Апеталивният специализиран наказатлен съд (АСНС) се включи във "военните действия" между ВКС и прокуратурата с питане до Висшия съдебен съвет заради назначената проверка за мярката за неотклонение на Десислава Иванчева и Биляна Петрова.

Историята вкратце: 
 
На 16 ноември, след като изслуша няколко експертизи, съдия Иво Хинов от Специализирания наказателен съд промени (за втори път) мярката за неотклонение на Десислава Иванчева и Биляна Петрова в домашен арест. Определението трябваше да влезе в сила веднага.

Същия ден прокуратурата с особено искане почти чудодейно накара апелативната инстанция да се произнесе след няколко часа, докато близките на двете вече ги чакаха пред затвора с багажите им. Отговорът беше, че въпреки ареста продължаващ повече от 7 месеца, психическото и здравословното им състояние, се отменя тази част от определението на съда - да си отиват вкъщи веднага. По същинската мярка за неотклонение АСНС още мисли. 

- Вчера бе съобщено, че председателят на ВКС Лозан Панов назначава 3-членна комисия от изтъкнати наказателни съдии - Галина Захарова, Капка Костова и Галина Тонева, която да провери движението на преписките в АСНС, начина на реагиране при "aдминиcтpиpaнeтo нa ceзиpaщитe дoĸyмeнти", т.е. - как обичайно се действа с протестите на прокуратурата, и други подобни.

- После се появи писмо, подписано от четирима прокурори - и.ф. шефовете на Специализираната, на Апелативната специализирана прокуратури и двамата, които пряко работят по делото - Илиян Рангелов от ВКП, и Тихомир Стоев от АСП. Те посъветваха АСНС нещо простичко: "с цел да се осигури безпристрастно решаване на това дело, то да не бъде предоставяно на проверяващите съдии от ВКС до постановяване на определение от състава на АСпНС."

Чак после се разбра, че изисканите от ВКС документи вече са предадени на комисията от проверяващи.

Така днес идва като пореден ход т. нар. "искане за становище" от 11 съдии от Апелативния съд - при това до Пленума, т.е. с все ръководената от Сотир Цацаров прокурорска колегия.

"В този смисъл Ви молим, да изразите становище, правомерно и допустимо ли е да се нарежда проверка включваща и неприключило производство по чл.270 от НПК, в срока на произнасяне на компетентния съд, без никакви данни и посочване на каквито и да е фактически основания за отклонения в разписаните правила...

... Молим още да изразите становище, гореописаното действие съставлява ли проява на тенденциозно отношение към специализираните съдилища и в частност към АСНС", пишат още съдиите.

Прави впечатление, че освен от председателя Георги Ушев, когото Лозан Панов системно не подкрепяше при опитите му да стане административен ръководител, подписи са сложили и цели 3 члена от "бетонното мнозинство" от предишния състав на ВСС, което при всяка възможност "вгорчаваше живота" на Панов - Галя Георгиева, Даниела Костова и Магдалена Лазарова.

Ето и цялото:

ИСКАНЕ ЗА СТАНОВИЩЕ

от съдии при Апелативен специализиран наказателен съд

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На 28.11.2018 г. в Апелативния специализиран наказателен съд е образувано ВНЧД № 543/2018 г. по описа на същия съд, с предмет чл.270, ал.4 от НПК, по постъпили частен протест от прокурор при Специализираната прокуратура и частна жалба от подсъдимата Биляна Христова Петрова, чрез нейните защитници, против протоколно определение от 16.11.2018 г. по НОХД № 2617/2018 г. на Специализирания наказателен съд, с което мерките за неотклонение на подсъдимите Десислава Петрова Иванчева и Биляна Емилова Христова - Петрова „Задържане под стража“ са изменени в „Домашен арест“.

На 29.11.2018 г. в 10.30 часа в АСНС започна внезапна проверка от Върховния касационен съд, наредена от председателя на ВКС по въззивните наказателни частни дела срещу определенията на СНС по чл.270, ал.1 от НПК, по исканията за промяна на изпълняваните мерки за неотклонение конкретно за тези две подсъдими. Въпросната проверка бе насочена и към горецитираното последно образувано ВНЧД, в законоустановения срок за произнасяне от въззивния състав, на който делото е разпределено и без никакви данни за допуснати закононарушения.

От представената от проверяващия екип Заповед № 2807/29.11.2018 г. на председателя на ВКС за проверката е видно, че последната се възлага на основание правомощията му по ЗСВ „по повод многобройните медийни публикации във връзка с разглеждането на исканията за промяна на мерките за неотклонение на Десислава Иванчева и Биляна Петрова“. От заповедта не става ясно, нито какви точно медийни публикации се визират, нито дали същите публикации са съдържали информация за нарушения в организацията на работата на АСНС или се касае за публикации, изразяващи мнения за вида на съответните мерки. (подчертаването е на авторите, б.р.)

В този смисъл Ви молим, да изразите становище, правомерно и допустимо ли е да се нарежда проверка включваща и неприключило производство по чл.270 от НПК, в срока на произнасяне на компетентния съд, без никакви данни и посочване на каквито и да е фактически основания за отклонения в разписаните правила за организацията на дейността на съдебния орган, и съставлява ли това опит за оказване на влияние върху вътрешното убеждение на съдиите, на които предстои да се произнесат по спорния предмет.

Молим още, да изразите становище, гореописаното действие, съставлява ли проява на тенденциозно отношение към специализираните съдилища и в частност към АСНС, предвид обстоятелството, че спрямо никой друг съдебен орган в страната, не са били предприемани проверки при идентични условия. Съзнаваме огромната отговорност, която носим, с оглед естеството на възложените ни дела - за организирана престъпност, корупция и престъпления против Републиката, чието разглеждане фокусира върху нас и огромни обществени очаквания. Непрекъснатите медийни атаки, на които съдът е подложен и непрекъснатите проверки, някои от които продиктувани именно от медийни изяви, приемаме като част от отговорността ни, ръководейки се от принципа за осигуряване на прозрачно правосъдие. Не считаме обаче, че кампанийни медийни публикации, особено изразяващи противоположните субективни становища на заинтересуваните страни по делата, относно очаквания от тях краен резултат, е редно да ангажират каквито и да било форми за институционален натиск върху съда, защото това не обслужва нуждата на българското общество от справедливо правосъдие. гр.София

С уважение: 30.11.2018 г.

съдиите Георги Ушев, Веселина Вълева, Димчо Георгиев, Галя Георгиева, Румяна Илиева, Красимира Костова, Красимира, Райчева, Магдалена Лазарова, Емилия Петкова, Венелин Иванов и Даниела Костова"

Стана ясно обаче, че апелативните съдии няма да питат ВСС за писмото на прокуратурата и дали е редно оттам да ги "съветват" какво да правят.