Article_top

Без никаква изненада Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) не откри нарушения в имотните сделки на властта, довели до редица оставки в правителството и сред висшия ешелон на управляващата партия ГЕРБ. КПКОНПИ е публикувала поредица от свои решения, в това число за бившия зам.-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов, чийто имотен казус даде началото на т.нар. Апартаментгейт. И от тях става ясно, че: всичко е точно.

Публикувани са решенията по проверките за конфликт на интереси, по които КПКОНПИ бе сезирана, за Цветанов, както и за председателя на комисията по култура в Народното събрание Вежди Рашидов, за подалата оставка като правосъден министър Цецка Цачвева, за бившата вече зам.-министърка на спорта Ваня Колева, за „колегата“ й от енергийното министерство Красимир Първанов, за министъра на туризма Николина Ангелкова (производството срещу нея е прекратено), както и за председателя на ВКС Лозан Панов. 

"НЕ УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Цветан Генчев Цветанов", отсича КПКОНПИ по адрес на бившия втори в ГЕРБ.

Прекратени са производствата срещу червените депутати Крум Зарков и Валери Жаблянов срещу вече евродепутатката Елена Йончева, както и срещу съпредседателя на "Обединени патриоти" и лидер на НФСБ Валери Симеонов.

Цената от 630 евро

По отношение на Цветанов от КПКОНПИ не съобщават нищо ново. Правят ретроспекция на вече изнесеното в медиите - как се е сдобил с луксозното си жилище в сградата на "Артекс" - онази с "псалма". Снети са били обяснения и от Цветанов. Комисията не се е занимала по същество с постигнатата цена от 600 евро на квадратен метър, откъдето всъщност тръгна и скандалът. Явно от КПКОНПИ са направили справка и в сайта на парламента, защото разказват и как е гласувал бившият председател на парламентарната група на ГЕРБ на поправките в Закона за устройство на територията, за които се твърдеше, че са направени с цел облагодетелстване на строителната компания за друг неин проект - спортния небостъргач "Златен век". В заключение комисията, оглавявана от Пламен Георгиев, сам попаднал в имотен скандал заради недекларираната си тераса от близо 200 квадрата, установява, че конфликт на интереси по отношение на Цветанов няма, защото липсвал частен интерес, негов или на свързано с него лице, както и липсвали упражнени правомощия по служба.

По-скъпо е

В случая с Цецка Цачева обаче КПКОНПИ е разгледала по-обстоятелствено цената на придобиване на имота й, също от "Артекс" и в същия квартал като при Цветанов - "Изток". Както е известно, бившият парламентарен шеф и министър на правосъдието е закупила имота на етап груб изкоп, след продажба на имоти в Плевен. Комисията разглежда твърденията, че новото й жилище струва едва 670 евро кв./м и стига до заключение, че всъщност е малко над 1000 евро на квадрат:

"В случая, тя е действала като физическо лице, участник в гражданскоправния оборот, сама е посетила офиса на фирмата в търсене на жилище и е договорила условията за неговото придобиване

Общата цена по покупко-продажбата, до Акт №16, се формира като към цената за прехвърляне на недвижимите имоти, предмет на сделката,  в груб строеж – на Акт №15, се добави и цената за извършване на довършителните строително-ремонтни дейности (СМР) след Акт № 15 до Акт №16, договорени в предварителния договор. Или, като към цената от 138 000 EUR, по нотариален акт, се добави и цената за довършителните СМР в размер на 110 400 EUR, то общата цена по придобиването на недвижимите имоти става 248 400 EUR /двеста четиридесет и осем хиляди и четиристотин евро/, което при обща застроена площ на закупените имоти от 233 кв.м., от които 212, 80 кв.м. на апартамента и 20, 20 кв.м.на гаража, прави средна цена от 1066 EUR/ на квадратен метър или по 2131 лева/ на квадратен метър застроена площ."

Фирма, а не лице

Същата е съдбата на сигнала и срещу бившия министър на културата Вежди Рашидов, касаещ покупка от фирмата му на два имота на цена 900 евро на квадратен метър.

"В хода на производството Комисията установи, че Вежди Летиф Рашидов не е упражнил правомощия по служба в качеството си на министър на културата, тъй като процесните недвижими имоти са закупени през 2018 г. Рашидов не е упражнил правомощия по служба и в качеството си на народен представител в 44-тото народно събрание във връзка със закупуването на апартамент.

Твърденията в сигнала касаят правни действия – сключване на договори за покупко-продажба на недвижими имоти, извършени от дружество – самостоятелно юридическо лице, участник в търговския оборот, а не от Рашидов, в качеството му на лице, заемащо висша публична длъжност. В сигнала, както и от събраните по преписката доказателства, не се съдържат данни за упражнени правомощия от Вежди Рашидов в качеството му на народен представител", се посочва в решението.

Висок морал

Горе-долу сходно е решението на КПКОНПИ и по отношение на закупения от съпругата му чрез нейно дружество апартамент още от времето когато двамата не са имали брак - през 2013 г. Женят се две години по-късно.

"В сигнала, както и от събраните по преписката доказателства, не се съдържат данни за упражнени правомощия от Лозан Панов в качеството му на член на Висшия съдебен съвет", констатират от комисията.

"Липсват обаче упражнени от лицето правомощия по служба в частен интерес – негов или на свързано с него лице. Липсата на който и да е елемент от понятието „конфликт на интереси“ обуславя извод за невъзможност за нарушаване на забраните", се посочва в решението след преглед на сделката по придобиването на имота.

А в заключение, КПКОНПИ отказва да се занимава с "морала" на Панов:

"Твърденията в сигнала за нарушаване на изискванията за висок морал не са от компетентността на КПКОНПИ."

Случаят "Симеонов"

Интересен е случаят с бившия вицепремиер Валери Симеонов. Неговият казус е прекратен по давност. Но самата история с хотела му в Златоград е любопитна.

През 2008 г. "СКАТ" ООД купува и "База за отдих Пресока" в община Златоград, която в момента е хотел "Панорама". Там са изградени незаконни постройки – басейн и ресторант, за които е налице влязло в сила решение на Върховния административен съд от 2013 г., че са построени без съответните разрешителни и следва да бъдат съборени, а това не се е случило, съобщават още от държавното обвинение. В решението си КПКОНПИ особено внимание се обръща на имота на Симеонов в Златоград, където през 2013 г. ВАС потвърждава решението на строитления контрол за събаряне на незаконни постройки в хотел "Панорама". 

При редица проверки е констатирано премахване на части от незаконния строеж както следва: на втория етаж от надстройката са премахнати ограждащите страни от итонг, като на тяхно място е изпълнена дървена обшивка; На третия етаж е премахната ограждащата страна по фасада изток, като не са премахнати ограждащите страни по фасада север. При извършения оглед на място е установено, че покривните конструкции на съществуващата сграда и пристройката са премахнати и на тяхно място е изпълнена нова метална конструкция от стоманени профили и покритие от ламарина. Посочено е, че новоизпълнената покривна конструкция е обща за сградата и пристройката и премахването на конструкцията над пристройката може да наруши устойчивостта на цялата покривна конструкция.

"Предвид частичното премахване на незаконния строеж и неговото дострояване, строежът не съответства на строежа предмет на Заповед ДК-02-ЮЦР-190/01.08.2012г. на началника на РДНСК ЮЦР и премахването му е невъзможно, без да се засегне новоизградената обща покривна конструкция, която не е предмет на заповедта за премахване. Посочените обстоятелства възпрепятстват предприемането на последващи действия от РДНСК по случая", пише в проверката на КПКОНПИ. 

Оттам не откриват проблем и със случая на купения от фирмата на Симеонов апартамент в Слънчев бряг и право на строеж от 2004 г. заради това, че законът за предотрватяване и установяване на конфликт на интереси влиза в сила от 1 януари 2009 г. и текстовете му не действат със задна дата. А за установените незаконни постройки в хотелския комплекс в Златоград, от КПКОНПИ също няма как да реагират, защото: 

"Събраните по преписката доказателства касаят периода от 2012 г. до март 2016 г. Сигналът е по медийни публикации от април 2019 г.

С други думи: по закон производството за установяване на конфликт на интереси се образува не по-късно от 3 години от извършване на нарушението, или - давността е изтекла.

Ключови думи
 

Без никаква изненада Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) не откри нарушения в имотните сделки на властта, довели до редица оставки в правителството и сред висшия ешелон на управляващата партия ГЕРБ. КПКОНПИ е публикувала поредица от свои решения, в това число за бившия зам.-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов, чийто имотен казус даде началото на т.нар. Апартаментгейт. И от тях става ясно, че: всичко е точно.

Публикувани са решенията по проверките за конфликт на интереси, по които КПКОНПИ бе сезирана, за Цветанов, както и за председателя на комисията по култура в Народното събрание Вежди Рашидов, за подалата оставка като правосъден министър Цецка Цачвева, за бившата вече зам.-министърка на спорта Ваня Колева, за „колегата“ й от енергийното министерство Красимир Първанов, за министъра на туризма Николина Ангелкова (производството срещу нея е прекратено), както и за председателя на ВКС Лозан Панов. 

"НЕ УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Цветан Генчев Цветанов", отсича КПКОНПИ по адрес на бившия втори в ГЕРБ.

Прекратени са производствата срещу червените депутати Крум Зарков и Валери Жаблянов срещу вече евродепутатката Елена Йончева, както и срещу съпредседателя на "Обединени патриоти" и лидер на НФСБ Валери Симеонов.

Цената от 630 евро

По отношение на Цветанов от КПКОНПИ не съобщават нищо ново. Правят ретроспекция на вече изнесеното в медиите - как се е сдобил с луксозното си жилище в сградата на "Артекс" - онази с "псалма". Снети са били обяснения и от Цветанов. Комисията не се е занимала по същество с постигнатата цена от 600 евро на квадратен метър, откъдето всъщност тръгна и скандалът. Явно от КПКОНПИ са направили справка и в сайта на парламента, защото разказват и как е гласувал бившият председател на парламентарната група на ГЕРБ на поправките в Закона за устройство на територията, за които се твърдеше, че са направени с цел облагодетелстване на строителната компания за друг неин проект - спортния небостъргач "Златен век". В заключение комисията, оглавявана от Пламен Георгиев, сам попаднал в имотен скандал заради недекларираната си тераса от близо 200 квадрата, установява, че конфликт на интереси по отношение на Цветанов няма, защото липсвал частен интерес, негов или на свързано с него лице, както и липсвали упражнени правомощия по служба.

По-скъпо е

В случая с Цецка Цачева обаче КПКОНПИ е разгледала по-обстоятелствено цената на придобиване на имота й, също от "Артекс" и в същия квартал като при Цветанов - "Изток". Както е известно, бившият парламентарен шеф и министър на правосъдието е закупила имота на етап груб изкоп, след продажба на имоти в Плевен. Комисията разглежда твърденията, че новото й жилище струва едва 670 евро кв./м и стига до заключение, че всъщност е малко над 1000 евро на квадрат:

"В случая, тя е действала като физическо лице, участник в гражданскоправния оборот, сама е посетила офиса на фирмата в търсене на жилище и е договорила условията за неговото придобиване

Общата цена по покупко-продажбата, до Акт №16, се формира като към цената за прехвърляне на недвижимите имоти, предмет на сделката,  в груб строеж – на Акт №15, се добави и цената за извършване на довършителните строително-ремонтни дейности (СМР) след Акт № 15 до Акт №16, договорени в предварителния договор. Или, като към цената от 138 000 EUR, по нотариален акт, се добави и цената за довършителните СМР в размер на 110 400 EUR, то общата цена по придобиването на недвижимите имоти става 248 400 EUR /двеста четиридесет и осем хиляди и четиристотин евро/, което при обща застроена площ на закупените имоти от 233 кв.м., от които 212, 80 кв.м. на апартамента и 20, 20 кв.м.на гаража, прави средна цена от 1066 EUR/ на квадратен метър или по 2131 лева/ на квадратен метър застроена площ."

Фирма, а не лице

Същата е съдбата на сигнала и срещу бившия министър на културата Вежди Рашидов, касаещ покупка от фирмата му на два имота на цена 900 евро на квадратен метър.

"В хода на производството Комисията установи, че Вежди Летиф Рашидов не е упражнил правомощия по служба в качеството си на министър на културата, тъй като процесните недвижими имоти са закупени през 2018 г. Рашидов не е упражнил правомощия по служба и в качеството си на народен представител в 44-тото народно събрание във връзка със закупуването на апартамент.

Твърденията в сигнала касаят правни действия – сключване на договори за покупко-продажба на недвижими имоти, извършени от дружество – самостоятелно юридическо лице, участник в търговския оборот, а не от Рашидов, в качеството му на лице, заемащо висша публична длъжност. В сигнала, както и от събраните по преписката доказателства, не се съдържат данни за упражнени правомощия от Вежди Рашидов в качеството му на народен представител", се посочва в решението.

Висок морал

Горе-долу сходно е решението на КПКОНПИ и по отношение на закупения от съпругата му чрез нейно дружество апартамент още от времето когато двамата не са имали брак - през 2013 г. Женят се две години по-късно.

"В сигнала, както и от събраните по преписката доказателства, не се съдържат данни за упражнени правомощия от Лозан Панов в качеството му на член на Висшия съдебен съвет", констатират от комисията.

"Липсват обаче упражнени от лицето правомощия по служба в частен интерес – негов или на свързано с него лице. Липсата на който и да е елемент от понятието „конфликт на интереси“ обуславя извод за невъзможност за нарушаване на забраните", се посочва в решението след преглед на сделката по придобиването на имота.

А в заключение, КПКОНПИ отказва да се занимава с "морала" на Панов:

"Твърденията в сигнала за нарушаване на изискванията за висок морал не са от компетентността на КПКОНПИ."

Случаят "Симеонов"

Интересен е случаят с бившия вицепремиер Валери Симеонов. Неговият казус е прекратен по давност. Но самата история с хотела му в Златоград е любопитна.

През 2008 г. "СКАТ" ООД купува и "База за отдих Пресока" в община Златоград, която в момента е хотел "Панорама". Там са изградени незаконни постройки – басейн и ресторант, за които е налице влязло в сила решение на Върховния административен съд от 2013 г., че са построени без съответните разрешителни и следва да бъдат съборени, а това не се е случило, съобщават още от държавното обвинение. В решението си КПКОНПИ особено внимание се обръща на имота на Симеонов в Златоград, където през 2013 г. ВАС потвърждава решението на строитления контрол за събаряне на незаконни постройки в хотел "Панорама". 

При редица проверки е констатирано премахване на части от незаконния строеж както следва: на втория етаж от надстройката са премахнати ограждащите страни от итонг, като на тяхно място е изпълнена дървена обшивка; На третия етаж е премахната ограждащата страна по фасада изток, като не са премахнати ограждащите страни по фасада север. При извършения оглед на място е установено, че покривните конструкции на съществуващата сграда и пристройката са премахнати и на тяхно място е изпълнена нова метална конструкция от стоманени профили и покритие от ламарина. Посочено е, че новоизпълнената покривна конструкция е обща за сградата и пристройката и премахването на конструкцията над пристройката може да наруши устойчивостта на цялата покривна конструкция.

"Предвид частичното премахване на незаконния строеж и неговото дострояване, строежът не съответства на строежа предмет на Заповед ДК-02-ЮЦР-190/01.08.2012г. на началника на РДНСК ЮЦР и премахването му е невъзможно, без да се засегне новоизградената обща покривна конструкция, която не е предмет на заповедта за премахване. Посочените обстоятелства възпрепятстват предприемането на последващи действия от РДНСК по случая", пише в проверката на КПКОНПИ. 

Оттам не откриват проблем и със случая на купения от фирмата на Симеонов апартамент в Слънчев бряг и право на строеж от 2004 г. заради това, че законът за предотрватяване и установяване на конфликт на интереси влиза в сила от 1 януари 2009 г. и текстовете му не действат със задна дата. А за установените незаконни постройки в хотелския комплекс в Златоград, от КПКОНПИ също няма как да реагират, защото: 

"Събраните по преписката доказателства касаят периода от 2012 г. до март 2016 г. Сигналът е по медийни публикации от април 2019 г.

С други думи: по закон производството за установяване на конфликт на интереси се образува не по-късно от 3 години от извършване на нарушението, или - давността е изтекла.

Коментари

Чичо Хаджи's picture
Чичо Хаджи
chris_vicom

Кушлев, Георгиев и цялата лъжлива пасмина

Господ да ги накаже и тях и целите им родове! Гладни, голи, боси и бездомни да се скитат по света!

ВСИЧКО Е ТОЧНО

Всичко е точно! Всичко точно е! Точно всичкото е! Е, точно всичко! Всичко е точно? Всички са точни!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Каква ще бъде следващата работа на главния прокурор Иван Гешев?