Българската банка за развитие (ББР) и дъщерните й дружества да бъдат извадени от обхвата на действие на новия Закон за публичните предприятия, който парламентът предстои да разгледа окончателно.

Това предлагат депутати от "Атака" между двете четения на проекта. Самият той цели да създаде общи правила за управление на държавните фирми. Правителството, което е вносител, имаше идеи да промени и правилата за приватизация на активи, в това число да отпадне и т.нар. забранителен списък за раздържавяване, но е твърде вероятно тези идеи в първоначалния проект да отпаднат при окончателното гласуване на текстовете. Предложения в тази посока вече са официално внесени - например от представители на БСП, в Народното събрание. 

Принципал на ББР към момента е министърът на икономиката - по закон. Емил Караниколов се води номинация именно на партия "Атака" (официално част от "Обединени патриоти" - б.р.) в изпълнителната власт.

Самото предложение на националистите на Волен Сидеров гласи - от изискванията на закона, които ще важат за всички дружества с участие на държавата или общините, да бъдат извадени кредитните институции и техните дъщерни дружества.

На това определение към момента отговаря ББР. Мотивите на депутатите от "Атака" са, че "търговски дружества с мажоритарно държавно участие, които подлежат на регулация на БНБ, Комисията за финансов надзор и т.н. и попадането им в обхвата на закона би довело до дисбаланси и наличието на двойна и тройна отчетност, което би затруднило дейността им". Освен това се изтъква, че новите правила може да "влязат в дисбаланс" с някои от специфичните правила за финансовия сектор, а също, че отчетността при банките вече е синхронизирана с добрите практики в ЕС.

Други предложения на депутати  - и от "Атака", и от БСП, са отпадане на част от предвидените от Министерския съвет промени в Закона за приватизация и следприватизационен конкрол. Настоява се например за запазването на т.нар. забранителен списък за приватизация. Правителството иска той да отпадне, а приватизирането на държавни дружества да минава през одобрението на парламента.

Социалисти начело с председателя на комисията по икономическата политика Петър Кънев искат още в новия закон да се запишат изискванията към ръководните органи на публичните предприятия. В първоначално внесения проект се предлага това да се регулира чрез изготвена от агенцията и отговаряща за управлението на държавните дружества методология.