Article_top

Засегнати от критиките от страна на бизнеса, както и на БСП, че си затварят очите пред картели и монополи в енергетиката, днес от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излязоха с официална позиция. В нея се каза, че на антимонополния орган се вменяват функции, каквито по закон няма. Но и че публичността в работа му пречела на "ефективното упражняване на правомощията".

"Във връзка с разпространената в публичното пространство информация за отказ на КЗК да разгледа сигнали, свързани с пазара на електрическа енергия, Комисията информира обществеността, че всички постъпили през последните месеци сигнали за проблеми на пазара на търговия с електрическа енергия по свободно договорени цени са присъединени и се разглеждат в рамките на производството за извършване на секторен анализ на електроенергийния пазар, което КЗК извършва в момента. Всички твърдения в получените сигнали се проучват с цел събиране на достатъчно доказателства за наличието на конкурентни проблеми в сектора, които да дадат основание на Комисията да се самосезира в рамките на своята компетентност и при спазване целите на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК)", посочват от КЗК.

И допълват, че от служителите например се изисква да проверяват свързани ли са фирми. Последното е по повод сигнала на левицата до прокуратурата за монополно положение, установено от фирми, свързани с "Христо Ковачки от Сейшелите".

"Правомощията, с които Комисията разполага при изпълнението на своите функции, са изчерпателно предвидени в ЗЗК. КЗК не разполага с правомощия по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Недопустимо е вменяването на задължения и отговорности на КЗК, които са от компетентността на други държавни органи или органи на съдебната власт", посочват в отговор от Комисията.

И се оплакват, че публичността в работата им всъщност предупреждавала потенциалните нарушители, че антимонополният орган разследва, т.е. пречила им да работят:

"Предвид изказаните пред обществеността твърдения за наличие на картели и монополно положение, Комисията също разяснява, че картелите са тайни договорки между пазарните участници, чието разкриване е изключително трудно. Именно поради това ЗЗК предвижда правомощието на Комисията да извършва проверки на място, чрез които да бъдат събрани доказателства за наличието на подобни антиконкурентни договорки. За да бъдат такива проверки ефективни и да изпълнят своята цел, те трябва да бъдат внезапни и изненадващи за проверяваните предприятия. В този смисъл разгласяването в публичното пространство на сигналите, с които Комисията е сезирана, възпрепятства ефективното упражняване на правомощията й за разкриване на тайни споразумения, които ограничават конкуренцията."

Цялото изявление на КЗК, четете ТУК.

 

Засегнати от критиките от страна на бизнеса, както и на БСП, че си затварят очите пред картели и монополи в енергетиката, днес от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излязоха с официална позиция. В нея се каза, че на антимонополния орган се вменяват функции, каквито по закон няма. Но и че публичността в работа му пречела на "ефективното упражняване на правомощията".

"Във връзка с разпространената в публичното пространство информация за отказ на КЗК да разгледа сигнали, свързани с пазара на електрическа енергия, Комисията информира обществеността, че всички постъпили през последните месеци сигнали за проблеми на пазара на търговия с електрическа енергия по свободно договорени цени са присъединени и се разглеждат в рамките на производството за извършване на секторен анализ на електроенергийния пазар, което КЗК извършва в момента. Всички твърдения в получените сигнали се проучват с цел събиране на достатъчно доказателства за наличието на конкурентни проблеми в сектора, които да дадат основание на Комисията да се самосезира в рамките на своята компетентност и при спазване целите на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК)", посочват от КЗК.

И допълват, че от служителите например се изисква да проверяват свързани ли са фирми. Последното е по повод сигнала на левицата до прокуратурата за монополно положение, установено от фирми, свързани с "Христо Ковачки от Сейшелите".

"Правомощията, с които Комисията разполага при изпълнението на своите функции, са изчерпателно предвидени в ЗЗК. КЗК не разполага с правомощия по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Недопустимо е вменяването на задължения и отговорности на КЗК, които са от компетентността на други държавни органи или органи на съдебната власт", посочват в отговор от Комисията.

И се оплакват, че публичността в работата им всъщност предупреждавала потенциалните нарушители, че антимонополният орган разследва, т.е. пречила им да работят:

"Предвид изказаните пред обществеността твърдения за наличие на картели и монополно положение, Комисията също разяснява, че картелите са тайни договорки между пазарните участници, чието разкриване е изключително трудно. Именно поради това ЗЗК предвижда правомощието на Комисията да извършва проверки на място, чрез които да бъдат събрани доказателства за наличието на подобни антиконкурентни договорки. За да бъдат такива проверки ефективни и да изпълнят своята цел, те трябва да бъдат внезапни и изненадващи за проверяваните предприятия. В този смисъл разгласяването в публичното пространство на сигналите, с които Комисията е сезирана, възпрепятства ефективното упражняване на правомощията й за разкриване на тайни споразумения, които ограничават конкуренцията."

Цялото изявление на КЗК, четете ТУК.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Ще продължите ли да спазвате мерките срещу COVID-19 след края на извънредното положение?