В навечерието на Международния ден за премахване на насилието над жените на 25 ноември Европейската комисия и върховният представител Федерика Могерини направиха следното изявление:

„Насилието над жените и момичетата е насилие над човечеството като цяло и не следва да има място в Европа или другаде по света. Но всички ние знаем, че въпреки нашия ангажимент все още сме далеч от преодоляването на това предизвикателство.

Насилието над жените се случва навсякъде, няма сигурно място - дори у дома. Точно обратното. Жените стават жертви на насилие както у дома, така и на работното си място, в училищата и университетите, на улицата, в процесите на разселване и миграция и във все по-голяма степен онлайн чрез кибернасилие и изказвания, подбуждащи към омраза.

Мащабът на проблема остава шокиращ: една трета от жените в Европа са били обект на физическо и/или сексуално насилие. Почти всички жертви на трафик с цел сексуална експлоатация в рамките на ЕС са жени и момичета.

В развиващите се страни всяко трето момиче е омъжвано, преди да навърши 18-годишна възраст. Най-малко 200 милиона жени и момичета са били подложени на генитално осакатяване, което все още се практикува в около 30 държави.

Като Европейски съюз и международна общност е наша отговорността да поддържаме ангажимента си за предотвратяване, открито отхвърляне и осъждане на всички актове на насилие над жените и момичетата.

Наше задължение е също така да подкрепяме и защитаваме жертвите, като създадем безопасна среда, в която те да сигнализират за престъпленията, извършени срещу тях.

Европейският съюз се ангажира да продължи да работи неуморно с партньорите си за укрепване на правните рамки и институциите, да подкрепя развитието и образованието, да подобрява услугите за преживелите насилие, да се бори за справянето с първопричините за насилието и да насърчава предоставянето на повече възможности на жените.

Прекратяването на насилието над жените и момичетата обаче изисква твърд ангажимент не само на институционално равнище. За това се изисква широко участие на международните организации и НПО, както и на гражданското общество като цяло. И най-вече на мъжете.

Следователно нашата цел е ясна: премахване на насилието над жените и момичетата. Европейският съюз ще остане начело на тази международна мобилизация в защита на правата на всяка жена и всяко момиче да живеят свободно и в безопасност. Правим това за нашето бъдеще и за нашето настояще, тъй като жените са стълбът на едно справедливо, отворено, развито и демократично общество и нищо не трябва да ги лишава от свободата да изпълняват ролята си свободно и безопасно.“