Лошата демография ще става още по-лоша. Изследването "Съвременните двама" на агенция за маркетингови проучвания "Ноема" и PR агенцията "AMI Communications България" показва, че едва една четвърт (26%) от младите хора с постоянен партньор на възраст 18-35 години имат деца, а повече от половината (56%) от младите двойки, които нямат деца, към момента не планират да имат.

Моделът семейство с едно дете се затвърждава, показва проучването. По-голямата част (61%) от двойките с деца имат по едно дете, а всяка трета двойка (35%) има две. По този показател се наблюдава разлика между анкетираните в София и в страната. В столицата едва 19% от двойките имат две деца, при 36% средно за страната.

Проучването показва също, че създаването на семейство не е водещ приоритет за младите двойки. Както партньорите без деца (34%), така и тези с деца (33%) поставят правенето на кариера на първо място. На второ е създаването на семейство (съответно 21% и 13%). Един на всеки десет определя като своя основна цел по-високото образование.

"Във все по-динамичната и конкурентна трудова среда е естествено желанието за личностно развитие да е водещо. Днес решенията за брак и деца се вземат от улегнали, вече утвърдили се в професионален план хора. Разбира се, освен тенденцията за превръщане на кариерата в приоритет, в България важна роля за промяната в семейния модел играе и сложната икономическа обстановка. Липсата на финансова стабилност е сериозен фактор  за ограничаване на броя деца в семейството", коментира Катерина Бонева - старши изследовател в "Ноема".

Данните показват сериозни разлики в нагласите на двойките с деца и тези без деца. Така например 54% от младите двойки без деца са убедени, че семейството пречи на успешната кариера. За разлика от тях, повечето хора с деца (61%) вярват, че семейството не е спънка за професионално израстване.

Проучването „Съвременните двама“ е проведено чрез дълбочинно интервю и количествено изследване с пряко лично интервю в дома. Анкетирани са 666 души над 18 години в цялата страна, които са декларирали, че в момента на изследването имат постоянен партньор, независимо дали живеят или не с него в общо жилище. В изследването е участвал само единият партньор от двойка.