Зам.-председателят на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия Галина Захарова е изпратила до члена на Съдийската колегия на ВСС Боян Новански писмо по повод на негова реплика от заседанието на Колегията, проведено на 25.06.2019 г. Копие отива и до представляващия ВСС Боян Магдалинчев.

Поради факта, че пълният стенографски протокол от това заседание все още не е публикуван, съдия Захарова цитира две публикации в правни издания, визиращи дебатите по точка от дневния ред - „проект на решение по искането на Люба Петрова за възстановяване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Раднево“. В едната статия в Lex.bg е отразено:

„Пръв срещу това предложение реагира Боян Новански. Той заяви, че не намира за нормална присъдата. По думите му „трябва да се изсипе един камион с прах за пране пред Съдебната палата, за да се изперат нечии съвести.“

В другата на DeFacto.bg пише:

„Боян Новански категорично се възпротиви. И обяви отношението си към решението на ВКС по следния начин: „В нормалните държави при такава присъда на ВКС се изсипва един прах с пране, за да се изперат нечии съвести!“

В писмото на ръководителя на Наказателната колегия на ВКС до представителя на "Атака" в съвета, предложен от Волен Сидеров, адвокат и спряган приятел на Петьо Еврото - Боян Новански се казва:

„До настоящия момент възпроизведеното в медиите съдържание на Вашето изявление не е опровергано.

Огласената оценка за решението на ВКС и „образно“ формулираното предложение за реакция срещу него не са коментирани дори и с една дума от който и да е от участващите в заседанието членове на ВСС.

В качеството си на съдия във ВКС и ръководител на Наказателната колегия на ВКС намирам за необходимо да възразя срещу публично заявеното неуважение към върховната съдебна инстанция и обидните внушения по отношение на съдии от НК на ВКС по повод решението им по конкретно дело. Като съдии имаме висок праг на търпимост към градивната и отговорна критика, но не сме длъжни да се примиряваме с тенденциозни мнения, които голословно, без да се посочат каквито и да са доказателства, насаждат съмнения в интегритета ни.

В рамките на възложената от Конституцията и законите на Република България компетентност членовете на съдебния състав са упражнили правомощията си по чл. 354, ал. 2, т. 1 от НПК. Никой от тях не заслужава да бъде злонамерено охулван заради това, че е изпълнил служебните си задължения, ръководейки се от закона, и по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото.

Метафората за необходимостта от „изпиране“ на съвестта на съдиите е оскърбителна за репутацията им лична нападка. Изречените думи внушават подозрения за несправедливост на процеса поради съмнения за скрита мотивация на съдиите при постановяване на акта им, несъвместима със законовите изисквания и съдийската почтеност.

Считам, че в „нормалните“ държави (разбирам – правовите) съдиите не се охулват за постановените от тях решения. В „нормалните“ държави е немислимо да се изсипва прах за пране пред сградата – символ на правосъдието, както в буквален, така и в преносен смисъл.

Върховният касационен съд е постижение на държавността с над 140-годишна традиция. Тази институция заслужава респект.

Уважение към професионалното и лично достойнство се дължи и на съдиите от ВКС.

Няма как да се вдъхне доверие към съда, ако професионалист, член на Висшия съдебен съвет, по закон призван да брани независимостта на съдиите, внушава необосновани съмнения за безпристрастността на съдиите по конкретно дело.

С оглед тези съображения приканвам г-н Новански да се извини на съдебния състав за репликата си, а в случай че разполага с данни за тяхно поведение, несъвместимо със законовите изисквания, да ги огласи.“

Кой е Боян Новански

За представителя на Волен Сидеров в настоящия съдебен съвет често се споменава, че... не се знае много. Той е завършил право, бил е адвокат, а според обръщение на 5 извънпарламентарни партии е приятел на напусналия магистрат Петьо Петров - Пепи Еврото

Именно Новански беше един от четиримата членове на новия Висш съдебен съвет, по адрес на които 5 извънпарламентарни партии отправиха апел до политиците в Народното събрание да не ги избират. Естествено, избрани бяха и 4-мата (другите са предсатвляващият Боян Магдалинчев, предложението на ДПС Стефан Грозев и прокурорът Йордан Стоев, който потвърди навремето отказа за образуване досъдебно производство по сигнала срещу Делян Пеевски, Цветан Василев, Николай Бареков и големия брой кредити към свързани лица, отпускани от вече фалиралата КТБ, б.р.).

Новански с охота дава интервюта пред медии като "Пик" срещу членове на Съвета, съдии от ВКС - като например Цветинка Пашкунова, която настояваше ВСС да защити магистратите от нападки в кафявите медии.

Коя е съдия Люба Петрова

Тя бе осъдена на пробация на последна инстанция ВКС - затова, че си е измислила цяло съдебно заседание. 

При това положение в последните дни на юни Красимир Шекерджиев от Комисията по атестиране и конкурсите обаче внесе предложение от КАК - че не може да бъде отказано искането й да бъде възстановена на работа, тъй като е била отстранена изрично до окончателно приключване на делото. Колегията обаче не прие.

Точно в тази светлина Новански коментира присъдата на ВКС с думите за "праха за пране".

Коя е Галина Захарова

По единодушното мнение съдия Галина Захарова е едно от най-големите имена в наказателното право у нас - пенитициарист.

Тя е бивш член на ВСС и заедно с Капка Костова бяха единствените подали оставки от висшия колективен орган по морални подбуди през 2011 г. след избора на Владимира Янева за председател на Градския съд - заявявайки, че има риск за върховенството на закона и държавността, както и че има безпринципно кадруване във ВСС.

Тя, Капка Костова и Галина Тонева съставляваха и тричленната комисия от ВКС, която провери Апелативния спецсъд по повод блиц произнасянето му по домашния арест на Десислава Иванчева и Биляна Петрова. Докладът установи нередности и се предлагаха наказания.

Тази проверка обаче буквално "взриви" здравите сили в системата, които усилиха атаките срещу Лозан Панов и в крайна сметка не проверяваните, а той бе "даден" на Инспектората.