Протест в подкрепа на правата на еднополовите партньори и техните семейства организират ЛГБТ активисти у нас. То е в следствие на решението на българския Върховен административен съд, който не призна сключен във Великобритания брак между Лили Бабулкова и Дарина Коилова, въпреки задължението им да го регистрират у нас.

ВАС се аргументира с тезата, че българската правна уредба "разглежда семейните отношения като правоотношение между двата биологични пола - мъж и жена". И че няма нарушение и на разпоредбите от Хартата на основните права на ЕС, тъй като правото на встъпване в брак е гарантирано в съответствие с националните закони.

"Решението на ВАС противоречи на стандартите, възприети от Европейския съд по правата на човека, тъй като не може да съществува правен вакуум относно обществени отношения, които са налице, но правната система да отказва да ги уреди. Правото на семеен живот на всички хора следва да бъде гарантирано от вътрешното право в страната“, твърди обаче адвокат Адела Качаунова.

Бабулкова и Коилова пък посочват, че тяхното семейство "е реалност".

"Непризнаването на брака ни няма силата да разруши връзката между нас. Но има силата да направи живота ни много по-труден. Жалко е, когато собствената ти държава ти създава трудности и те кара да се чувстваш малък и нищожен, и съм сигурна, че в това отношение много хора знаят как се чувстваме."

Организаторите на протеста, който ще бъде тази вечер от 19 ч пред Народното събрание, дават няколко примера защо непризнаването на брака на еднополова двойка е дискриминация. Ако единият партньор е в болница, но няма регистрация на брак или съвместно съжителство, другият партньор не може да взима медицински решения за него. Ако единият партньор почине внезапно и не е оставил завещание, другият не може да наследи общия им дом или друго имущество. Ако завещание има, оцелелият партньор би дължал данък наследство, какъвто иначе няма за семейните двойки. 

"В решението си ВАС се е опитал да се позове на определени решения на ЕСПЧ и на Съда на ЕС, но прави впечатление, че подборът на тези тези решения е тенденциозен. Така например се посочва, че ЕСПЧ изисква да се търси баланс между личностен и обществен интерес, но съдът пропуска по-късните решения, че еднаквият пол не може да се използва като аргумент за обществен интерес", отбелязва адвокат Христо Копаранов.

Еднополовите двойки не могат и да се възползват от данъчни облекчения за "младо семейство", въпреки факта, че много от тях отглеждат деца.

"Това е финалното решение по делото на Лили и Дари, но не е финалът на битката ни за равни права. Борбата продължава!", отбелязва председателката на Младежка ЛГБТ Организация "Действие" Венета Лимберова в поканата за протеста.