Article_top

България може "да се похвали" като страната членка на ЕС с най-висока смъртност, втората след Латвия по най-ниска раждаемост и с отрицателен прираст с най-високи стойности.

През 2018 г. населението в България е било 6 957 642 души, показват последни данни от анализ на Евростат за броя на жителите в страните членки на ЕС.

Броят на децата - на възраст под 15 години през миналата година е бил 996 000 или 14,3 на сто от населението. Българите на възраст 14-64 години са били 4 494 937 или дял от 64,4%. Българите на възраст над 65 години са били 1 466 652, което е 21%

Данните показват, че у нас живеят около 13 000 граждани на други страни от ЕС. В тази категория делът на децата под 15 г. е около 500, на възрастните между 15-64 г. - 9 134 и над 65 г. - 3 465.

Чужденците от държави извън ЕС, пребиваващи в България за миналата година, са 70 920 души. Децата под 15 г. в тази възрастова категория са 7 558, хората между 15-64 г. са 53 335 и над 65 г. - близо 10 хиляди.

Данните на Националния статистически институт (НСИ) към 31 декември 2018 г. са, че българите са 7 000 039 или 1,4 на сто от населението на ЕС. Родната статистика отчита също, че в сравнение с предходната 2017 г. българите са се стопили с 49 995 души или с 0,7 на сто. Продължава процесът на застаряване на българското население.

Прогнозни данни на НСИ за населението за следващия половин век отчитат, че през 2020 г. се очаква българите да бъдат 6 942 142 души, след 10 години през 2030 - около 6,5 млн., през 2045 г. - под 6 млн. души.

В ЕС за втора година смъртността е по-висока от раждаемостта

Според Евростат общата картина в целия ЕС е следната: 16% от населението на страните в Съюза през 2018 г. е било под 15-годишна възраст, 64% от европейците са във възрастовата група 15 -64 години, а останалите 21 процента са над 65-годишни. 

Към 1 януари 2019 г. в ЕС живеят 513,5 млн. души, сочат обобщените данни на европейската статистика. Година по-рано са били малко по-малко - 512,4 млн. души. През 2018 г. обаче са били регистрирани повече смъртни случаи, отколкото раждания. - 5,3 млн. срещу 5 млн. съответно. Това означава, че естественият прираст на населението на страните членки на ЕС е отрицателен и то за втора поредна година. 

Най-населената държава в ЕС е Германия, в която живеят 83 млн. или 16,2 на сто от гражданите на държавите членки на съюза. Следва Франция - 67 млн. или 13,1%, Великобритания - 66,6 млн., Испания - 46,9 млн., Полша - 38 млн.

От останалите държави членки 14 са с население, което представлява между 1 и 4 на сто от населението на ЕС, осем с дял под 1 на сто. 

18 от държавите членки през 2018 г. са увеличили населението си, при 10 тенденцията е негативна. 

Най-големият ръст е: в Малта - с 36,8 на 1000 души, следва Люксембург - с 9,6, Ирландия - 15,2, Кипър с +13,4, Швеция с +10,8, Словения с +6,8, Белгия с +6,1, Испания и Холандия с по 5,9 нагоре и Великобритания с +5,6 промила. 

На другия полюс са:

- Латвия (-7,5 промила)

- България и Хърватия (и двете с по -7,1 промила)

- Румъния (-6,6 промила)

- Литва (-5,3 промила)

Най-висока е била раждаемостта в Ирландия, най-ниска в Италия през 2018 г. Общо в ЕС за миналата година са родени 5 млн. бебета, близо 118 млн. по-малко в сравнение с 2017 г.

5,3 млн. души са починали, като това са с близо 46 хил. души повече спрямо 2017 г. Най-ниска е била смъртността отново в Ирландия - 6,4 промила, Кипър - 6,6 промила и Люксембург - 7,1 промила.

На другия полюс е "наша гордост" - България с 15,4 промила смърност. Следва Латвия - 15 промила, Румъния - 13,5, Унгария - 13,4. Средната смъртност за ЕС е 10,4 промила.

Съответно Ирландия си остава страната от ЕС, в която раждаемостта е значително по-висока от смъртността - с плюс 6,1 промила, добре се справят още Кипър, Люксембург, Швеция.

Най-зле е положението в България, където смъртността е по-висока от раждаемостта с 6,6 промила. Следва Латвия (-4,9 промила), Литва (-4,1), Хърватия, Унгария и Румъния (всички с - 3,9 промила

 
Точно 445 322 българи живеят постоянно в различните държавите от ЕС.

България може "да се похвали" като страната членка на ЕС с най-висока смъртност, втората след Латвия по най-ниска раждаемост и с отрицателен прираст с най-високи стойности.

През 2018 г. населението в България е било 6 957 642 души, показват последни данни от анализ на Евростат за броя на жителите в страните членки на ЕС.

Броят на децата - на възраст под 15 години през миналата година е бил 996 000 или 14,3 на сто от населението. Българите на възраст 14-64 години са били 4 494 937 или дял от 64,4%. Българите на възраст над 65 години са били 1 466 652, което е 21%

Данните показват, че у нас живеят около 13 000 граждани на други страни от ЕС. В тази категория делът на децата под 15 г. е около 500, на възрастните между 15-64 г. - 9 134 и над 65 г. - 3 465.

Чужденците от държави извън ЕС, пребиваващи в България за миналата година, са 70 920 души. Децата под 15 г. в тази възрастова категория са 7 558, хората между 15-64 г. са 53 335 и над 65 г. - близо 10 хиляди.

Данните на Националния статистически институт (НСИ) към 31 декември 2018 г. са, че българите са 7 000 039 или 1,4 на сто от населението на ЕС. Родната статистика отчита също, че в сравнение с предходната 2017 г. българите са се стопили с 49 995 души или с 0,7 на сто. Продължава процесът на застаряване на българското население.

Прогнозни данни на НСИ за населението за следващия половин век отчитат, че през 2020 г. се очаква българите да бъдат 6 942 142 души, след 10 години през 2030 - около 6,5 млн., през 2045 г. - под 6 млн. души.

В ЕС за втора година смъртността е по-висока от раждаемостта

Според Евростат общата картина в целия ЕС е следната: 16% от населението на страните в Съюза през 2018 г. е било под 15-годишна възраст, 64% от европейците са във възрастовата група 15 -64 години, а останалите 21 процента са над 65-годишни. 

Към 1 януари 2019 г. в ЕС живеят 513,5 млн. души, сочат обобщените данни на европейската статистика. Година по-рано са били малко по-малко - 512,4 млн. души. През 2018 г. обаче са били регистрирани повече смъртни случаи, отколкото раждания. - 5,3 млн. срещу 5 млн. съответно. Това означава, че естественият прираст на населението на страните членки на ЕС е отрицателен и то за втора поредна година. 

Най-населената държава в ЕС е Германия, в която живеят 83 млн. или 16,2 на сто от гражданите на държавите членки на съюза. Следва Франция - 67 млн. или 13,1%, Великобритания - 66,6 млн., Испания - 46,9 млн., Полша - 38 млн.

От останалите държави членки 14 са с население, което представлява между 1 и 4 на сто от населението на ЕС, осем с дял под 1 на сто. 

18 от държавите членки през 2018 г. са увеличили населението си, при 10 тенденцията е негативна. 

Най-големият ръст е: в Малта - с 36,8 на 1000 души, следва Люксембург - с 9,6, Ирландия - 15,2, Кипър с +13,4, Швеция с +10,8, Словения с +6,8, Белгия с +6,1, Испания и Холандия с по 5,9 нагоре и Великобритания с +5,6 промила. 

На другия полюс са:

- Латвия (-7,5 промила)

- България и Хърватия (и двете с по -7,1 промила)

- Румъния (-6,6 промила)

- Литва (-5,3 промила)

Най-висока е била раждаемостта в Ирландия, най-ниска в Италия през 2018 г. Общо в ЕС за миналата година са родени 5 млн. бебета, близо 118 млн. по-малко в сравнение с 2017 г.

5,3 млн. души са починали, като това са с близо 46 хил. души повече спрямо 2017 г. Най-ниска е била смъртността отново в Ирландия - 6,4 промила, Кипър - 6,6 промила и Люксембург - 7,1 промила.

На другия полюс е "наша гордост" - България с 15,4 промила смърност. Следва Латвия - 15 промила, Румъния - 13,5, Унгария - 13,4. Средната смъртност за ЕС е 10,4 промила.

Съответно Ирландия си остава страната от ЕС, в която раждаемостта е значително по-висока от смъртността - с плюс 6,1 промила, добре се справят още Кипър, Люксембург, Швеция.

Най-зле е положението в България, където смъртността е по-висока от раждаемостта с 6,6 промила. Следва Латвия (-4,9 промила), Литва (-4,1), Хърватия, Унгария и Румъния (всички с - 3,9 промила

Коментари

Калина Христова's picture
Калина Христова
Трайчо Костов

Колко са "мъртвите души" на избори?

На последните избори за ЕП право на глас имаха 6 355 633 българи (при последни данни - 6 957 642 души, заедно с децата....)Ало ЦИК, ало проф.Константинов? Колко са ви "мъртвите души" в списъците? Крайно време е да се самосезирате и да ги прочистите.
Lab Turner's picture
Lab Turner
ugene

"Наша гордост": През 2018 г. България е с най-високата смъртност

"Най-населената държава в ЕС е Германия, в която живеят 83 млн. или 16,2 на сто от гражданите на държавите членки на съюза. Следва Франция - 67 млн. или 13,1%, Великобритания - 66,6 млн., Испания - 46,9 млн., Полша - 38 млн."

Къде е Италия?

При такава грешка, как да вярвам на останалата информация?

Да благодарим на последния "реформатор"

на здравната система, Пешо "Белото" Москов, който изхвърли окончателно стотици хиляди от допир със здравеопазване.

Мутренска българия - реже от събраното от гражданите, за да може шайката чакали на върха да глозгат повече.

За търгашите на медикаменти и техните подлоги да не говорим.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Само Нено Димов ли е виновен за водната криза и боклука?