Article_top

Българите биха подкрепили всичко, което е свързано с повече дисциплина в училище. Осъждат агресията както между ученици, така и над учители. Склонни са да подкрепят въвеждането на униформи, лишаването на децата от мобилни телефони, както и възлагането на работа на учениците.

Това сондаж на "Галъп интернешънъл", проведен в навечерието на новата учебна година. Агенцията е проверила отношението към поредица ситуации, идеи и практики.

Данните са от независимата от външно финансиране изследователска програма "Политически и икономически индекс" на агенцията. Последното изследване е проведено по метода "лице в лице" сред 802 души между между 4 и 10 септември. 1% от извадката е равен на около 55 000 души.

Униформи, телефони, домашни посещения

Малко повече от половината от респондентите, или 52 на сто, подкрепят общото въвеждане на униформи в училищата при всички обстоятелства, 31% при някои, а 11% са абсолютно протиев. Останалите нямат мнение. Най-младите обаче са и най-негативно настроени срещу подобна идея, посочват от "Галъп".

Положителна е нагласата на анкетираните и към въпроса приемат ли учителите да ходят на домашни посещения, за да проверят защо децата не ходят на училище. 45% са "за", 38 на сто - само в някои случаи, а 11% не го приемат при никакви обстоятелства. Останалите не знаят.

"Най-възрастните, традиционно, подкрепят подобна идея, което вероятно се дължи и на спомени, а най-младите и тук са най-несъгласни. Тук, разбира се, следва да се направи уточнението, че обществото не държи да вменява тъкмо на учителите подобна роля, а просто одобрява генералната идея някой да върши това", посочват социолозите.

Развитието на комуникациите и на практика използването на мобилни телефони от всички деца, както и проблемите, които следват от това, е провокирала "Галъп интернешънъл" да постави на проверка "крайната ситуация, при която изцяло да се забрани носенето на телефон в училище".

Малко под една четвърт от респондентите (24 на сто) се обявяват абсолютно "за" такава мярка, а почти половината от интервюираните смятат, че мярката трябва да е само в някои ситуации (47%). Малко повече от една пета (22 на сто) са съвсем против, което вероятно се дължи на факта, че се прекъсва, например, възможността за комуникация между родител и дете. 7% не могат да отговорят. По-младите – отново – са и най-несъгласни с подобна идея, а обратното – най-възрастните по-скоро подкрепят подобна мярка.

"Униформите, проверките по домовете, забраните – това са идеите, които събират най-сериозна подкрепа в проучването. Както и по-нагоре стана ясно, ясно личи афинитет към повече дисциплина в училище", правят извод от "Галъп".

По отношение на възможността (а и необходимостта) учениците да работят, докато учат, 60% се съгласяват, но само в определени ситуации. Абсолютно приемливо е за 22 на сто от респондентите, а за 14% изобщо не е при никакви обстоятелства. Най-младите и хората на средна възраст са тези, които подкрепят най-силно подобна идея. Хората в най-активна възраст пък, по-скоро биха я подкрепили в някои ситуации.

"Данните ясно показват, че работата сред ученици се възприема в малко по-висока степен на фона на редица други практики и идеи, които бяха проверени. Очевидно е, че това се приема и като своеобразна дисциплинираща мярка, като неизбежност в днешния пазар на труда, и като още една форма на учение и съзряване. Все пак, не са малко и онези, които явно биха искали да виждат учениците, свободни от необходимостта да печелят пари", посочват от "Галъп". 

"Не" на агресията

Мнозинство от 88% от интервюираните закономерно смятат, че агресивно поведение на ученик към учител, например, е неприемливо при никакви ситуации. 8% смятат, че е приемливо в някои случаи, а 1% във всички. Останалите не могат да преценят.

"Сред групите, които като че ли проявяват малко по-осезаема възприемчивост към агресия, личат най-вече маргинални слоеве от обществото и това е донякъде повод за тревога. Като че ли, малко по-агресивно са настроени и най-младите в изследването", отчитат социолозите.

Когато пък става дума за агресия между самите ученици съотношението е почти същото. 83% смятат, че при никакви обстоятелства не е приемливо ученици да се бият в училище, 12% все пак смятат, че е приемливо понякога, а е едва 2% смятат, че винаги е приемливо подобно поведение. Останалите не могат да отговорят. Отново, най-младите и маргинализирани слоеве са и онези, които отричат агресията, но не толкова твърдо.

Малко по-различно е положението, когато стане дума за това дали учителите имат правото да шамаросват учениците. 59% от респондентите смятат, че учителите нямат право да правят това при никакви обстоятелства, но пък тук има и малко под една трета, които са на мнение, че това е приемливо при определени обстоятелства (30 на сто). 5% пък смятат, че шамарите са приемливи във всички случаи.

"Подкрепа за "възпитателния бой" се открива при по-старите, хората от селата и по-ниско образованите. При най-младите, хората в активна възраст, високо образованите, респективно тези от столицата, учителският шамар изглежда е най-неприемлив", посочват социолозите.

Малко над половината от респондентите (53 на сто) смятат, че е неприемливо родители да се конфронтират с учителите на децата си, а близо 40% приемат това, но при някои обстоятелства. 3% смятат, че конфронтацията на родители с учители е приемлива при всякакви обстоятелства. Демографските показатели сочат, че по-младите са тези, които са по-склонни да приемат конфронтацията, а по-възрастните са на обратното мнение.

"Разбира се, в отговорите личи и декларативност на нагласите, но видно е, че като цяло агресивното отношение не се ползва с обществен престиж, дори и под условие. Друг е въпросът колко искрени са респондентите в своите отговори. Ако въобще има някаква декларирана толерантност към агресивно поведение, то се възприема "в името на децата" - дали заради дисциплина, или заради несъгласие на родители с учители. Дори и в този случай обаче групите с по-висок социален статус са против. Известна тревога буди малко по-високото ниво на възприемчивост към конфронтационни модели, когато става дума за мнението на най-младите. Това може да е закономерна последица от енергията, присъща на възрастта или пък да е обективно наблюдение на реалността в някои училища, но и в двата случая изисква внимание", посочват от "Галъп".

88% от запитаните също така смятат, че употребата на наркотични вещества не е приемлива при никакви обстоятелства, 8% при някои обстоятелства, а 2% при всякакви.  Консумацията на енергийни напитки от ученици, която често попада в медийното полезрение, като тема с проблемен характер, се приема негативно при 63% от интервюираните. Една пета обаче подкрепя твърдението, че все пак може учениците да ги консумират, но при някои обстоятелства. За употреба без забрани са 3% от интервюираните. Останалите се колебаят.

Анаболи и секс

Изграждането на добра фигура сред подрастващите все повече навлиза като приоритет в живота им, което понякога се стимулира с анаболи и стероиди. Три четвърти от интервюираните смятат, че използването им е неприемливо при никакви обстоятелства, 12% все пак смятат, че употребата им е допустима в някои ситуации, а 3% са на мнение, че могат да се ползват при всякакви обстоятелства. Сред тези, които смятат все пак, малко или много допустимо, както може да се очаква, са най-младите.

За 56 на сто от интервюираните сексуалните контакти между ученици не са приемливи при никакви обстоятелства. За една четвърт те са приемливи, но в определени ситуации, а за 4% сексуалните контакти са приемливи при всякакви обстоятелства. Естествено, най-младите приемат сексуалните контакти, тъй като са и най-близо до тези проблеми. 

 

 

Българите биха подкрепили всичко, което е свързано с повече дисциплина в училище. Осъждат агресията както между ученици, така и над учители. Склонни са да подкрепят въвеждането на униформи, лишаването на децата от мобилни телефони, както и възлагането на работа на учениците.

Това сондаж на "Галъп интернешънъл", проведен в навечерието на новата учебна година. Агенцията е проверила отношението към поредица ситуации, идеи и практики.

Данните са от независимата от външно финансиране изследователска програма "Политически и икономически индекс" на агенцията. Последното изследване е проведено по метода "лице в лице" сред 802 души между между 4 и 10 септември. 1% от извадката е равен на около 55 000 души.

Униформи, телефони, домашни посещения

Малко повече от половината от респондентите, или 52 на сто, подкрепят общото въвеждане на униформи в училищата при всички обстоятелства, 31% при някои, а 11% са абсолютно протиев. Останалите нямат мнение. Най-младите обаче са и най-негативно настроени срещу подобна идея, посочват от "Галъп".

Положителна е нагласата на анкетираните и към въпроса приемат ли учителите да ходят на домашни посещения, за да проверят защо децата не ходят на училище. 45% са "за", 38 на сто - само в някои случаи, а 11% не го приемат при никакви обстоятелства. Останалите не знаят.

"Най-възрастните, традиционно, подкрепят подобна идея, което вероятно се дължи и на спомени, а най-младите и тук са най-несъгласни. Тук, разбира се, следва да се направи уточнението, че обществото не държи да вменява тъкмо на учителите подобна роля, а просто одобрява генералната идея някой да върши това", посочват социолозите.

Развитието на комуникациите и на практика използването на мобилни телефони от всички деца, както и проблемите, които следват от това, е провокирала "Галъп интернешънъл" да постави на проверка "крайната ситуация, при която изцяло да се забрани носенето на телефон в училище".

Малко под една четвърт от респондентите (24 на сто) се обявяват абсолютно "за" такава мярка, а почти половината от интервюираните смятат, че мярката трябва да е само в някои ситуации (47%). Малко повече от една пета (22 на сто) са съвсем против, което вероятно се дължи на факта, че се прекъсва, например, възможността за комуникация между родител и дете. 7% не могат да отговорят. По-младите – отново – са и най-несъгласни с подобна идея, а обратното – най-възрастните по-скоро подкрепят подобна мярка.

"Униформите, проверките по домовете, забраните – това са идеите, които събират най-сериозна подкрепа в проучването. Както и по-нагоре стана ясно, ясно личи афинитет към повече дисциплина в училище", правят извод от "Галъп".

По отношение на възможността (а и необходимостта) учениците да работят, докато учат, 60% се съгласяват, но само в определени ситуации. Абсолютно приемливо е за 22 на сто от респондентите, а за 14% изобщо не е при никакви обстоятелства. Най-младите и хората на средна възраст са тези, които подкрепят най-силно подобна идея. Хората в най-активна възраст пък, по-скоро биха я подкрепили в някои ситуации.

"Данните ясно показват, че работата сред ученици се възприема в малко по-висока степен на фона на редица други практики и идеи, които бяха проверени. Очевидно е, че това се приема и като своеобразна дисциплинираща мярка, като неизбежност в днешния пазар на труда, и като още една форма на учение и съзряване. Все пак, не са малко и онези, които явно биха искали да виждат учениците, свободни от необходимостта да печелят пари", посочват от "Галъп". 

"Не" на агресията

Мнозинство от 88% от интервюираните закономерно смятат, че агресивно поведение на ученик към учител, например, е неприемливо при никакви ситуации. 8% смятат, че е приемливо в някои случаи, а 1% във всички. Останалите не могат да преценят.

"Сред групите, които като че ли проявяват малко по-осезаема възприемчивост към агресия, личат най-вече маргинални слоеве от обществото и това е донякъде повод за тревога. Като че ли, малко по-агресивно са настроени и най-младите в изследването", отчитат социолозите.

Когато пък става дума за агресия между самите ученици съотношението е почти същото. 83% смятат, че при никакви обстоятелства не е приемливо ученици да се бият в училище, 12% все пак смятат, че е приемливо понякога, а е едва 2% смятат, че винаги е приемливо подобно поведение. Останалите не могат да отговорят. Отново, най-младите и маргинализирани слоеве са и онези, които отричат агресията, но не толкова твърдо.

Малко по-различно е положението, когато стане дума за това дали учителите имат правото да шамаросват учениците. 59% от респондентите смятат, че учителите нямат право да правят това при никакви обстоятелства, но пък тук има и малко под една трета, които са на мнение, че това е приемливо при определени обстоятелства (30 на сто). 5% пък смятат, че шамарите са приемливи във всички случаи.

"Подкрепа за "възпитателния бой" се открива при по-старите, хората от селата и по-ниско образованите. При най-младите, хората в активна възраст, високо образованите, респективно тези от столицата, учителският шамар изглежда е най-неприемлив", посочват социолозите.

Малко над половината от респондентите (53 на сто) смятат, че е неприемливо родители да се конфронтират с учителите на децата си, а близо 40% приемат това, но при някои обстоятелства. 3% смятат, че конфронтацията на родители с учители е приемлива при всякакви обстоятелства. Демографските показатели сочат, че по-младите са тези, които са по-склонни да приемат конфронтацията, а по-възрастните са на обратното мнение.

"Разбира се, в отговорите личи и декларативност на нагласите, но видно е, че като цяло агресивното отношение не се ползва с обществен престиж, дори и под условие. Друг е въпросът колко искрени са респондентите в своите отговори. Ако въобще има някаква декларирана толерантност към агресивно поведение, то се възприема "в името на децата" - дали заради дисциплина, или заради несъгласие на родители с учители. Дори и в този случай обаче групите с по-висок социален статус са против. Известна тревога буди малко по-високото ниво на възприемчивост към конфронтационни модели, когато става дума за мнението на най-младите. Това може да е закономерна последица от енергията, присъща на възрастта или пък да е обективно наблюдение на реалността в някои училища, но и в двата случая изисква внимание", посочват от "Галъп".

88% от запитаните също така смятат, че употребата на наркотични вещества не е приемлива при никакви обстоятелства, 8% при някои обстоятелства, а 2% при всякакви.  Консумацията на енергийни напитки от ученици, която често попада в медийното полезрение, като тема с проблемен характер, се приема негативно при 63% от интервюираните. Една пета обаче подкрепя твърдението, че все пак може учениците да ги консумират, но при някои обстоятелства. За употреба без забрани са 3% от интервюираните. Останалите се колебаят.

Анаболи и секс

Изграждането на добра фигура сред подрастващите все повече навлиза като приоритет в живота им, което понякога се стимулира с анаболи и стероиди. Три четвърти от интервюираните смятат, че използването им е неприемливо при никакви обстоятелства, 12% все пак смятат, че употребата им е допустима в някои ситуации, а 3% са на мнение, че могат да се ползват при всякакви обстоятелства. Сред тези, които смятат все пак, малко или много допустимо, както може да се очаква, са най-младите.

За 56 на сто от интервюираните сексуалните контакти между ученици не са приемливи при никакви обстоятелства. За една четвърт те са приемливи, но в определени ситуации, а за 4% сексуалните контакти са приемливи при всякакви обстоятелства. Естествено, най-младите приемат сексуалните контакти, тъй като са и най-близо до тези проблеми. 

 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?