Article_top

Мария Габриел - еврокомисарката по цифровата икономика и общество, откри днес в Брюксел първото европейско събитие на Алианса за изкуствен интелект.

Над 3000-те членове на Алианса се срещнаха лице в лице за първи път. Така бе стартирана пилотната фаза на тестването на етичните насоки за развитие и използване на изкуствения интелект.

Те са 33 на брой и са относно политиката и инвестициите в подкрепа на развитието и внедряването на надежден изкуствен интелект в Европа. Те са съсредоточени върху ориентирания към човека подход по отношение на този интелект. Същевременно те признават, че изкуствения интелект е една от най-трансформиращите технологии за стимулиране на иновациите и производителността.

Отделно в продължение на 6 месеца ще бъдат тествани седемте т.нар. политически принципа, идентифицирани от групата като първостепенни за създаването на надежден изкуствен интелект.

„Най-напред, етичните насоки за мен лично са добавената стойност на европейски подход към изкуствения интелект. Искаме да развиваме изкуствен интелект, който още от самото начало, при самия му дизайн взема предвид основни принципи, каквито са защитата на човешките права, прозрачността, що се отнася до използването на данните, каквото е да знаеш кой взема решенията. И ако това е машина, все пак да имаш възможност да искаш човек да провери правилността на това решение“, обясни Мария Габриел пред Клуб Z.

Така според нея ще се създаде доверие.

„Защото изкуственият интелект плаши. Може да има една група ентусиасти, но хората се страхуват, че могат да загубят работата си, да не контролират процеса“, смята българската еврокомисарка.

Принципите, огласени през април, са следните:

Човешки фактор и надзор. Системите с изкуствен интелект трябва да дават възможност за развитие на справедливи общества, като подкрепят активната роля и основните права на човека и не намаляват, ограничават или отклоняват неговата автономност.

Стабилност и безопасност. Надеждният изкуствен интелект изисква алгоритми, които са достатъчно сигурни, надеждни и стабилни, за да се справят с грешки или несъответствия по време на всички етапи от жизнения цикъл на системите с изкуствен интелект.

Неприкосновеност на личния живот и управление на данните. Гражданите трябва да имат пълен контрол върху собствените си данни, а данните, отнасящи се до тях, не трябва да се използват в техен ущърб или по начин, който е дискриминационен спрямо тях.

Прозрачност. Проследимостта на системите с изкуствен интелект трябва да бъде гарантирана.

Многообразие, недискриминация и справедливост. При системите с изкуствен интелект следва да се отчита целият спектър на човешките способности, умения и нужди и да се осигурява достъпност.

Благополучие на обществото и околната среда. Системите с изкуствен интелект трябва да се използват в подкрепа на положителните социални промени, устойчивостта и екологичната отговорност.

Отчетност. Трябва да се въведат механизми, чрез които да се гарантира отговорността и търсенето на отговорност при системите с изкуствен интелект и резултатите от тях.

От днес предприятията и всички други заинтересовани страни могат практически да тестват дали отговарят на новите етични насоки за развитие и внедряване на изкуствен интелект. Над 300 организации вече са изразили интерес към това, изтъкна Мари Габриел. Онлайн проучването остава отворено до 1 декември.

 

Мария Габриел - еврокомисарката по цифровата икономика и общество, откри днес в Брюксел първото европейско събитие на Алианса за изкуствен интелект.

Над 3000-те членове на Алианса се срещнаха лице в лице за първи път. Така бе стартирана пилотната фаза на тестването на етичните насоки за развитие и използване на изкуствения интелект.

Те са 33 на брой и са относно политиката и инвестициите в подкрепа на развитието и внедряването на надежден изкуствен интелект в Европа. Те са съсредоточени върху ориентирания към човека подход по отношение на този интелект. Същевременно те признават, че изкуствения интелект е една от най-трансформиращите технологии за стимулиране на иновациите и производителността.

Отделно в продължение на 6 месеца ще бъдат тествани седемте т.нар. политически принципа, идентифицирани от групата като първостепенни за създаването на надежден изкуствен интелект.

„Най-напред, етичните насоки за мен лично са добавената стойност на европейски подход към изкуствения интелект. Искаме да развиваме изкуствен интелект, който още от самото начало, при самия му дизайн взема предвид основни принципи, каквито са защитата на човешките права, прозрачността, що се отнася до използването на данните, каквото е да знаеш кой взема решенията. И ако това е машина, все пак да имаш възможност да искаш човек да провери правилността на това решение“, обясни Мария Габриел пред Клуб Z.

Така според нея ще се създаде доверие.

„Защото изкуственият интелект плаши. Може да има една група ентусиасти, но хората се страхуват, че могат да загубят работата си, да не контролират процеса“, смята българската еврокомисарка.

Принципите, огласени през април, са следните:

Човешки фактор и надзор. Системите с изкуствен интелект трябва да дават възможност за развитие на справедливи общества, като подкрепят активната роля и основните права на човека и не намаляват, ограничават или отклоняват неговата автономност.

Стабилност и безопасност. Надеждният изкуствен интелект изисква алгоритми, които са достатъчно сигурни, надеждни и стабилни, за да се справят с грешки или несъответствия по време на всички етапи от жизнения цикъл на системите с изкуствен интелект.

Неприкосновеност на личния живот и управление на данните. Гражданите трябва да имат пълен контрол върху собствените си данни, а данните, отнасящи се до тях, не трябва да се използват в техен ущърб или по начин, който е дискриминационен спрямо тях.

Прозрачност. Проследимостта на системите с изкуствен интелект трябва да бъде гарантирана.

Многообразие, недискриминация и справедливост. При системите с изкуствен интелект следва да се отчита целият спектър на човешките способности, умения и нужди и да се осигурява достъпност.

Благополучие на обществото и околната среда. Системите с изкуствен интелект трябва да се използват в подкрепа на положителните социални промени, устойчивостта и екологичната отговорност.

Отчетност. Трябва да се въведат механизми, чрез които да се гарантира отговорността и търсенето на отговорност при системите с изкуствен интелект и резултатите от тях.

От днес предприятията и всички други заинтересовани страни могат практически да тестват дали отговарят на новите етични насоки за развитие и внедряване на изкуствен интелект. Над 300 организации вече са изразили интерес към това, изтъкна Мари Габриел. Онлайн проучването остава отворено до 1 декември.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Каква ще бъде следващата работа на главния прокурор Иван Гешев?