Article_top

Еврокомисията обяви днес, че дава Унгария на Съда на Европейския съюз (СЕС) заради криминализирането на дейностите в подкрепа на молбите за убежище и ограничаването на правото за искане на убежище.

От ЕК са решили също да изпратят предупреждене до властите в Будапеща, защото не осигуряват храна на хора, задържани в транзитни зони по границата със Сърбия и очакващи да бъдат върнати в родните им страни, след като молбите им са били отхвърлени.

Преди година Комисията предупреди в писмо Унгария заради пакета от закони „Да спрем Сорос“, иницииран от управляващата партия „Фидес“. Именно той криминализира посочените по-горе деяния. Правителството на Виктор Орбан обвинява родения в Унгария американски милиардер и филантроп Джордж Сорос, че е „архитект” на мащабен план за ислямизирането на Европа с помощта на мигранти от мюсюлмански страни.

ЕК оцени като незадоволителен отговора, който получи от Будапеща. И по тази причина излезе с мотивирано становище през януари т.г.

След анализ на отговорите Комисията счита, че властите в Унгария не са адресирали повечето от изразените притеснения. Затова Брюксел реши да даде Будапеща на СЕС. По-специално Комисията смята, че унгарското законодателство е несъвместимо с това на ЕС по следните показатели:

Криминализиране на подкрепата за кандидатите за убежище. По този начин унгарското законодателство орязва правата на тези хора да поддържат комуникации и да бъдат подпомагани от компетентните национални, международни и неправителствени организации. Това е нарушение на директивите за процедурите за убежище и за условията за приемане;

Незаконно ограничаване на правото на убежище и въвеждането на нови правила за недопускането на подаване на молби. Новият закон и поправката в конституцията за убежището въвеждат нови основания за обявяването за недопустими молби за убежище, като ограничават правото на убежище само за хора, пристигащи в Унгария директно от място, където животът или свободата им са под заплаха. Тези допълнителни основания изключват хора, влезли в Унгария от държава, където не са били преследвани, но която не изпълнява критериите за безопасна трета страна. Така тези основания за недопустимост орязват правото на убежище по начин, несъвместим с ЕС или международното право. Новите закони нарушават директивите за процедурите за убежище и за лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и Хартата за основните права на ЕС.

Колкото до бежанците в транзитните зони по границата със Сърбия, Комисията смята, че принудителният им престой там се квалифицира като задържане според Директивата на ЕС за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Комисията смята, че условията за задържане в транзитните зони в Унгария, най-вече отказът от раздаване на храна, не спазват материалните условия, заложени в споменатата директива за връщане и Хартата за основните права.

Поради неотложния характер на ситуацията Унгария има срок за отговор от 1 месец. След това ЕК може да реши да изпрати мотивирано становище.

 
Бежанци в Унгария. Снимка БГНЕС

Еврокомисията обяви днес, че дава Унгария на Съда на Европейския съюз (СЕС) заради криминализирането на дейностите в подкрепа на молбите за убежище и ограничаването на правото за искане на убежище.

От ЕК са решили също да изпратят предупреждене до властите в Будапеща, защото не осигуряват храна на хора, задържани в транзитни зони по границата със Сърбия и очакващи да бъдат върнати в родните им страни, след като молбите им са били отхвърлени.

Преди година Комисията предупреди в писмо Унгария заради пакета от закони „Да спрем Сорос“, иницииран от управляващата партия „Фидес“. Именно той криминализира посочените по-горе деяния. Правителството на Виктор Орбан обвинява родения в Унгария американски милиардер и филантроп Джордж Сорос, че е „архитект” на мащабен план за ислямизирането на Европа с помощта на мигранти от мюсюлмански страни.

ЕК оцени като незадоволителен отговора, който получи от Будапеща. И по тази причина излезе с мотивирано становище през януари т.г.

След анализ на отговорите Комисията счита, че властите в Унгария не са адресирали повечето от изразените притеснения. Затова Брюксел реши да даде Будапеща на СЕС. По-специално Комисията смята, че унгарското законодателство е несъвместимо с това на ЕС по следните показатели:

Криминализиране на подкрепата за кандидатите за убежище. По този начин унгарското законодателство орязва правата на тези хора да поддържат комуникации и да бъдат подпомагани от компетентните национални, международни и неправителствени организации. Това е нарушение на директивите за процедурите за убежище и за условията за приемане;

Незаконно ограничаване на правото на убежище и въвеждането на нови правила за недопускането на подаване на молби. Новият закон и поправката в конституцията за убежището въвеждат нови основания за обявяването за недопустими молби за убежище, като ограничават правото на убежище само за хора, пристигащи в Унгария директно от място, където животът или свободата им са под заплаха. Тези допълнителни основания изключват хора, влезли в Унгария от държава, където не са били преследвани, но която не изпълнява критериите за безопасна трета страна. Така тези основания за недопустимост орязват правото на убежище по начин, несъвместим с ЕС или международното право. Новите закони нарушават директивите за процедурите за убежище и за лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и Хартата за основните права на ЕС.

Колкото до бежанците в транзитните зони по границата със Сърбия, Комисията смята, че принудителният им престой там се квалифицира като задържане според Директивата на ЕС за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Комисията смята, че условията за задържане в транзитните зони в Унгария, най-вече отказът от раздаване на храна, не спазват материалните условия, заложени в споменатата директива за връщане и Хартата за основните права.

Поради неотложния характер на ситуацията Унгария има срок за отговор от 1 месец. След това ЕК може да реши да изпрати мотивирано становище.

Коментари

Орбан е успелият Костов.

Това за тия, дето се чудят какво щеше да стане, ако народът не го беше намразил за грабежите му само за 4 години.
You voted '-'.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?