Article_top

Еврокомисията реши днес да предяви иск срещу България пред Съда на ЕС (СЕС) заради лошото качество на въздуха.

Новината съобщи комисарят по околната среда Кармену Вела

Причината е, че у нас не се спазват пределно допустимите стойности на серен диоксид (SO2).

Решението е част от активните действия на Брюксел за съвместни усилия, предприемани заедно със страните членки на ЕС за защита на здравето на гражданите от лошото качество на въздуха съгласно насоките от май 2018 г.

Най-скорошните данни за серния диоксид, които българската държава е предоставила, показват трайно неспазване на пределно допустимите почасови и дневни стойности в югоизточната част на страната. Там се намират 4-те най-големи ТЕЦ.

От 2005 г. насам в сила са разпоредби на ЕС за пределно допустимите стойности и концентрацията на серен диоксид в атмосферния въздух. Те се прилагат за България от присъединяването ѝ към ЕС на 1 януари 2007 г.

С днешното решение за втори път се предявява иск пред СЕС за неспазване от страна на България на стандартите на Съюза за качество на въздуха. В решението си от 5 април 2017 г. Съдът потвърди, че страната ни не е спазила пределно допустимите стойности за прахови частици ПЧ10.

Отделно от Еврокомисията съобщиха, че ще изпратят на България мотивирани становища и уведомителни писма заради неизпълнения на произтичащи от правото на ЕС задължения в 5 други области.

Какво изисква Брюксел

При превишаване на пределно допустимите стойности, определени в законодателството на ЕС относно качеството на атмосферния въздух, какъвто е случаят с България, страните членки трябва да приемат планове за качеството на въздуха и да гарантират, че в тях се съдържат подходящи мерки, за да бъде периодът на превишаване възможно най-кратък. Въз основа на принципа на субсидиарност законодателството предоставя избора на средства за спазване на пределно допустимите стойности.

Макар страните от ЕС да са поели задължение да гарантират добро качество на въздуха, замърсяването продължава да бъде проблем на много места. Положението е особено тежко в градските райони.

Замърсяването на въздуха продължава да бъде най-сериозният здравен проблем от екологично естество в ЕС. На него се дължат приблизително 400 000 случая на преждевременна смърт годишно. Замърсеният въздух води до сериозни заболявания, сред които астма, сърдечносъдови проблеми и рак на белите дробове.

Основен източник на прахови частици са емисиите от промишлеността, трафика и домашното отопление, а също и селското стопанство.

SO2 – що е то?

Серният диоксид се отделя при използването на съдържащи сяра горива (въглища и нефт) за битово отопление, производство на електроенергия и за гориво за моторни превозни средства. Той може да засегне дихателната система и функциите на белия дроб и да причини дразнене на очите. Сярната киселина е и основният компонент на киселинните дъждове, които причиняват обезлесяване.

Испания на съд заради азотен диоксид

Заедно с България ЕК дава на съд и Испания. В този случай става дума за високи стойности на азотен диоксид (NO2). Става дума за градските зони на Мадрид, Барселона и Валес-Байш Льобрегат. Според Европейската агенция за околна среда почти 9000 случая на преждевременна смърт в Испания всяка година се дължат на високите стойности на азотен диоксид. Той се отделя предимно в резултат на човешката дейност, като например движението по пътищата — по-специално от дизеловите превозни средства, както и промишлеността.

 

Еврокомисията реши днес да предяви иск срещу България пред Съда на ЕС (СЕС) заради лошото качество на въздуха.

Новината съобщи комисарят по околната среда Кармену Вела

Причината е, че у нас не се спазват пределно допустимите стойности на серен диоксид (SO2).

Решението е част от активните действия на Брюксел за съвместни усилия, предприемани заедно със страните членки на ЕС за защита на здравето на гражданите от лошото качество на въздуха съгласно насоките от май 2018 г.

Най-скорошните данни за серния диоксид, които българската държава е предоставила, показват трайно неспазване на пределно допустимите почасови и дневни стойности в югоизточната част на страната. Там се намират 4-те най-големи ТЕЦ.

От 2005 г. насам в сила са разпоредби на ЕС за пределно допустимите стойности и концентрацията на серен диоксид в атмосферния въздух. Те се прилагат за България от присъединяването ѝ към ЕС на 1 януари 2007 г.

С днешното решение за втори път се предявява иск пред СЕС за неспазване от страна на България на стандартите на Съюза за качество на въздуха. В решението си от 5 април 2017 г. Съдът потвърди, че страната ни не е спазила пределно допустимите стойности за прахови частици ПЧ10.

Отделно от Еврокомисията съобщиха, че ще изпратят на България мотивирани становища и уведомителни писма заради неизпълнения на произтичащи от правото на ЕС задължения в 5 други области.

Какво изисква Брюксел

При превишаване на пределно допустимите стойности, определени в законодателството на ЕС относно качеството на атмосферния въздух, какъвто е случаят с България, страните членки трябва да приемат планове за качеството на въздуха и да гарантират, че в тях се съдържат подходящи мерки, за да бъде периодът на превишаване възможно най-кратък. Въз основа на принципа на субсидиарност законодателството предоставя избора на средства за спазване на пределно допустимите стойности.

Макар страните от ЕС да са поели задължение да гарантират добро качество на въздуха, замърсяването продължава да бъде проблем на много места. Положението е особено тежко в градските райони.

Замърсяването на въздуха продължава да бъде най-сериозният здравен проблем от екологично естество в ЕС. На него се дължат приблизително 400 000 случая на преждевременна смърт годишно. Замърсеният въздух води до сериозни заболявания, сред които астма, сърдечносъдови проблеми и рак на белите дробове.

Основен източник на прахови частици са емисиите от промишлеността, трафика и домашното отопление, а също и селското стопанство.

SO2 – що е то?

Серният диоксид се отделя при използването на съдържащи сяра горива (въглища и нефт) за битово отопление, производство на електроенергия и за гориво за моторни превозни средства. Той може да засегне дихателната система и функциите на белия дроб и да причини дразнене на очите. Сярната киселина е и основният компонент на киселинните дъждове, които причиняват обезлесяване.

Испания на съд заради азотен диоксид

Заедно с България ЕК дава на съд и Испания. В този случай става дума за високи стойности на азотен диоксид (NO2). Става дума за градските зони на Мадрид, Барселона и Валес-Байш Льобрегат. Според Европейската агенция за околна среда почти 9000 случая на преждевременна смърт в Испания всяка година се дължат на високите стойности на азотен диоксид. Той се отделя предимно в резултат на човешката дейност, като например движението по пътищата — по-специално от дизеловите превозни средства, както и промишлеността.

Коментари

Klingon Oid's picture
Klingon Oid
Klingon Oid

То това хубаво, ама в крайна

То това хубаво, ама в крайна сметка тия глоби ги плаща данъкоплатеца.

Един път е цакан от шибаните управляващи с мръсен въздух, втори път по джоба с тая глоба.

ЕС да наложи европейски закон, че такива глоби се плащат персонално от държавните служители отговорни за съответния проблем предизвикал глобата.

Щото така както е сега - пука му на виновния държавен служител, ще си го премести в другия крачол хилейки се.
Klingon Oid's picture
Klingon Oid
Klingon Oid

... и хилещи се общинари

... и хилещи се общинари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Къде ще почивате на официалните празници през септември?