Article_top

Министерството на здравеопазването е спряло търга за реконструкцията и строителството на нова детска болница. Решението на министър Кирил Ананиев е публикувано в сайта на институцията и в Агенцията по обществените поръчки. От документа става ясно, че причината е жалбата срещу процедурата, внесена от Камарата на архитектите в България (КАБ) в началото на август в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Освен архитектите, търга оспорват и от браншовата организация на инженерите. 

КЗК е образувала производство по жалбата от архитектите на 28 август. В нея има искане за спиране на търга до произнасянето на антимонополния орган, става ясно от решението на Кирил Ананиев. В него пише:

С уведомление с изх. № ИС-912/КЗК-692/2019 г. на Комисията за защита на конкуренция, получено на 28.08.2019 г. в 15:14 часа Министерство на здравеопазването е уведомено за образувано производство по преписка № КЗК/692/2019 г. по жалба с вх. № ВХР-1545-06.08.2019 г. подадена от КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КАБ), срещу Решение № РД-11-260 от 09.07.2019 г. на министъра на здравеопазването, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“ и Решение № РД-11-284 от 26.07.2019г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация на министъра на здравеопазването. С жалбата е поискана временна мярка "спиране на процедурата" С оглед на горното и на основание чл. 203, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви информирам, че процедурата по обществената поръчка спира, считано от 28.08.2019 г., на която дата Министерството на здравеопазването е уведомено за образуваното производство по чл. 200, ал. 1 от Комисията за защита на конкуренцията до влизане в сила на:

1. Определението, с което се оставят без уважение исканията за временна мярка

 2. Решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

Търгът за „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“ беше обявен в началото на юли, като МЗ сложи таван на бюджета от 95,4 млн. лева с ДДС. Предвижда се болницата да бъде изградена на мястото недовършения от 30 години корпус на клиниката по педиатрия в двора на Александровска болница. Според плановете на МЗ бъдещата Национална детска болница трябва да се простира на площ от 45 000 кв. м. в два основни 11-етажни корпуса, 6 триетажни и 2 сутерена и да разполага с 350-400 легла.

Според организациите на архитектите и инженерите обаче старата сграда, която МЗ иска да пригоди за детска болница, не отговаря на съвременните стандарти. 

„Т.нар. „инженеринг“ крие риск от компромиси и вратички за избиране на евтини и стари решения, които да бъдат продадени на висока цена на обществото. Техническото задание към тази поръчка е непълно и невъзможно, например не е показано дали трябва да има вторично захранване от генератор, нещо задължително за болница, не е посочено как ще се отоплява сградата - това е основателна причина поръчката да бъде спряна от КЗК и да бъде върната за доработка. Напът сме да получим поредната скъпа обществена поръчка с незадоволително качество“, заяви при обявяването на жалбата председателят на Камарата на архитекстите арх. Борислав Игнатов (към онзи момент не беше обявен за кандидат за кмет на София - б.р.) 

Зам.-председателката на камарата арх. Петкана Бакалова добави:

“Обектът е изключително отговорен и поставя в риск живота и здравето на тези, които ще се лекуват вътре. Още повече, че самото задание е изключително непълно. Освен конструктивно обследване трябваше да има и предпроектно проучване. Да е ясно дали прилежащата инфраструктура може да поеме този обект, да е ясно дали самата концепция е правилна за такава болница“, каза още Бакалова.

Трябва да се изясни може ли тази сграда да бъде на определеното за целта място, какви инженерни съоръжения трябва да се изградят, каква захранваща техническа инфраструктура е необходима. Това в момента не е изяснено, смятат още от Камарата.

Предстои КЗК да се произнесе с определение дали поисканата временна мярка за спиране на търга, поиската в жалбата, е основателна. А след това да се произнесе и по същество. В първоначалния вариант на търга оферти трябваше да се приемат до края на август, но след това срокът бе удължен по 11 септември. Сега и той не важи. Ако КЗК не спре обществената поръчка, ще бъдат обявени нови дати. 

 

 

Министерството на здравеопазването е спряло търга за реконструкцията и строителството на нова детска болница. Решението на министър Кирил Ананиев е публикувано в сайта на институцията и в Агенцията по обществените поръчки. От документа става ясно, че причината е жалбата срещу процедурата, внесена от Камарата на архитектите в България (КАБ) в началото на август в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Освен архитектите, търга оспорват и от браншовата организация на инженерите. 

КЗК е образувала производство по жалбата от архитектите на 28 август. В нея има искане за спиране на търга до произнасянето на антимонополния орган, става ясно от решението на Кирил Ананиев. В него пише:

С уведомление с изх. № ИС-912/КЗК-692/2019 г. на Комисията за защита на конкуренция, получено на 28.08.2019 г. в 15:14 часа Министерство на здравеопазването е уведомено за образувано производство по преписка № КЗК/692/2019 г. по жалба с вх. № ВХР-1545-06.08.2019 г. подадена от КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КАБ), срещу Решение № РД-11-260 от 09.07.2019 г. на министъра на здравеопазването, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“ и Решение № РД-11-284 от 26.07.2019г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация на министъра на здравеопазването. С жалбата е поискана временна мярка "спиране на процедурата" С оглед на горното и на основание чл. 203, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви информирам, че процедурата по обществената поръчка спира, считано от 28.08.2019 г., на която дата Министерството на здравеопазването е уведомено за образуваното производство по чл. 200, ал. 1 от Комисията за защита на конкуренцията до влизане в сила на:

1. Определението, с което се оставят без уважение исканията за временна мярка

 2. Решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

Търгът за „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“ беше обявен в началото на юли, като МЗ сложи таван на бюджета от 95,4 млн. лева с ДДС. Предвижда се болницата да бъде изградена на мястото недовършения от 30 години корпус на клиниката по педиатрия в двора на Александровска болница. Според плановете на МЗ бъдещата Национална детска болница трябва да се простира на площ от 45 000 кв. м. в два основни 11-етажни корпуса, 6 триетажни и 2 сутерена и да разполага с 350-400 легла.

Според организациите на архитектите и инженерите обаче старата сграда, която МЗ иска да пригоди за детска болница, не отговаря на съвременните стандарти. 

„Т.нар. „инженеринг“ крие риск от компромиси и вратички за избиране на евтини и стари решения, които да бъдат продадени на висока цена на обществото. Техническото задание към тази поръчка е непълно и невъзможно, например не е показано дали трябва да има вторично захранване от генератор, нещо задължително за болница, не е посочено как ще се отоплява сградата - това е основателна причина поръчката да бъде спряна от КЗК и да бъде върната за доработка. Напът сме да получим поредната скъпа обществена поръчка с незадоволително качество“, заяви при обявяването на жалбата председателят на Камарата на архитекстите арх. Борислав Игнатов (към онзи момент не беше обявен за кандидат за кмет на София - б.р.) 

Зам.-председателката на камарата арх. Петкана Бакалова добави:

“Обектът е изключително отговорен и поставя в риск живота и здравето на тези, които ще се лекуват вътре. Още повече, че самото задание е изключително непълно. Освен конструктивно обследване трябваше да има и предпроектно проучване. Да е ясно дали прилежащата инфраструктура може да поеме този обект, да е ясно дали самата концепция е правилна за такава болница“, каза още Бакалова.

Трябва да се изясни може ли тази сграда да бъде на определеното за целта място, какви инженерни съоръжения трябва да се изградят, каква захранваща техническа инфраструктура е необходима. Това в момента не е изяснено, смятат още от Камарата.

Предстои КЗК да се произнесе с определение дали поисканата временна мярка за спиране на търга, поиската в жалбата, е основателна. А след това да се произнесе и по същество. В първоначалния вариант на търга оферти трябваше да се приемат до края на август, но след това срокът бе удължен по 11 септември. Сега и той не важи. Ако КЗК не спре обществената поръчка, ще бъдат обявени нови дати. 

 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Само Нено Димов ли е виновен за водната криза и боклука?