Article_top

Строителството на небостъргача на придобилата популярност покрай "Апартаментгейт" строителна фирма "Артекс" - "Златен век", е спряно неправомерно. Компанията не само има валидно разрешително за строеж, но и има срок до 2028 г. да завърши зданието.

Това са заключенията на Административен съд - София-град (АССГ), по делото, заведено от собствениците на строителната компания сем. Мирянови срещу Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), конкретно срещу заповедта за спиране на градежа. 

Както е известно, през април след много съпротива ДНСК се принуди да спре изграждането на 34-етажното здание по настояване на премиера Бойко Борисов. Това стана, след като Борисов се срещна с представители на инициативния комитет в квартал "Лозенец", които от години протестират срещу небостъргача.

Сагата се точи с месеци, като за строителния контрол "Артекс" има валидно разрешително за строеж, но за Столичната община то е изтекло преди две години. От ДНСК твърдяха, че именно общината е "презаверила" разрешителното с различни актове на главния архитект Здравко Здравков. В скандала бяха намесени и последните поправки в Закона за устройство на територията (ЗУТ), предложени от ГЕРБ. Според тях за определени категории сгради, в които "Златен век" попада, разрешителните вече са за 10, а не за 5 години. ГЕРБ бе обвинявана в лобизъм за "Артекс" покрай сагата с властимащите, сдобили се с евтини апартаменти от компанията. От партията обясняваха, че измененията нямат ретроактивно действие. Съдът обаче тълкува нещата другояче. 

АССГ констатира, че голяма част от посочените като основание за спиране на целия строеж нарушения всъщност са били отстранени преди връчването на самата заповед за спиране. Допълва, че не е приложен принципът за сърезмерност. В случая - вместо да бъде спряна само тази част от строежа, при която са констатирани отклонения, строителният контрол решава да спре целия строеж.

От решението става ясно още, че от ДНСК не са предоставили достатъчно доказателства за основанията за спиране на строежа - "недопустимо е предполагаемата воля на органа да бъде извеждана, респективно допълвана или изяснявана в съдебната фаза на процеса, подари което недопустими се явяват и доказателствените искания (...)".

Съдът намира за неоснователно и искането на строителния контрол Здравко Здравков да дава становища по казуса. В хода на скандала, докато институциите си прехвърляха топката, ДНСК обяви, че главният архитект трябва да се произнесе, срещу което той възрази. Съдът потвърждава мотивите му.

"Не на последно място, настоящият съдебен състав намира за необходимо да отбележи изрично и незаконосъобразността на даденото от административния орган разпореждане за представяне на становище от страна на главния архитект на Столичната община - арх. Здравко Здравков, относно валидността на разрешението за строеж като условие за възобновяването на строителството", посочва съдия Мария Ситнилска.

И уточнява, че по същество това, което е поискано от Здравков, е да изрази мнение, без то да има правна стойност:

"Същото обаче няма и не може да има обвързващо правно действие нито по отношение на възложителя на строежа, нито по отношение на органите на строителния контрол."

Началникът на ДНСК е този, който е компетентен да се произнесе налице ли е незаконен строеж, отсича АССГ.

Съдът посочва още, че е напълно съгласен с тълкувателните становища на зам.-министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев, изпратени в т.ч. до началника на строителния контрол. Както е известно, за Йовев поправката в ЗУТ, с която за определени категории сгради строителното разрешително се увеличава от 5 на 10 години, важи и за "Златен век". Или вместо до 2017 г. - до 2022 г.

"Процесната сграда (...) е втора категория, поради което и новият срок следва да бъде приложен и към издаденото за нея разрешение за строеж", посочват от АССГ.

И не само това. АССГ цитира и практиката на Върховния административен съд (ВАС), според която, ако в хода на дейностите има заповед за допълване на разрешение (в случая на главния архитект Здравков от 2018 г.), то срокът се "новира" от датата на издаването на това допълнение. С други думи - небостъргачът може да бъде завършен и през 2028 г.

В хода на скандала самият Здравков тълкуваше по друг начин издадените от него две заповеди през изминалата година - не като допълване на разрешителното за строеж, а като заповеди за конструктивни изменения по сградата спрямо първоначално планираното. Столичната община поддържа тезата, че "Златен век" е с изтекло изцяло строително разрешително още през 2017-а. 

В заключение Административен съд - София-град, постановява отмяна на заповедта на ДНСК, като осъжда и дирекцията да заплати на "Артекс" разноските по делото в размер на 1562 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок. От ДНСК коментираха пред Клуб Z, че ще вземат решение дали ще обжалват, след като се запознаят с мотивите на Административния съд в София-град.

 

Строителството на небостъргача на придобилата популярност покрай "Апартаментгейт" строителна фирма "Артекс" - "Златен век", е спряно неправомерно. Компанията не само има валидно разрешително за строеж, но и има срок до 2028 г. да завърши зданието.

Това са заключенията на Административен съд - София-град (АССГ), по делото, заведено от собствениците на строителната компания сем. Мирянови срещу Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), конкретно срещу заповедта за спиране на градежа. 

Както е известно, през април след много съпротива ДНСК се принуди да спре изграждането на 34-етажното здание по настояване на премиера Бойко Борисов. Това стана, след като Борисов се срещна с представители на инициативния комитет в квартал "Лозенец", които от години протестират срещу небостъргача.

Сагата се точи с месеци, като за строителния контрол "Артекс" има валидно разрешително за строеж, но за Столичната община то е изтекло преди две години. От ДНСК твърдяха, че именно общината е "презаверила" разрешителното с различни актове на главния архитект Здравко Здравков. В скандала бяха намесени и последните поправки в Закона за устройство на територията (ЗУТ), предложени от ГЕРБ. Според тях за определени категории сгради, в които "Златен век" попада, разрешителните вече са за 10, а не за 5 години. ГЕРБ бе обвинявана в лобизъм за "Артекс" покрай сагата с властимащите, сдобили се с евтини апартаменти от компанията. От партията обясняваха, че измененията нямат ретроактивно действие. Съдът обаче тълкува нещата другояче. 

АССГ констатира, че голяма част от посочените като основание за спиране на целия строеж нарушения всъщност са били отстранени преди връчването на самата заповед за спиране. Допълва, че не е приложен принципът за сърезмерност. В случая - вместо да бъде спряна само тази част от строежа, при която са констатирани отклонения, строителният контрол решава да спре целия строеж.

От решението става ясно още, че от ДНСК не са предоставили достатъчно доказателства за основанията за спиране на строежа - "недопустимо е предполагаемата воля на органа да бъде извеждана, респективно допълвана или изяснявана в съдебната фаза на процеса, подари което недопустими се явяват и доказателствените искания (...)".

Съдът намира за неоснователно и искането на строителния контрол Здравко Здравков да дава становища по казуса. В хода на скандала, докато институциите си прехвърляха топката, ДНСК обяви, че главният архитект трябва да се произнесе, срещу което той възрази. Съдът потвърждава мотивите му.

"Не на последно място, настоящият съдебен състав намира за необходимо да отбележи изрично и незаконосъобразността на даденото от административния орган разпореждане за представяне на становище от страна на главния архитект на Столичната община - арх. Здравко Здравков, относно валидността на разрешението за строеж като условие за възобновяването на строителството", посочва съдия Мария Ситнилска.

И уточнява, че по същество това, което е поискано от Здравков, е да изрази мнение, без то да има правна стойност:

"Същото обаче няма и не може да има обвързващо правно действие нито по отношение на възложителя на строежа, нито по отношение на органите на строителния контрол."

Началникът на ДНСК е този, който е компетентен да се произнесе налице ли е незаконен строеж, отсича АССГ.

Съдът посочва още, че е напълно съгласен с тълкувателните становища на зам.-министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев, изпратени в т.ч. до началника на строителния контрол. Както е известно, за Йовев поправката в ЗУТ, с която за определени категории сгради строителното разрешително се увеличава от 5 на 10 години, важи и за "Златен век". Или вместо до 2017 г. - до 2022 г.

"Процесната сграда (...) е втора категория, поради което и новият срок следва да бъде приложен и към издаденото за нея разрешение за строеж", посочват от АССГ.

И не само това. АССГ цитира и практиката на Върховния административен съд (ВАС), според която, ако в хода на дейностите има заповед за допълване на разрешение (в случая на главния архитект Здравков от 2018 г.), то срокът се "новира" от датата на издаването на това допълнение. С други думи - небостъргачът може да бъде завършен и през 2028 г.

В хода на скандала самият Здравков тълкуваше по друг начин издадените от него две заповеди през изминалата година - не като допълване на разрешителното за строеж, а като заповеди за конструктивни изменения по сградата спрямо първоначално планираното. Столичната община поддържа тезата, че "Златен век" е с изтекло изцяло строително разрешително още през 2017-а. 

В заключение Административен съд - София-град, постановява отмяна на заповедта на ДНСК, като осъжда и дирекцията да заплати на "Артекс" разноските по делото в размер на 1562 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок. От ДНСК коментираха пред Клуб Z, че ще вземат решение дали ще обжалват, след като се запознаят с мотивите на Административния съд в София-град.

Коментари

Klingon Oid's picture
Klingon Oid
Klingon Oid

епидемия от некадърни калинки

епидемия от некадърни калинки на всички публични длъжности е налазила тая скапана държава. ... дори не си знаят правомощията и компетенциите, та се налага съд да им ги припомня.
свикнали са да се кланят на крал слънце и да чакат той да отсече, вместо да отворят нормативните документи и да прочетат докъде им стигат задълженията.и правомощията.
... ама краля слънце е по-тъп галош и от тях.
You voted '-'.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?