Article_top

ДЗЗД „Детско здраве“ (обединението "Главболгарстрой" АД, "ГБС – Пловдив" АД и "Главболгарстрой Интернешънал" АД) е определеният от министъра на здравеопазването изпълнител на изграждането на Националната многопрофилна детска болница. Оферираната цена е 77 839 442, 89 лева без ДДС. Тя е за "извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)" на детската болница.

Още миналия петък беше ясно кой е най-вероятният победител след като на заседание на комисията, назначена да проведе обществената поръчка за изграждането на новата детска болница, бяха отворени ценовите предложения на желаещите да изградят сградата, както и техните технически оферти. 

От изнесените данни тогава се разбра, че един от участниците в търга - "Трейс Груп Холд" е бил отстранен. Министерството на здравеопазването не посочи конкретна причина.

Вторият, допуснат до последната фаза, участник беше обединението "Детска болница - София". То е консорциум между българската "Климатроник", мексиканската "Иновасионес Техникас Ен Симентасион СА ДЕ СВ" и испанската "Проес Консулторес". Тези кандидати са заявили обаче малко по-висока цена, а техническото им предложение е оценено доста по-ниско от това на ДЗЗД "Детско здраве".

Поръчката за проектиране и строителство на Националната детска болница беше обявена в началото на юли, като МЗ сложи таван на бюджета от 95,4 млн. лева с ДДС. Предвижда се тя да бъде изградена на мястото на недовършения от 30 години корпус на клиниката по педиатрия в двора на Александровска болница. Плановете на министерството предвиждат бъдещата Национална детска болница да се простира на площ от 45 000 кв. м в два основни 11-етажни корпуса, шест триетажни и два сутерена и да разполага с 350-400 легла.

В началото на август обаче МЗ  спря търга заради подадена жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК ) от Камарата на архитектите. Освен от архитектите поръчката беше оспорена и от браншовата организация на инженерите. Жалбовносителите настояваха за спиране на тръжната процедура, тъй като според тях заложените параметри са порочни и по никакъв начин не гарантират качественото изпълнение на сградата. 

Жалбата имаше два основни момента – вида на процедурата, която е инженеринг, и обема и съдържанието на техническото задание, което Камарата на архитектите смяташе за непълно.

В края на септември обаче КЗК реши да остави жалбата без уважение и министерството поднови търга с нови дати за крайния срок. 

 

ДЗЗД „Детско здраве“ (обединението "Главболгарстрой" АД, "ГБС – Пловдив" АД и "Главболгарстрой Интернешънал" АД) е определеният от министъра на здравеопазването изпълнител на изграждането на Националната многопрофилна детска болница. Оферираната цена е 77 839 442, 89 лева без ДДС. Тя е за "извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)" на детската болница.

Още миналия петък беше ясно кой е най-вероятният победител след като на заседание на комисията, назначена да проведе обществената поръчка за изграждането на новата детска болница, бяха отворени ценовите предложения на желаещите да изградят сградата, както и техните технически оферти. 

От изнесените данни тогава се разбра, че един от участниците в търга - "Трейс Груп Холд" е бил отстранен. Министерството на здравеопазването не посочи конкретна причина.

Вторият, допуснат до последната фаза, участник беше обединението "Детска болница - София". То е консорциум между българската "Климатроник", мексиканската "Иновасионес Техникас Ен Симентасион СА ДЕ СВ" и испанската "Проес Консулторес". Тези кандидати са заявили обаче малко по-висока цена, а техническото им предложение е оценено доста по-ниско от това на ДЗЗД "Детско здраве".

Поръчката за проектиране и строителство на Националната детска болница беше обявена в началото на юли, като МЗ сложи таван на бюджета от 95,4 млн. лева с ДДС. Предвижда се тя да бъде изградена на мястото на недовършения от 30 години корпус на клиниката по педиатрия в двора на Александровска болница. Плановете на министерството предвиждат бъдещата Национална детска болница да се простира на площ от 45 000 кв. м в два основни 11-етажни корпуса, шест триетажни и два сутерена и да разполага с 350-400 легла.

В началото на август обаче МЗ  спря търга заради подадена жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК ) от Камарата на архитектите. Освен от архитектите поръчката беше оспорена и от браншовата организация на инженерите. Жалбовносителите настояваха за спиране на тръжната процедура, тъй като според тях заложените параметри са порочни и по никакъв начин не гарантират качественото изпълнение на сградата. 

Жалбата имаше два основни момента – вида на процедурата, която е инженеринг, и обема и съдържанието на техническото задание, което Камарата на архитектите смяташе за непълно.

В края на септември обаче КЗК реши да остави жалбата без уважение и министерството поднови търга с нови дати за крайния срок. 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Страх ли ви е от новия коронавирус SARS-CoV-2?