Article_top

ВМРО сезира прокуратурата за неправомерни действия от страна на две неправителствени организации, свързани според партията със забранената у нас "ОМО Илинден-Пирин". Става въпрос за "опити за създаване на македонско малцинство в България".

Това се разбира от прессъобщение на партията. Сигналът до държавното обвинение е подаден лично от вицепремиера, министър на отбраната, съпредседател на Обединени патриоти и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов, става ясно още.

"Опасната дейност се извършва от две НПО-та, регистрирани в Благоевград, които имат заложени в уставите си цели и задачи, сходни със забранената у нас партия "ОМО Илинден-Пирин". Сред учредителите на едното сдружение фигурират и имена от ръководството на въпросната противоконституционна организация", посочва Каракачанов.

Визираните от него две сдружения са "Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права" и "Антични македонци". Каракачанов настоява за прекратяване на регистрациите им. И посочва като основание чл. 13 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в който са записани хипотезите за прекратяване на регистрацията на НПО. В случая, когато "извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави".

"НПО-тата са регистрирани в периода от началото на месец август. В мотивите за учредяване им учредителите са заявили, че ще осъществяват дейност за подкрепа в различни насоки на "македонското малцинство" в Република България. И двете сдружения са регистрирани за извършване на дейност в частна полза", пише още лидерът на ВМРО.

В мотивите на сигнала Красимир Каракачанов посочва поотделно причините за двете сдружения, като основните са "опасни сходства с дейността, извършвана преди години от забранената с решение на "ОМО Илинден-Пирин", опасни пропагандни дейности, които открито водят към сепаратизъм и извършване на процеси по формиране на малцинство, което е в противовес с Конституцията на Република България."

За сдружението "Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права" Каракачанов посочва, че уставът му е еднакъв с този на "Македонски клуб за етническа толерантност", на което през 2013 г. съдът е отказал регистрация "именно заради заявените от сдружението цели на дейността и средствата за тяхното постигане". Според магистратите "Македонски клуб..." следва да се определи като организация, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост и единството на нацията - следователно противоречи на Конституцията.

Единият от учредителите на "Гражданско сдружение..." Ангел Радонов и сдружението "Македонски клуб за етническа толерантност в България" са подали жалба срещу България пред Европейския съд по правата на човека. Производството по тази жалба е все още не е приключило, посочва Каракачанов.

На вицепремиера му направило впечатление, че "Антични македонци" е регистрирано много скоро след регистрацията на предходното сдружение. В неговия устав са заложени цели за изследване и проучване на историята и културата на македонския народ от антично време и до днес; цялостна поддръжка на всички проекти на полето на културно-просветната дейност, всички научни дейности от областта на античната македонска история и култура. А в средствата за постигане на тези цели се предвижда популяризиране чрез списания, бюлетини, брошури, плакати, материали от конференции и други подобни издания, чрез електронни средства и носители, публикации, кампании и обществени изяви с цел повишаване интереса на медиите, институциите, организациите и обществото към сдружението, към актуалните проблеми по посочената тематика.

От списъка на учредителите на това сдружение в него фигурират лица, които са сред учредителите на забранената у нас "ОМО Илинден".

"И двете сдружения, които дадоха повод да Ви изпратя този сигнал, са със седалище и адрес на управление в гр. Благоевград. Пак там са били предвидени седалищата и адресите на управления на други две сдружения – "Дружеството на репресираните македонци в България, жертви на комунистическия терор" и "Македонски клуб за етническа толерантност в България", на които е била отказана регистрация в периода 2013-2014 г. Връзката между тези сдружения както през техните Устави, така и през лицата, които ги учредяват, е идентична с начина, по който се случиха през 90-те години събитията около сдружението и последвалата го партия "ОМО Илинден-ПИРИН", посочва в заключение Каракачанов в сигнала си до държавното обвинение.

 

ВМРО сезира прокуратурата за неправомерни действия от страна на две неправителствени организации, свързани според партията със забранената у нас "ОМО Илинден-Пирин". Става въпрос за "опити за създаване на македонско малцинство в България".

Това се разбира от прессъобщение на партията. Сигналът до държавното обвинение е подаден лично от вицепремиера, министър на отбраната, съпредседател на Обединени патриоти и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов, става ясно още.

"Опасната дейност се извършва от две НПО-та, регистрирани в Благоевград, които имат заложени в уставите си цели и задачи, сходни със забранената у нас партия "ОМО Илинден-Пирин". Сред учредителите на едното сдружение фигурират и имена от ръководството на въпросната противоконституционна организация", посочва Каракачанов.

Визираните от него две сдружения са "Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права" и "Антични македонци". Каракачанов настоява за прекратяване на регистрациите им. И посочва като основание чл. 13 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в който са записани хипотезите за прекратяване на регистрацията на НПО. В случая, когато "извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави".

"НПО-тата са регистрирани в периода от началото на месец август. В мотивите за учредяване им учредителите са заявили, че ще осъществяват дейност за подкрепа в различни насоки на "македонското малцинство" в Република България. И двете сдружения са регистрирани за извършване на дейност в частна полза", пише още лидерът на ВМРО.

В мотивите на сигнала Красимир Каракачанов посочва поотделно причините за двете сдружения, като основните са "опасни сходства с дейността, извършвана преди години от забранената с решение на "ОМО Илинден-Пирин", опасни пропагандни дейности, които открито водят към сепаратизъм и извършване на процеси по формиране на малцинство, което е в противовес с Конституцията на Република България."

За сдружението "Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права" Каракачанов посочва, че уставът му е еднакъв с този на "Македонски клуб за етническа толерантност", на което през 2013 г. съдът е отказал регистрация "именно заради заявените от сдружението цели на дейността и средствата за тяхното постигане". Според магистратите "Македонски клуб..." следва да се определи като организация, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост и единството на нацията - следователно противоречи на Конституцията.

Единият от учредителите на "Гражданско сдружение..." Ангел Радонов и сдружението "Македонски клуб за етническа толерантност в България" са подали жалба срещу България пред Европейския съд по правата на човека. Производството по тази жалба е все още не е приключило, посочва Каракачанов.

На вицепремиера му направило впечатление, че "Антични македонци" е регистрирано много скоро след регистрацията на предходното сдружение. В неговия устав са заложени цели за изследване и проучване на историята и културата на македонския народ от антично време и до днес; цялостна поддръжка на всички проекти на полето на културно-просветната дейност, всички научни дейности от областта на античната македонска история и култура. А в средствата за постигане на тези цели се предвижда популяризиране чрез списания, бюлетини, брошури, плакати, материали от конференции и други подобни издания, чрез електронни средства и носители, публикации, кампании и обществени изяви с цел повишаване интереса на медиите, институциите, организациите и обществото към сдружението, към актуалните проблеми по посочената тематика.

От списъка на учредителите на това сдружение в него фигурират лица, които са сред учредителите на забранената у нас "ОМО Илинден".

"И двете сдружения, които дадоха повод да Ви изпратя този сигнал, са със седалище и адрес на управление в гр. Благоевград. Пак там са били предвидени седалищата и адресите на управления на други две сдружения – "Дружеството на репресираните македонци в България, жертви на комунистическия терор" и "Македонски клуб за етническа толерантност в България", на които е била отказана регистрация в периода 2013-2014 г. Връзката между тези сдружения както през техните Устави, така и през лицата, които ги учредяват, е идентична с начина, по който се случиха през 90-те години събитията около сдружението и последвалата го партия "ОМО Илинден-ПИРИН", посочва в заключение Каракачанов в сигнала си до държавното обвинение.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?