Часове, след като главният архитект на София Здравко Здравков не отговори ясно на въпроса на какво основание строежът на небостъргач от "Артекс" в столичния квартал "Лозенец" е в ход, от компанията излязоха с позиция по темата. От нея се разбира, че според строителната фирма за сградата "Златен век" има действащо разрешение за строеж до 2020 г. 

Позицията на компанията, ставала център на внимание в последните дни заради клиентите си от схерата на политиката и цените, на които последните са придобили имоти, се появи във фейсбук. От "Артекс" не отговарят директно на арх. Здравков, а обясняват, че позицията им е "във връзка с появилите се неверни твърдения от последните дни относно законността на строителството на сграда „Златен век“. 

Версията на главния архитект на София през деня бе, че разрешителното за строеж на "Златен век" не е презаверявано, а това е можело да се случи до ноември 2018 г. По думите му каква е фактическата обстановка на практика трябва да провери ДНСК. 

"Декларираме, че проектът се изпълнява изцяло в съответствие с действащото българско законодателство и притежава всички валидни нормативно изискващи се документи", пишат от "Артекс" и прилагат документ от ДНСК, след проверка, предизвикана от омбудсмана Мая Манолова, според който нямало нарушения. 

 От компанията изброяват хронологично събития с цел подкрепа на тезата, че разрешителното за строеж, което притежават, е със срок на действие 2020 г. и не е имало нужда да се презаверява. Ето и обясненията: 

Разрешението за строеж за сградата„Златен век“ (Разрешение за строеж №134) е издадено на 26.01.2007 г. от Главния архитект на София. Строежът е Втора категория, като попада в т. 2, буква „д“ - сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители, чл. 137, ал.1 от ЗУТ.

Строителната площадка за сградата е открита с Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво /обр.2/ от 11.01.2010 г.

Със Заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г., издадена от Главен архитект на СО на основание чл. 153, ал.3 от ЗУТ, разрешение за строеж №134 от 26.01.2007 г. е презаверено за нов срок от 5 /пет/ години, считано от 19.11.2012 г., съгласно действащия ЗУТ към 2012 г.

Преди изменението на ЗУТ с Държавен вестник, бр.13 от 07.02.2017 г., законът позволява многократно презаверяване на разрешенията за строеж. Към влизане в сила на тези промени разрешението за строеж е валидно (в рамките на срока, удължен с презаверката от 2012 г.).

С изменението на ЗУТ с Държавен вестник, бр.13 от 07.02.2017 г., с което се прави ревизия на множество законови текстове, и същото далеч не касае единствено чл. 153 от ЗУТ относно сроковете на валидност на разрешенията за строеж, срокът на валидност на разрешенията за строеж за обекти първа и втора категория (които включват всички по-главни инфраструктурни проекти – метростанции, магистрали, железопътна инфраструктура, както и високи сгради и т.н.) е удължен на 10 г. от датата на започване на строителството. Тази дата съобразно закона е датата на съставяне на протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво – 11.01.2010 г.

Законовият текст цели да увеличи срока за завършване на най-сложните и обемни строежи съгласно ЗУТ, за много от които е налице европейско финансиране и съфинансиране от Република България, с оглед съхраняване на публичния интерес. Целта на закона е да се създаде облекчение за завършване на вече започнати проекти от съответните категории, като се избегнат административни пречки, които биха оказали негативно влияние на усвояването на съответните финансирания. 

При така приетия законов текст и с оглед факта, че сградата от самото начало (от 2007 г.) е категоризирана като втора категория строеж по ЗУТ, не е необходима презаверка на разрешението на строеж преди 11.01.2020 г. и строежът й е законосъобразен.

В закона за изменение на ЗУТ от 2017 г. не се съдържа изрична регламентация относно заварени случаи на вече издадени разрешения за строеж, които са валидни към датата на влизане в сила на законовите промени. Цитираният в медиите параграф 58 от закона касае единствено процедури по издаване на разрешения за строеж – т.е., процедури, по които разрешение все още не е издадено.
В случая е било налице валидно и влязло в сила разрешение за строеж, като такива заварени случаи не са извадени извън обхвата на въведеното общо правило за 10 годишна валидност на разрешенията за строеж за строежи от втора категория. Тъй като новоприетата норма създава права за инвеститорите, съгласно утвърдените принципи в тълкуването на действието на гражданския закон, той следва да се прилага еднакво както за бъдещи, така и за висящи при приемането му правоотношения.

От "Артекс" настояват, че обектът в "Лозенец" многократно е бил проверяван от ДНСК през цялата 2018 и 2019 г., като при всички извършени проверки е констатирана пълна законосъобразност на строителството и издадените строителни книжа.

По-рано през деня случая "Апартаментгейт", който тръгна от разказ за новия апартамент на Цветан Цветанов, завърши с оставка на председателя на депутатите от ГЕРБ в парламента. Цветанов остава дясна ръка и заместник на Бойко Борисов в партията, ще води и изборния щаб за европейските избори на 26 май. Преди това оставка камо министър попаде Цецка Цачева, а след нея и двама зам.-министри - на спорта и на енергетикака.