Влизането в сила на Наредбата Н-18, което трябваше да стане напълно до 31 март, се отлага с 6 месеца. Това е съобщил финансовият министър Владислав Горанов, обяви БНТ. Новината идва ден преди планирания протест на ресторантьори и представители а други браншови организации срещу нормативния акт на данъчната администрация.

Досега позицията на финансовото министерство беше тъкмо обратната. Промяната е дошла днес. В резултат - протестът, насрочен за утре, за който "заплахата" бе да събере 10 000 души в центъра на София, се отменя.

Това е поредното отлагане на наредбата, която разписва куп нови задължения на фирмите, с които обаче бизнесът е категорично несъгласен. . 

Според въпросната Наредба 18, която бизнесът нарича Недоразумение 18, до 31 януари трябваше всички лица, използващи софтуер за управление на продажбите - независимо дали са или не са регистрирани по ЗДДС, да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нови изисквания и да сменят касовите си апарати при нужда. До 31 март пък трябваше ползваният софтуер за управление на продажби да бъде обявен пред данъчните. Фирмите и еднолични търговци, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и отговарят на условията, предвидени в наредбата, също трябваше да се съобразят с куп нови изисквания към дейността си.

"Аргументите на бизнеса за удължаване на срока за влизане в сила на измененията в Наредба - 18 по отношение на специализираните софтуери за управление на продажбите са чути, съобразявам се и с желанието на министър-председателя, затова решението от работната среща е да удъжим срока с шест месеца", заяви Горанов. 

Едно от най-големите притеснения на търговците също ще бъде обсъждано и държавата може да го прецизира - това за правото на НАП да запечатва обектите, които не отговарят на изискванията, за време до един месец. Според бизнеса мярката е непропорционална и не може да налага за най-малките нарушения.