В своята концепция, която кандидатът - единствен - за главен прокурор Иван Гешев публично оповести във вторник, той показва интересен уклон. Споменава много по-често "власт" и доста по-оскъдно "справедливост".

Когато става дума за правосъдие, една от първите думи, които може да се очаква кандидатът да използва, е справедливост (справедлив и т. н. производни).

Справедливостта като продукт

В документа, който описва намеренията на Гешев, справедливост се среща четири пъти, справедлив - 1 път, справедлива - 3 пъти, справедливо - три пъти.

"Вярвам, че работодател на магистратите са българските граждани и ние сме длъжни да му дадем „продукта“, който те очакват от нас. Този продукт се нарича „справедливост“. (Няма да се фокусираме върху липсата на съгласуване в това), пише в концепцията.

 "Липсата й няма как да бъде обяснена или оправдана с нищо, още по-малко с буквата на закона. Защото законът е само инструмент в ръцете на конкретния магистрат за постигане на справедливост", пише още там.

Справедливостта е дефинирана като продукт, потребителски, а не като морална категория, висша ценност, като при това тя е противопоставена на "буквата на закона".

Другите словосъчетания, в които думата се споменява в документа, са "липса на справедливост" и "обществените очаквания за справедливост".

Докато кандидатът Гешев е съвсем пестелив в употребата и съответно очакванията си и намеренията си по отношение на справедливостта, доста по-щедро подхожда към друга ключова дума, когато стане дума за един от най-значимите постове в управлението на държавата - на главния прокурор. Това е власт.

Власт (властта) е употребена в концепцията 44 пъти

Най-често тя се среща в словосъчетанието "съдебна власт", още и във "високите етажи на властта", дори има споменато един път и "разделението на властите".

В първата си тв изява като вече издигнат кандидат за главен прокурор Гешев предизвика доста вълнения с демонстрираното си по-свободно разбиране на концепцията за "разделението на властите".

"(…) Не споделям виждането на да ги наречем десните екстремисти, че законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва да са разделени. Принципът на разделение на властите е едната част от монетата, другата част е взаимодействието между отделните власти в рамките на конституционните правомощия", обяви той в интервю пред БНТ.

Сега разделението на властите е употребено много предпазливо и съвсем в края на концепцията (сякаш да се отбие номерът):

"Убедено вярвам, че ще получа подкрепата на колегите си за изпълнението на тези приоритети. Това е процес, който изисква обединени усилия и затова заявявам, че при упражняване на предоставените ми правомощия и при пълно спазване на принципите на независимост и разделение на властите, ще насърчавам съвместните усилия на ръководството на прокуратурата и всички отговорни институции, за да се отговори на обществените очаквания за справедливост."

Гешев говори и за "силна централизирана власт" във връзка с правомощията на главния прокурор с намерението да отрече "създаденото усещане" за "безконтролност на прокурора".

"Ще положа усилия да докажа, че създаденото усещане, че главният прокурор притежава силна централизирана власт, която му позволява да управлява и контролира всяко дело в прокуратурата. Това на практика и по закон е невъзможно. Естеството на преобладаващата част от прокурорските функции не предполага публичност и затова често се пораждат съмнения за начина, по който се провеждат процесуалните действия в досъдебното производство, защото то по дефиниция е „тайно“. Грешният извод за безконтролност на прокурора, който е dominus litis - „господар на досъдебното производство“, следва да бъде разсеян чрез публичното оповестяване на резултатите от съдебния контрол, предвиден по отношение на процесуално-следствените действия в тази предварителна фаза на наказателното производство. Функцията на прокурора е обвързана от дейността по наказателно преследване с цел предаване на съд и наказване на виновни за извършени престъпления", пише той.

Реформата според Гешев

Реформата в съдебната система е един от възловите моменти през последните години. Кандидатът за главен прокурор споменава в концепцията си, в която декларира бъдещите си намерения, реформа (и производните ѝ - реформи и т.н.) 10 пъти, най-често в словосъчетанието "продължаване на реформата" (което създава усещането за проточване, но не и намерение за осъществяване).

Това показва и доколко темата - дори и чисто декларативно - е важна за Гешев.

Механизмът за сътрудничество и проверка е споменат 13 пъти, като се говори за "окончателно изпълнение на препроръките" и той е в контекста на "завършване на процеса на съдебната реформа".

"Приоритетите в работата ми като главен прокурор, в случай че кандидатурата ми получи вашата подкрепа, ще бъдат предприемането на необходимите мерки за окончателно изпълнение на препоръките към прокуратурата по механизма за сътрудничество и проверка, завършването на процеса на съдебната реформа, утвърждаването на необратимостта на постигнатите резултати и съществен напредък в противодействието на организираната престъпност, тероризма, корупцията и битовата престъпност. Само така би се повишило доверието на гражданите и обществото към работата на съдебната власт."

Когато говори за механизъм, Гешев много обича да говори за механизъм за контрол.

Думата "контрол" е спомената 22 пъти, като се говори често за "постоянен контрол".

Контрол vs законност

Престъпност/престъпността е употребена 24 пъти, организирана престъпност - 10 пъти, тероризъм - 7 пъти (за кибератаки и кибертероризъм обаче нищо не се споменава, даже и за НАП).

Мерки присъства 16 пъти, наказание - 6 пъти.

Гешев доста по-често говори за контрол и мерки, отколкото за законност или права.

В концепцията законност се споменава - 5 пъти, права - 7 пъти.

Конституцията - 6, конституционния(т) - 5, конституционните - 3, конституционно - 3.

Кандидатът споменава гражданите 21 пъти, но демокрация (и производните ѝ) едва 2 пъти, антидемократично още един път.

Свобода е употребена 6 пъти, и то единствено в негативен контекст - говори се за лишаване или лишените от свобода.

Сигурност - 7 пъти.

Най-често очаквано в текста се среща прокуратура - 72 пъти, главен прокурор (главният прокурор) - 44 пъти.