Article_top

Ръководството на БДЖ е взело решение да преобразува дъщерните си дружества - БДЖ "Пътнически превози" и БДЖ "Товарни превози", в еднолични акционерни дружества и да смени тяхното ръководство. Това съобщиха днес в официално съобщение от холдинга. 

Преобразуването се налага заради новоприетият Закон за публичните предприятия, който уреждащ ачина за определяне и публично оповестяване на държавната политика в областта на публичните предприятия, въвеждането на стандарти за добро корпоративно управление, както и задължения за оповестяване и прозрачност на дейността и органите им за управление, пишат от БДЖ. 

Освен това е взето решение и за смяна на ръководството на двете дружества, които до момента се управляваха от по един човек. С промените се приема, че "следва да се формират нови екипи,  вместо един управител, които да поемат всички оперативни дейности под новата форма на корпоративно управление (ЕАД)".

Според БДЖ управлението в периода на преобразуване на двете дружества ще се осъществява от екип от до трима души, които ще бъдат в основата на бъдещия Съвет на директорите. 

"Поради получения отказ от действащите управители - инж. Христо Иванов и инж. Любомир Илиев, да участват в новия управленски формат, в началото управлението ще се извършва съвместно от управител и прокурист, като се провеждат допълнителни разговори с доказани експерти в железопътния транспорт с опит в управлението на частни и държавни компании", допълват от железницата. 

От там признават, че въпреки че двете дружества са оформили до голямастепен своя оперативен модел на работа, изпълнението на основните задачи не е на необходимото ниво, а ключовите финансови и обемни показатели беежат спад. 

"Налице е илна необходимост от преразглеждане на организационните структури и основните бизнес процеси и привеждането им към модерни управленски методи, при намаляване на административно-бюрократичната тежест и фокусиране върху основната дейност, за да могат „БДЖ - Пътнически превози“ и „БДЖ - Товарни превози“ да отговорят на своите предизвикателства в съвременните условия", изтъква ръководството на БДЖ. 

Така излиза, че изход от кризата държавната железница вижда в повишаване на броя на ръководителите на дружествата. Новите управленци ще имат задачата да изготвят и бюджетите за следващата година, които ще се изпълняват от новите Съвети на директорите. 

Окончателното преобразуване се очаква да приключи до края на януари на 2020 г., а окончателното привеждане на дружествата към изискванията на Закона за публичните предприятия - до края на месец септември 2020 г.

Към момента новите управители не са ясни или поне не са обявени публично от БДЖ. 

"В този едногодишен период задачите на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД ще включват определяне на стратегията за развитието, приемане и контрол на изпълнението на бюджетите, разпореждане с активи, принципно одобрение на обществени поръчки с голяма значимост за работата на дружествата, изчистване на наследените дългови взаимоотношения със собственика, с което да подготви дружествата за самостоятелно управление, водено от единодушни, а не от еднолични решения в рамките на съвременните пазарни условия", завършват обяснението си за рокадата от БДЖ. 

 
Снимка БГНЕС

Ръководството на БДЖ е взело решение да преобразува дъщерните си дружества - БДЖ "Пътнически превози" и БДЖ "Товарни превози", в еднолични акционерни дружества и да смени тяхното ръководство. Това съобщиха днес в официално съобщение от холдинга. 

Преобразуването се налага заради новоприетият Закон за публичните предприятия, който уреждащ ачина за определяне и публично оповестяване на държавната политика в областта на публичните предприятия, въвеждането на стандарти за добро корпоративно управление, както и задължения за оповестяване и прозрачност на дейността и органите им за управление, пишат от БДЖ. 

Освен това е взето решение и за смяна на ръководството на двете дружества, които до момента се управляваха от по един човек. С промените се приема, че "следва да се формират нови екипи,  вместо един управител, които да поемат всички оперативни дейности под новата форма на корпоративно управление (ЕАД)".

Според БДЖ управлението в периода на преобразуване на двете дружества ще се осъществява от екип от до трима души, които ще бъдат в основата на бъдещия Съвет на директорите. 

"Поради получения отказ от действащите управители - инж. Христо Иванов и инж. Любомир Илиев, да участват в новия управленски формат, в началото управлението ще се извършва съвместно от управител и прокурист, като се провеждат допълнителни разговори с доказани експерти в железопътния транспорт с опит в управлението на частни и държавни компании", допълват от железницата. 

От там признават, че въпреки че двете дружества са оформили до голямастепен своя оперативен модел на работа, изпълнението на основните задачи не е на необходимото ниво, а ключовите финансови и обемни показатели беежат спад. 

"Налице е илна необходимост от преразглеждане на организационните структури и основните бизнес процеси и привеждането им към модерни управленски методи, при намаляване на административно-бюрократичната тежест и фокусиране върху основната дейност, за да могат „БДЖ - Пътнически превози“ и „БДЖ - Товарни превози“ да отговорят на своите предизвикателства в съвременните условия", изтъква ръководството на БДЖ. 

Така излиза, че изход от кризата държавната железница вижда в повишаване на броя на ръководителите на дружествата. Новите управленци ще имат задачата да изготвят и бюджетите за следващата година, които ще се изпълняват от новите Съвети на директорите. 

Окончателното преобразуване се очаква да приключи до края на януари на 2020 г., а окончателното привеждане на дружествата към изискванията на Закона за публичните предприятия - до края на месец септември 2020 г.

Към момента новите управители не са ясни или поне не са обявени публично от БДЖ. 

"В този едногодишен период задачите на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД ще включват определяне на стратегията за развитието, приемане и контрол на изпълнението на бюджетите, разпореждане с активи, принципно одобрение на обществени поръчки с голяма значимост за работата на дружествата, изчистване на наследените дългови взаимоотношения със собственика, с което да подготви дружествата за самостоятелно управление, водено от единодушни, а не от еднолични решения в рамките на съвременните пазарни условия", завършват обяснението си за рокадата от БДЖ. 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?