Article_top

Съветът на ЕС прекрати днес процедурата за свръхдефицит срещу Испания, тъй като страната вече е намалила дефицита си под референтата стойност за ЕС, която е 3% от БВП.

Така Съветът отмени своето решение от април 2009 г. относно наличието на свръхдефицит в Испания. И вече нито една страна от ЕС не е обект на такава процедура.

В разгара на кризата в еврозоната през 2010-2011 г. такива процедури бяха открити за 24 държави членки. Съгласно член 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) те не трябва да допускат прекомерен бюджетен дефицит. Процедурата се използва, за да се подпомогне връщането към стабилни фискални позиции.

След прекратяването на процедурата за дадена държава членка тя продължава да подлежи на предпазните мерки на Пакта на за стабилност и растеж (ПСР).

През 2018 г. бюджетният дефицит на Испания е вече е 2,5 на сто от БВП. Той спадна от 3,1% година по-рано.

В икономическата прогноза на Еврокомисията от пролетта на миналата година се предвижда дефицит от 2,3% от БВП през 2019 г. и 2 процента през 2020 г.

Процедурата срещу Мадрид бе започната през февруари 2009 г. Тогава Съветът на ЕС призова бюджетният дефицит да бъде коригиран до 2012 г. Този краен срок бе удължаван 4 пъти.

 

Съветът на ЕС прекрати днес процедурата за свръхдефицит срещу Испания, тъй като страната вече е намалила дефицита си под референтата стойност за ЕС, която е 3% от БВП.

Така Съветът отмени своето решение от април 2009 г. относно наличието на свръхдефицит в Испания. И вече нито една страна от ЕС не е обект на такава процедура.

В разгара на кризата в еврозоната през 2010-2011 г. такива процедури бяха открити за 24 държави членки. Съгласно член 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) те не трябва да допускат прекомерен бюджетен дефицит. Процедурата се използва, за да се подпомогне връщането към стабилни фискални позиции.

След прекратяването на процедурата за дадена държава членка тя продължава да подлежи на предпазните мерки на Пакта на за стабилност и растеж (ПСР).

През 2018 г. бюджетният дефицит на Испания е вече е 2,5 на сто от БВП. Той спадна от 3,1% година по-рано.

В икономическата прогноза на Еврокомисията от пролетта на миналата година се предвижда дефицит от 2,3% от БВП през 2019 г. и 2 процента през 2020 г.

Процедурата срещу Мадрид бе започната през февруари 2009 г. Тогава Съветът на ЕС призова бюджетният дефицит да бъде коригиран до 2012 г. Този краен срок бе удължаван 4 пъти.

Коментари

Иван Митев's picture
Иван Митев
Иван Митев

За бюджетните трудности на Испания

Същественият източник за бюджетните трудности на Испания е допусканите щети от работата на Европейската централна банка.
Ако не е налична грешката на Европейската централна банка, Испания нямаше да има сегашния дълг.

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Какво искате да ви донесе Дядо Коледа?