъпмънт С.А.Р.Л." - клон България. Интересна е третата фирма, която според Търговския регистър е регистрирана в България в началото на януари 2019 г. и е с предмет на дейност "Проектиране, техническо консултиране и строителство на газопровод в България и експлоатация и управление на този проект; b. Други инвестиционни и търговски сделки и дейности; и c. Всякакви други дейности, които не са забранени от закона". Неин представител е руският гражданин Aндрей Владимирович Пархомчук. Компанията майка е регистрирана в Люксембург. Българският клон обаче изглежда специално създаден за търга на "Булгартрансгаз" с оглед на регистрацията, направена след обявяването на поръчката и предмета на дейност. Това е т.нар. руска връзка в консорциума. 

Комплишънс дивелъпмънт" има клон и в Белград - в Сърбия "Газпром" ще строи газопровода от българската до унгарската граница като продължение на "Турски поток". "Капитал" пък разкрива, че доскорошният директор на "Комплишънс дивелъпмънт" Владимир Шматович е заместник генералният директор по развитието на руската "Тръбна металургична компания" (ТМК) и член на борда на директорите на подразделението й за газови и петролни тръби IPSCO Tubulars Inc. 

 
Решението за подмяната на изпълнителя на "Турски поток" през България от 28 май казва, че от "Аркад" не са придвижили в срок документите за подписване на договор за изпълнение на проекта. Твърди се, че след дълга кореспонденция между двете страни и искане за промени в договора от страна на компанията не е постигнато споразумение, а сроковете са изтекли. Водена е кореспонденция между избрания изпълнител на търга и "Булгартрансгаз", имало е и няколко срещи, но в крайна сметка на 27 май се разбира, че валидността на офертата на арабите е изтекла и договор не може да се подпише. Отхвърлени са и исканията за промяна на клаузи преди това.

Докато текат разговорите с "Аркад", на 17 май останалият на второ място при търга консорциум "Газово развитие и разширение в България", който не обжалва загубата си, по собствено желание и усмотрение праща писмо на "Булгартрансгаз". В него се обяснява как според достъпната информация договор със спечелилия търга не е подписан в едномесечен срок. В резултат обединението обявява, че подновява валидността на офертата си и заедно с това прави 31.5% отстъпка от обявената цена. Именно твърде високата оферта бе обявена като причина да бъдат предпочетени саудитците. 

В новата си оферта свързаният с Русия консорциум предлага цена за проекта от 1,1 млрд. евро вместо първоначалната 1,6 млрд. евро. Новата сума е същата като предложената от "Аркад". 

Макар да става дума за промяна в ценовата оферта, от "Булгартрансгаз" обясняват, че това не противоречи на Закона за обществените поръчки, тъй като не влияе на класирането и не изменя параметрите на проекта. Въпреки че именно цената бе причина за отстраняването на "Газово развитие и разширение в България" през април.

 

 

Ново развитие с потенциал да се превърне в обрат по търга за разширението на газопреносната мрежа на държавната "Булгартрансгаз" от турската до сръбската граница, станало по-известно като "Турски поток" през България.

Саудитската компания "Аркад", която първо спечели търга за строителството на газовото трасе, но в крайна сметка договор не беше подписан, обжалва решението на възложителя. Жалбата пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е публикувана на 6 юни. Това е рамките на срока за обжалване по закон. Все още няма данни да е започнало производство от антимонополната комисия. В жалбата, чийто текст все още не е достъпен, няма искане за временно спиране на процедурата.

Самата жалба обаче поставя под въпрос дали трасето би било готово до края на 2019 г., какъвто е амбициозният план на "Булгартрансгаз" и държавата. Става дума за близо 500 км. газопроводна мрежа. 

В края на май от "Булгартрансгаз" обявиха, че декласират "Аркад" и пристъпват към сключване на договор с втория допуснат кандидат в обществената поръчка. Това е консорциумът "Газово развитие и разширение в България" между италианските компании "Бонатти С.П.А.", "Макс Щрайхер С.П.А." и "Комплишънс дивелъпмънт С.А.Р.Л." - клон България. Интересна е третата фирма, която според Търговския регистър е регистрирана в България в началото на януари 2019 г. и е с предмет на дейност "Проектиране, техническо консултиране и строителство на газопровод в България и експлоатация и управление на този проект; b. Други инвестиционни и търговски сделки и дейности; и c. Всякакви други дейности, които не са забранени от закона". Неин представител е руският гражданин Aндрей Владимирович Пархомчук. Компанията майка е регистрирана в Люксембург. Българският клон обаче изглежда специално създаден за търга на "Булгартрансгаз" с оглед на регистрацията, направена след обявяването на поръчката и предмета на дейност. Това е т.нар. руска връзка в консорциума. 

Комплишънс дивелъпмънт" има клон и в Белград - в Сърбия "Газпром" ще строи газопровода от българската до унгарската граница като продължение на "Турски поток". "Капитал" пък разкрива, че доскорошният директор на "Комплишънс дивелъпмънт" Владимир Шматович е заместник генералният директор по развитието на руската "Тръбна металургична компания" (ТМК) и член на борда на директорите на подразделението й за газови и петролни тръби IPSCO Tubulars Inc. 

 
Решението за подмяната на изпълнителя на "Турски поток" през България от 28 май казва, че от "Аркад" не са придвижили в срок документите за подписване на договор за изпълнение на проекта. Твърди се, че след дълга кореспонденция между двете страни и искане за промени в договора от страна на компанията не е постигнато споразумение, а сроковете са изтекли. Водена е кореспонденция между избрания изпълнител на търга и "Булгартрансгаз", имало е и няколко срещи, но в крайна сметка на 27 май се разбира, че валидността на офертата на арабите е изтекла и договор не може да се подпише. Отхвърлени са и исканията за промяна на клаузи преди това.

Докато текат разговорите с "Аркад", на 17 май останалият на второ място при търга консорциум "Газово развитие и разширение в България", който не обжалва загубата си, по собствено желание и усмотрение праща писмо на "Булгартрансгаз". В него се обяснява как според достъпната информация договор със спечелилия търга не е подписан в едномесечен срок. В резултат обединението обявява, че подновява валидността на офертата си и заедно с това прави 31.5% отстъпка от обявената цена. Именно твърде високата оферта бе обявена като причина да бъдат предпочетени саудитците. 

В новата си оферта свързаният с Русия консорциум предлага цена за проекта от 1,1 млрд. евро вместо първоначалната 1,6 млрд. евро. Новата сума е същата като предложената от "Аркад". 

Макар да става дума за промяна в ценовата оферта, от "Булгартрансгаз" обясняват, че това не противоречи на Закона за обществените поръчки, тъй като не влияе на класирането и не изменя параметрите на проекта. Въпреки че именно цената бе причина за отстраняването на "Газово развитие и разширение в България" през април.

 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?