Еврокомисията обяви днес, че започва консултации по въпроса с въвеждането във всички държави от ЕС на минимална работна заплата.

Броят на работещите в ЕС е рекордно висок, но много от тях срещат финансови трудности, се казва в документ, разпространен в Страсбург след днешния Колегиум на комисарите. И по тази причина ЕК започва консултации със социалните партньори - дружествата и профсъюзите, - по въпроса за справедливи минимални заплати.

Комисията е готова да изслуша мненията, за да разбере дали социалните партньори очакват действия от ЕС.

От Еврокомисията изтъкват, че няма да има една-единствена минимална заплата, приложима за всички. Всяко възможно предложение ще отразява националните традиции, независимо дали става въпрос за използването на колективни споразумения или правни разпоредби.

Някои държави вече разполагат с отлични системи. Комисията желае всички системи да отговарят на нуждите, да имат достатъчно покритие, да предвиждат задълбочено съгласуване със социалните партньори и да разполагат с подходящ механизъм за обновяване.

В основата на пазарната икономика в ЕС е социалната справедливост. Тя и благоденствието са крайъгълните камъни за изграждането на устойчиво общество с най-високите стандарти на благосъстояние в света. Промените в околната среда ще изискват промени в икономиката, промишлеността, начина на пътуване и работа, храненето и потреблението.

Очаква се през следващите 5 години само изкуственият интелект и роботиката да създадат почти 60 милиона нови работни места в световен мащаб. В същото време много работни места ще се променят или ще изчезнат. Тези промени, възможности и предизвикателства засягат всички държави и всички европейци. И по тази причина би било добре те да бъдат посрещнати с общи усилия, заявява комисията.

България е сред страните с по-високи минимални заплати

Минималните заплати се смятат за нормални, ако са гарантират приличен жизнен стандарт. Те трябва да бъдат оценявани и по отношение на икономическите условия в съответната страна.

За да се види какво е съотношението между нивото на минималните заплати и разпределението на заплатите, брутните минимални заплати обикновено се сравняват с брутните средни или със средните. През 2018 г. Най-високите минимални заплати, сравнени със средните, са наблюдавани в страни със системи за колективни трудови договори. В Италия те са близо 80 на сто, а в други минималните възнаграждения варират между 40 и 60%.

Други страни с по-високи минимални заплати са България, Франция и Португалия, става ясно от документа на ЕК. По-ниски минимални възнаграждения има в Чехия, Естония и Испания.