Article_top

Капитализмът в сегашната си форма "нанася повече вреда, отколкото полза". С това твърдение се съгласяват 56 процента от 34 000 анкетирани жители в 28 държави, съобщи Ройтерс.

Анализирани са данни от западни демократични държави като САЩ и Франция до страни с по-автократичен модел на управление като Русия и Китай.

Това е първото изследване на "Барометър за доверие на Еделман" (Edelman Trust Barometer), в което се прави опити да се разбере как се възприема капитализма.

Авторите на проучването посочиха, че по-ранни изследвания, доказали нарастващо чувство за неравенство, ги е убедило да изследват изобщо отношението към капитализма, върху който са изградени съвременните демократични страни. 

"Отговорът е да", подчерта изследователят Дейвид Берсоф. "Хората се питат дали това, което имаме днес, и светът, в който живеем, е оптимизиран достатъчно, за да имаме по-добро бъдеще", добави той.

Проучването е започнало през 2000 година с цел да се изследват прочутата теория на политолога Франсис Фукуяма за "края на историята" - епоха, след краха на комунизма, в която еднолично царува либералната капиталистическа демокрация.

Дръзкото му заявление е оспорвано от множество критици и самият анализатор в по-късни години признава, че е избързал с прогнозата си.

На национално равнище "Барометърът за доверие на Еделман" показва, че липсата на доверие в капитализма е най-високо в Тайланд и Индия, съответно 75% и 74%, следвани от Франция с 69%. Над 50% липса на доверие в капитализма преобладава и в редица други азиатски, европейски, африкански и латиноамерикански държави, като и в страните от Персийския залив.

Само в Австралия, Канада, Съединените щати, Южна Корея, Хонконг и Япония мнозинството от хората не са съгласни с твърдението, че капитализмът в момента нанася повече вреда, отколкото полза.

Проучването също така потвърждава вече познат набор от тревоги сред хората, вариращи от техни опасения относно темпото на технологичния прогрес и несигурността на работните места, до недоверие към медиите и усещането, че националните правителства не отговарят на предизвикателствата на днешния ден.

Забелязват се обаче известни различия - азиатците са по-оптимистични по отношение на икономическите перспективи, отколкото останалите хора по света. Наблюдава се и нарастващо разцепление в нагласите според статуса, като заможните и образовани хора имат много по-голяма вяра в капитализма.

Възможен интерес за корпоративните лидери, които се събират тази седмица в Давос, представлява констатацията в проучването, че доверието в бизнеса надвишава това в правителствата и че 92% от служителите посочват, че изпълнителните директори на компаниите трябва да говорят по социалните и етичните въпроси на деня.

 

Капитализмът в сегашната си форма "нанася повече вреда, отколкото полза". С това твърдение се съгласяват 56 процента от 34 000 анкетирани жители в 28 държави, съобщи Ройтерс.

Анализирани са данни от западни демократични държави като САЩ и Франция до страни с по-автократичен модел на управление като Русия и Китай.

Това е първото изследване на "Барометър за доверие на Еделман" (Edelman Trust Barometer), в което се прави опити да се разбере как се възприема капитализма.

Авторите на проучването посочиха, че по-ранни изследвания, доказали нарастващо чувство за неравенство, ги е убедило да изследват изобщо отношението към капитализма, върху който са изградени съвременните демократични страни. 

"Отговорът е да", подчерта изследователят Дейвид Берсоф. "Хората се питат дали това, което имаме днес, и светът, в който живеем, е оптимизиран достатъчно, за да имаме по-добро бъдеще", добави той.

Проучването е започнало през 2000 година с цел да се изследват прочутата теория на политолога Франсис Фукуяма за "края на историята" - епоха, след краха на комунизма, в която еднолично царува либералната капиталистическа демокрация.

Дръзкото му заявление е оспорвано от множество критици и самият анализатор в по-късни години признава, че е избързал с прогнозата си.

На национално равнище "Барометърът за доверие на Еделман" показва, че липсата на доверие в капитализма е най-високо в Тайланд и Индия, съответно 75% и 74%, следвани от Франция с 69%. Над 50% липса на доверие в капитализма преобладава и в редица други азиатски, европейски, африкански и латиноамерикански държави, като и в страните от Персийския залив.

Само в Австралия, Канада, Съединените щати, Южна Корея, Хонконг и Япония мнозинството от хората не са съгласни с твърдението, че капитализмът в момента нанася повече вреда, отколкото полза.

Проучването също така потвърждава вече познат набор от тревоги сред хората, вариращи от техни опасения относно темпото на технологичния прогрес и несигурността на работните места, до недоверие към медиите и усещането, че националните правителства не отговарят на предизвикателствата на днешния ден.

Забелязват се обаче известни различия - азиатците са по-оптимистични по отношение на икономическите перспективи, отколкото останалите хора по света. Наблюдава се и нарастващо разцепление в нагласите според статуса, като заможните и образовани хора имат много по-голяма вяра в капитализма.

Възможен интерес за корпоративните лидери, които се събират тази седмица в Давос, представлява констатацията в проучването, че доверието в бизнеса надвишава това в правителствата и че 92% от служителите посочват, че изпълнителните директори на компаниите трябва да говорят по социалните и етичните въпроси на деня.

Коментари

Боце Томов's picture
Боце Томов
Свилинчо

Капителче, бе - на колоната

Капителче, бе - на колоната главичката. Боядисана в пиритова боя - такъв ташак видях.
Иван Митев's picture
Иван Митев
Иван Митев

За бъдещето

Сега централната банка неправилно въвежда в употреба пари.
При наличие на фаталната грешка на централната банка е с нарастващи щети.
При запазване на грешката на централната банка, манипулираният икономически растеж създава условия за допълнителни щети.
Причинителят на сегашните щети не е капитализма, а фаталната грешка на централната банка.
Спасението от катастрофалната криза е възможно.
За устойчив държавен просперитет е необходимо правилно въвеждане в употреба на пари.
В бъдеще хората ще живеят при капитализъм с централна банка, която по правилен начин въвежда в употреба пари.
Франк Лойд Райт's picture
Франк Лойд Райт
Франк Лойд Райт

Допълнение

Сам по себе си капитализмът няма как да е виновен за всички беди по земята. Да, той е несправедлива система на преразпределяне на благата, като съсредоточава по-голямата част от тях в 1% от населението. Но капитализмът е само икономическа форма - на производство, търговия и урегулиране на най-главният въпрос - какво да се прави с произведеното от пролетариата и най-вече с печалбата, принадената стойност. Богатството е нищо без власт, затова от другата страна на монетата е формата на държавно управление. А тя навсякъде, независимо от конкретното изпълнение, е само една - социализъм. Социализмът е система, при която хората зависят изцяло от държавата и са по същество нейни роби. Робите имат права, свободните хора имат задължения. На вас практически всичко ви е забранено, освен онова, което изрично са ви разрешили - има си харта за правата на човека, истамбулска конвенция за правата на мигрантите и прочие дивотии. Социализмът е заговор на богатите срещу всички останали и най-вече срещу средната класа. Социализмът съществува безпрепятствено и при републикански тип управление, и при монархия и при демокрация... Ако продължавате да давате власт на хората, които забогатяват нечестно чрез експлоатация на всички останали - нищо добро не ви чака. Още Маркс го е казал навремето. И е дал единственото възможно решение - комунизмът, така старателно очернян в продължение на почти 200 години... Комунизмът е форма на производство и преразпределяне на благата, при която решение какво да се произвежда, къде, на каква цена да се продава, каква да е печалбата и какво да се прави с нея, се взима от общо събрание на работниците на компанията, т.е. кооператива... Да видим с такава форма на производство дали ще има фирми от Запада, които се преместват в Китай, плащат мизерни заплати на горките кинези и раздават космически бонуси на директорите си...

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Страх ли ви е от новия коронавирус SARS-CoV-2?